Кафедра фізичної та колоїдної хімії

Завідувач кафедри — к.х.н., доц. Голуб Н. П., заступник декана з навчальної роботи, «Відмінник освіти України».

Кафедра фізичної та колоїдної хімії забезпечує навчальний процес для студентів хімічного, медичного, біологічного факультетів стаціонарної та заочної форми навчання, а також здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. 

Науково-дослідна робота колективу кафедри фізичної та колоїдної хімії ДВНЗ «УжНУ» спрямована на подальший розвиток фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень з таких важливих напрямків фізичної та колоїдної хімії.

Пріоритетними напрямками наукової діяльності фундаментальних досліджень кафедри фізичної та колоїдної хімії ДВНЗ «УжНУ» є:

« Дослідження процесів окиснення н-алканів на кислотно-основних каталізаторах»;

«Розробка прогресивних фізико-хімічних та біологічних систем для охорони навколишнього середовища».

 Для належного забезпечення навчально-виховного процесу колектив кафедри підготував велику кількість підручників, посібників, монографій, навчальних та навчально-методичних посібників. Зокрема, ряд підручників одержали гриф Міністерства освіти і науки України:

  1. Гомонай В.І., Гомонай О.В. Фізична хімія (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів) – Ужгород: ВАТ "Патент"- 2005.- 712 с.
  2. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія. (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів) – Ужгород: ВАТ "Патент" – 2006. С. 495.
  3. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів). – Вид. 2-ге, доп.-  Вінниця: "Нова книга". – 2007. –  494 с.
  4. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія (Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів). – Вид. 3-тє, доп.-  Вінниця: "Нова книга". – 2012. –  524 с.
  5. Гомонай В.І., Мільович С.С. Біонеорганічна хімія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Ужгород: ВАТ "Патент" – 2006.- 200 с.
  6. Лендєл В.Г., Голуб Н.П., Поторій М.В. та інші. Науково-дослідна робота студентів: Навчальний посібник.- Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла».-2010.- 50 с.
  7. Лендєл В.Г., Голуб Н.П., Поторій М.В., Барчій І.Є. Методичні рекомендації щодо формування навчально-методичних комплексів дисципліни згідно кредитно-модульної системи організації навчального процесу на хімічному факультеті УжНУ. Навчально-методичний посібник.- Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла».- 2010.- 24 с.

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Голуб Неля Петрівна
Дата оновлення сторінки: 14.07.2017р.