Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища була створена на базі кафедри загальної та неорганічної хімії у 1993 році під назвою кафедра хімічної технології та виробничої екології. На той час кафедру очолював к.х.н., доц. Шманько П.І. Підставою для створення кафедри хімічної технології та виробничої екології були наукові розробки співробітників кафедри (Галла В.Ю., Буцко С.С., Бузаш В.М.) у напрямку створення екологічно безпечних технологій. З 1993 року вперше здійснювався набір студентів на навчання за спеціальністю – промислова екологія. У 2001 році кафедру хімічної технології та виробничої екології очолив д.х.н., проф. Чундак С.Ю. Сучасну назву кафедра екології та охорони навколишнього середовища одержала у 2002 році. Саме за такою спеціальністю на кафедрі і проводилася підготовка студентів. Із 2020 року кафедру очолив д.х.н., проф. Сухарев С.М.

Навчальна та методична робота кафедри екології та охорони навколишнього середовища спрямована, переважно, на підготовку студентів за спеціальністю 101 – екологія, як першого (бакалаврського) освітнього рівня, так і другого – магістерського. Крім студентів спеціальності 101 – екологія, співробітники кафедри забезпечують навчання студентів інших спеціальностей хімічного, біологічного, медичного, інженерно-технічного та стоматологічного факультетів.

Кафедрою організовується та проводиться практика для студентів-екологів, причому протягом останніх кількох років – і за кордоном. Професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено та видано понад 30 навчальних та навчально-методичних посібників з фахових дисциплін, у т.ч. два навчальних посібники з Грифом МОН України, а саме «Техноекологія та охорона навколишнього середовища» та «Основи екології та охорони довкілля».


 

Сьогодні кафедра екології та охорони навколишнього середовища є відомим освітнім і пропагандистським центром екологічних знань. Її співробітники активно займаються просвітницькою екологічною діяльністю серед населення Закарпаття, беруть участь у різноманітних заходах і круглих столах, які організовують громадські організації та установи системи екологічного менеджменту, виступають у засобах масової інформації та надають консультативну фахову допомогу.

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедрою - Сухарев Сергій Миколайович
Дата оновлення сторінки: 08.10.2020