Кафедра cистемного аналізу і теорії оптимізації

Основні курси:

Алгоритми і структури даних (доц. Антосяк П.П.);

Варіаційне числення і методи оптимізації (доц. Кузка О.І., ст. викл. Ломага М.М.);

Вступ до програмування. Python  (доц. Брила А.Ю., доц.  Андрашко Ю.В.);

Дослідження операцій (доц. Кузка О.І.); 

Екологічні та економічні процеси та їх моделювання (доц. Глебена М.І., викл. Андрашко Ю.В.);

Інформатизація навчального процесу (ст. викл. Ломага М.М.)

Інформатика та програмування (доц. Чупов С.В., ст. викл. Гапак Т.С.);

Інформатика та сучасні інформаційні системи (доц. Брила А.Ю., ст.викл. Штимак А.Ю.)

Інформаційні технології управління (доц. Андрашко Ю.В.);

Комп'ютерне моделювання (доц. Глебена М.І.);

Математична економіка ( доц. Чупов С.В.);

Математичне програмування (доц. Кузка О.І.);

Математичні задачі системного аналізу (викл. Андрашко Ю.В., доц. Антосяк П.П.);

Математичні моделі в природознавстві (доц. Брила А.Ю., ст. викл. Ломага М.М.);

Методи обчислень (доц. Глебена М.І., ст. викл. Штимак А.Ю., ст. викл. Гапак Т.С.);

Методи оптимізації (доц. Кузка О.І.);

Методика викладання інформатики і ОТ (ст. викл. Ломага М.М.);

Методика навчання інформатики у старшій школі (доц. Кузка О.І.);

Моделі системної оптимізації (ст. викл. Ломага М.М.);

Моделі та методи системного аналізу (ст. викл. Ломага М.М.);

Наукові засади організації педагогічного процесу у вищій школі (доц. Глебена М.І.);

Об'єктно-орієнтоване програмування (С#) (доц. Брила А.Ю.);

Операційні системи (доц. Чупов С.В.);

Основи WEB - програмування (доц. Брила А.Ю., доц. Андрашко Ю.В.);

Проблеми моделювання систем та дискретної оптимізації (доц. Чупов С.В.);

Програмування (доц. Брила А.Ю., доц. Антосяк П.П., доц. Андрашко Ю.В.);

Системне програмування (доц. Чупов С.В.);

Сучасні технології WEB-програмування (доц. Андрашко Ю.В.);

Теорія ігор (доц. Кузка О.І.);

Теорія керування (доц. Глебена М.І.).

 

Дисципліни вільного вибору:

3D моделювання. Unity 3D (доц. Андрашко Ю.В.);

Аналіз великих об'ємів даних Big Data (доц. Брила А.Ю., викл. Васько О.Ю.);

Архітектура програмного забезпечення. Шаблони проектування (доц. Андрашко Ю.В.);

Задачі лінійного програмування спеціального виду (доц. Чупов С.В.);

Комбінаторні методи дискретної оптимізації  (Чупов С.В.);

Мережеві системи обробки та аналізу даних (доц. Андрашко Ю.В.).

Методи аналізу варіантів для задач цілочислової оптимізації (доц. Чупов С.В.);

Паралельне програмування (Чупов С.В.);

Програмне забезпечення мобільних пристроїв. JAVA (доц. Антосяк П.П.);

Програмні засоби збору та обробки інформації. Data Scraping (доц. Андрашко Ю.В.);

Розробка WEB додатків. ASP.NET (доц. Антосяк П.П.); 

Сучасні методики використання обчислювальної техніки для розв’язання задач оптимізації (ст. викл. Ломага М.М.);

Сучасні технології програмування в мережах (доц. Антосяк П.П.);

Сучасні фреймворки для розробки Web-додатків (доц. Брила А.Ю.);

Сучасні фреймворки у Web програмуванні (доц. Брила А.Ю.);

Управління  ІТ проектами (доц. Градинар І.П.);

 

 

Відповідальний за інформацію: Глебена Мирослава Іванівна
Дата оновлення сторінки: 06.10.2021