Кафедра аналітичної хімії

Кафедра аналітичної хімії  відкрита в 1950 році.  В різні періоди кафедру очолювали: доцент С.Т.Орловський,  професор Б.М.Дашкевич,  професор П.П.Кіш, доцент Н.Л.Шестидесятна, доцент В.Ю.Галла, професор С.Ю.Чундак, професор Я.Р.Базель. З 2014 р. на посаду завідувача кафедри обрано доцента Студеняка Я.І.

В початковий період на кафедрі проводились дослідження, пов’язані із аналізом мінеральних ресурсів та вод Закарпаття, розвитком електрохімічних методів аналізу. З приходом на кафедру П.П.Кіша проходить становлення, відомої у всьому світі наукової школи з використання основних барвників в екстракційно-фотометричних та інших інструментальних методах аналізу. Гідними продовжувачами цієї школи є нині працюючі професори, Заслужені винахідники України Балог Й.С. та Базель Я.Р., які не тільки значно розширили коло визначуваних речовин, але й успішно розвивають сучасні методи аналізу, на основні вищезгаданих сполук.

В останній час на кафедрі ведуться роботи із розробки нових інструментальних методів хімічного аналізу – створення електрохімічних та оптичних хімічних сенсорів, розробки нових екстракційно-фотометричних, протічно-інжекційних, мікро-екстракційних, тест методів аналізу та автоматизації інструментально-хімічних методів.

Кафедра підтримує тісні зв’язки не тільки із провідними вузами та підприємствами України, а також із Кошіцьким університетом Шафаріка, Ніредьгазькою вищою школою, Дебреценським університетом, Будапештським університетом технології та економіки, результатом чого є більш як 50 спільних публікацій за останні три роки,  стажування, навчання студентів та аспірантів за кордоном в рамках грантових програм Вишеградського та інших міжнародних фондів.   

За період існування кафедра підготувала значне число фахівців найвищої кваліфікації, які працюють на керівних посадах та в складі професорсько-викладацьких колективів не тільки в Україні, а також і за її межами – в Угорській, Словацькій, Чеській республіках, Російській федерації та ін. ((професори, д.х.н: Чундак С.Ю.(УжНУ), Набиванець Б.Й. (КНУ), Сухарєв С.М.(УжНУ), Кормош Ж.О. (Східноєвропейський університет), кандидати хімічних наук: Бонь В.В. (ІЗНХ, Київ),  Орисик С.І. (ІЗНХ, Київ), Мага І.І. (Ужгородська прикордонна токсикологічна лабораторія), Онищенко Ю.К. (Житомирський педінститут), Шкумбатюк Р.С. (Львівський національний агрономічний університет), Андрух Василь (Кошіцький університет), Тирчо Дюла (Дебреценський університет), Рожкова Альона (Московська с/г академія),  та інші). 

Сучасний рівень випускників кафедри підтверджуються їх охочим прийомом на роботу в провідні підприємства та аспірантури вищих навчальних закладів України та інших країн.

Випускники кафедри можуть працювати в різноманітних лабораторіях аналітичної служби: контролю технологічних процесів та сировини, харчових продуктів, об’єктів навколишнього середовища, наукових матеріалознавчих лабораторіях, санепідстанції, тощо.

Зараз навчання на кафедрі забезпечують 2 професори, 4 доценти, 1 асистент. На кафедрі постійно ведеться навчально-методична робота одним із результатів якої є видання більше 30 навчально-методичних матеріалів, із них - двох з грифом Міносвіти.

З 2006 року, за участі науковців кафедри відкрита спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 02.00.01 - «неорганічна» та 02.00.02 - «аналітична хімія», яка до речі, за спеціальністю «аналітична хімія» є однією із трьох, на сьогодні існуючих спеціалізованих вчених рад в Україні. Тобто, випускникам аспірантури кафедри не потрібно їздити на захисти кандидатської дисертації кудись далеко – це можна зробити на місці.

Все що необхідно зробити абітурієнту-спеціалісту-магістру-аспіранту – це тільки проявити наполегливість в навчанні, знання та бажання для того, щоб одержати відповідну кваліфікацію та реалізувати свої потенційні можливості.

 

 

Відповідальний за інформацію: Студеняк Ярослав Іванович
Дата оновлення сторінки: 01.06.2017