Кафедра cистемного аналізу та теорії оптимізації

  1. Кузка Олександр Іванович – зав. кафедри, канд. фіз.-мат. наук, доцент (електр. пошта: oleksandr.kuzka@uzhnu.edu.ua);
  2. Білощицький Андрій Олександрович – професор, д.т.н., професор;                         
  3. Гренджа Володимир Іванович – доцент, канд. фіз.-мат. наук, доцент (електр. пошта: volodymyr.hrendzha@uzhnu.edu.ua);
  4. Чупов Сергій Вікторович – доцент, канд. фіз.-мат. наук, доцент (електр. пошта: serhii.chupov@uzhnu.edu.ua);
  5. Брила Андрій Юрійович – доцент, канд. фіз.-мат. наук, доцент (електр. пошта: andrii.bryla@uzhnu.edu.ua);
  6. Антосяк Павло Павлович – доцент, канд. фіз.-мат. наук (електр. пошта: pavlo.antosiak@uzhnu.edu.ua);
  7. Глебена Мирослава Іванівна – доцент, канд. фіз.-мат. наук, доцент (електр. пошта: myroslava.hlebena@uzhnu.edu.ua);
  8. Штимак Анатолій Юрійович – старший викладач (електр. пошта: anatolii.shtymak@uzhnu.edu.ua);
  9. Ломага Марія Михайлівна – старший викладач (електр. пошта: mariia.lomaha@uzhnu.edu.ua);
  10. Андрашко Юрій Васильович - викладач (електр. пошта: yurii.andrashko@uzhnu.edu.ua).

 

Відповідальний за інформацію: Кузка Олександр Іванович
Дата оновлення сторінки: 04.12.2017р.