Кафедра кібернетики і прикладної математики

Кафедра кібернетики і прикладної математики була створена у вересні 1968 року (до серпня 1976 року – кафедра теоретичної кібернетики і математичної логіки).

За час існування кафедри завідувачами були: доц. Василенко Ю.А. (1968–1973 рр.), доц. Галасі А.А.(1973–1978 рр.), проф. Айзенберг Н.Н. (1978–1984 рр.), проф. Головач Й.І. (1984–1998 рр.), доц. Маляр М.М. (1998-2013 рр.)., проф. Гече Ф.Е. (2013-2021 рр.).

У різні роки на кафедрі працювали: проф. Айзенберг Н.Н., проф. Айзенберг І.Н., доц. Вітенько І.В., доц. Василенко Ю. А., доц. Трофимлюк О.Т.,доц. Герго Е.Й, доц. Червак Н.К., доц. Буледза А.В., доц. Галасі А.А., доц. Гаврилова Л.М., доц. Дроботенко В.С.,  доц. Кіраль Б.Л., доц. Пагіря М.М., ст. викл. Смочкова Т.М.,  ст. викл. Варга С.С., ст. викл. Яковенко В.Ф., , а також науковими співробітниками: д.т.н., проф. Ващук Ф.Г., доц. Баранник В.Ф., доц. Гончарова С.Ф., доц. Лавер О.Г., доц. Ливдар В.О., к.ф.-м.н. Орос В.М., к.т.н. Семирот М.С., доц. Сисуєв Е.В., к.ф.-м.н. Худяков Г.Ф., к.ф.-м.н. Циткін О.І., Авраменко М.Б., Бутаков В.Д., Косей І.П., Добош М.В., Крижановська І.В., Оніпчук С.В., Харбаш Я.Г., Роботишин В.І. та інші.

Кафедра забезпечує читання нормативних курсів на факультетах: математики та цифрових технологій, міжнародних економічних відносин, географічному, економічному, суспільних наук, хімічному та юридичному.

Наукова продукція кафедри складає 10 монографій, декілька сотень наукових робіт, отримано 10 авторських свідоцтв. Аспірантами, науковими співробітниками і викладачами захищено 5 докторських та 20 кандидатських дисертацій. Зараз наукова робота кафедри ведеться у напрямку розробки інформаційного та математичного забезпечення для інтелектуальних систем, обробки, передачі та розпізнавання дискретних сигналів, розробки методів синтезу штучних нейронних елементів і нейромереж, що застосовуються для розв’язування актуальних прикладних задач в області прогнозування часових рядів, компресії інформації, фільтрації та розпізнаванні дискретних зображень, для створення елементної бази штучного інтелекту і розробки систем підтримки прийняття рішень.

Випускники кафедри вміють:

- розробляти інформаційні-пошукові системи для реляційних баз даних у середовищі MySQL;

- застосовувати основні методи сучасної інформаційної технології для створення Web-сторінок, сайтів і для розв’язування інших прикладних задач;

- програмувати на сучасних мовах програмування (Python, Java, PHP), використовувати мову логічного програмування (Prolog) і розробляти макроси (VBA) ;

- моделювати і прогнозувати складні соціально-економічні і природничі процеси на основі нейромережевих методів;

-  застосовувати і розробляти нові методи синтезу штучних нейронних елементів, які можуть бути базовими елементами для штучного інтелекту;

- використовувати і розробляти ефективні методи захисту інформації, компресії і розпізнаванні дискретних сигналів та зображень;

- тестувати програмні продукти.

Значна частина випускників реалізувала себе в ІТ сфері, працюючи у складі таких відомих фірм як EPAM, SoftServe, PettersonApps, Astound Commerce, SharpMinds та інші, або самі стають керівниками власних ІТ-фірм. Також є багато прикладів успішного працевлаштування випускників у різних навчальних і науково-дослідних закладах України, США, Іспанії та в інших країнах, у податкових і митних службах, банках, органах внутрішніх справ, комерційних фірмах та багатьох інших установах і підприємствах. 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Мулеса Павло Павлович
Дата оновлення сторінки: 10.11.2021