Кафедра фізичної та колоїдної хімії

Завідувач кафедри — к.х.н., доц. Голуб Н. П., заступник декана з навчальної роботи, академік Української Технологічної Академії, «Відмінник освіти України».

 Кафедра фізичної та колоїдної хімії забезпечує навчальний процес для студентів хімічного, медичного, медичного №2, біологічного факультетів стаціонарної та заочної форми навчання, а також здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців на факультеті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

Науково-дослідна робота колективу кафедри фізичної та колоїдної хімії ДВНЗ «Ужгородський національний університет» спрямована на подальший розвиток фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень з таких важливих напрямків фізичної та колоїдної хімії.

Пріоритетними напрямками наукової діяльності фундаментальних досліджень кафедри фізичної та колоїдної хімії ДВНЗ «УжНУ» є:

  • «Дослідження процесів окиснення н-алканів на кислотно-основних каталізаторах»;
  • «Розробка прогресивних фізико-хімічних та біологічних технологій для охорони навколишнього середовища».

 Для належного забезпечення навчально-виховного процесу колектив кафедри підготував велику кількість підручників, посібників, монографій, навчальних та навчально-методичних посібників. Зокрема, ряд підручників одержали гриф Міністерства освіти і науки України:

1. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія (Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів). – Вид. 3-тє, доп.-  Вінниця: "Нова книга". – 2012. –  524 с.

2. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія. Вид. третє., доп. (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів)- Вінниця: «Нова книга».- 2014.- 494 с.

3. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія. Вид. третє., доп.(Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів)- Вінниця: «Нова книга».- 2015.- 494 с.

4. Гомонай В.І., Мільович С.С. Медична хімія. ((Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів медичних спеціальностей).- Вінниця: «Нова книга».- вид.2, доповн.- 2016.- 654 с.

5. Гомонай В.І., Мільович С.С. Біонеорганічна хімія.- Вінниця. "Нова книга". – 2016. – С. 620.

6. Голуб Н.П., Гомонай В.І., Баренблат І.О., Козьма А.А., Дзямко В.М., Мільович С.С., Стерчо І.П. Медична хімія (фізична, колоїдна та біонеорганічна хімія). Навчальний посібник до лабораторного практикуму для студентів медичного факультету. – Ужгород: Вид-во ФОП Сабов А.М.- 2017. – 104 с.

 

Відповідальний за інформацію: Голуб Неля Петрівна
Дата оновлення сторінки: 09.11.2022