Кафедра аналітичної хімії

Кафедра аналітичної хімії  відкрита в 1950 році.  В різні періоди кафедру очолювали: доцент С.Т.Орловський,  професор Б.М.Дашкевич,  професор П.П.Кіш, доцент Н.Л.Шестидесятна, доцент В.Ю.Галла, професор С.Ю.Чундак, професор Я.Р.Базель. З 2014 р. на посаду завідувача кафедри обрано доцента Студеняка Я.І.

В початковий період на кафедрі проводились дослідження, пов’язані із аналізом мінеральних ресурсів та вод Закарпаття, розвитком електрохімічних методів аналізу. З приходом на кафедру П.П.Кіша проходить становлення, відомої у всьому світі наукової школи з використання основних барвників в екстракційно-фотометричних та інших інструментальних методах аналізу. Гідними продовжувачами цієї школи є нині працюючі професори, Заслужені винахідники України Балог Й.С. та Базель Я.Р., які не тільки значно розширили коло визначуваних речовин, але й успішно розвивають сучасні методи аналізу, на основні вищезгаданих сполук.

В останній час на кафедрі ведуться роботи із розробки нових інструментальних методів хімічного аналізу – створення електрохімічних та оптичних хімічних сенсорів, розробки нових екстракційно-фотометричних, протічно-інжекційних, мікро-екстракційних, тест методів аналізу та автоматизації інструментально-хімічних методів.

Кафедра підтримує тісні зв’язки не тільки із провідними вузами та підприємствами України, а також із Кошіцьким університетом Шафаріка, Ніредьгазькою вищою школою, Дебреценським університетом, Будапештським університетом технології та економіки, результатом чого є більш як 50 спільних публікацій за останні три роки,  стажування, навчання студентів та аспірантів за кордоном в рамках грантових програм Вишеградського та інших міжнародних фондів.   

За період існування кафедра підготувала значне число фахівців найвищої кваліфікації, які працюють на керівних посадах та в складі професорсько-викладацьких колективів не тільки в Україні, а також і за її межами – в Угорській, Словацькій, Чеській республіках, Російській федерації та ін. (професори, д.х.н: Чундак С.Ю.(УжНУ), Набиванець Б.Й. (КНУ), Андрух Василь (Кошіцький університет), Сухарєв С.М.(УжНУ), Кормош Ж.О. (Східноєвропейський університет), Орисик С.І. (ІЗНХ, Київ), кандидати хімічних наук: Бонь В.В. (ІЗНХ, Київ), Мага І.М. (національний медичний університет імені О.О Богомольця), Онищенко Ю.К. (Житомирський педінститут), Шкумбатюк Р.С. (Львівський національний агрономічний університет), Тирчо Дюла (Дебреценський університет), Рожкова Альона (Московська с/г академія)  та інші). 

Сучасний рівень випускників кафедри підтверджуються їх охочим прийомом на роботу в провідні підприємства та аспірантури вищих навчальних закладів України та інших країн.

Випускники кафедри можуть працювати в різноманітних лабораторіях аналітичної служби: контролю технологічних процесів та сировини, харчових продуктів, об’єктів навколишнього середовища, наукових матеріалознавчих лабораторіях, санепідстанції, тощо.

Зараз навчання на кафедрі забезпечують 1 професор та 5 доцентів. На кафедрі постійно ведеться навчально-методична робота одним із результатів якої є видання більше 30 навчально-методичних матеріалів, із них - двох з грифом Міносвіти.

З 2006 року, за участі науковців кафедри відкрита спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 02.00.01 - «неорганічна» та 02.00.02 - «аналітична хімія», яка до речі, за спеціальністю «аналітична хімія» є однією із трьох, на сьогодні існуючих спеціалізованих вчених рад в Україні. Тобто, випускникам аспірантури кафедри не потрібно їздити на захисти кандидатської дисертації кудись далеко – це можна зробити на місці.

Все що необхідно зробити абітурієнту-спеціалісту-магістру-аспіранту – це тільки проявити наполегливість в навчанні, знання та бажання для того, щоб одержати відповідну кваліфікацію та реалізувати свої потенційні можливості.

 

Відповідальний за інформацію: Студеняк Ярослав Іванович
Дата оновлення сторінки: 29.12.2022