Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

 

 1. Хімія з основами біогеохімії - проф. Чундак С.Ю.
 2. Ресурси Закарпаття - доц. Роман Л.Ю.
 3. Вступ до фаху - проф. Сухарев С.М.
 4. Урбоекологія - доц. Делеган-Кокайко С.В.
 5. Основи метеорології, кліматології та гідрології - доц. Чонка І.І.
 6. Основи екології - проф. Сухарев С.М.
 7. Екологічна експертиза - доц. Галла-Бобик С.В.
 8. Екологія людини - доц. Чонка І.І.
 9. Техноекологія - проф. Сухарев С.М.
 10. Нормування антропогенного навантаження на природнє середовище - проф. Сухарев С.М.
 11. Утилізація та рекуперація відходів - доц. Трапезнікова Л.В.
 12. Природоохоронне інспектування та екологічна паспортизація територій - доц. Галла-Бобик С.В.
 13. Хімічна технологія - доц. Глух О.С.
 14. Medical chemistry- доц. Глух О.С.
 15. Хімія комплексних сполук - проф. Чундак С.Ю.
 16. Екологічні проблеми України – доц. Роман Л.Ю.
 17. Стратегія сталого розвитку - доц. Глух О.С.
 18. Геоінформаційні системи в екології - доц. Глух О.С.
 19. Системний аналіз якості навколишнього середовища - доц. Роман Л.Ю.
 20. Водопостачання, водовідведення і поліпшення якості води - доц. Галла-Бобик С.В.
 21. Екологія туризму та рекреаційних зон - доц. Чонка І.І.
 22. Моніторинг довкілля - проф. Чундак С.Ю.
 23. Економіка природокористування - доц. Галла-Бобик С.В.
 24. Хімія неорганічна - проф. Чундак С.Ю.
 25. Загальна екологія (та неоекологія) - проф. Сухарев С.М.
 26. Екологічна безпека - проф. Сухарев С.М.
 27. Основи екології - доц. Трапезнікова Л.В.
 28. Медична хімія - проф. Чундак С.Ю.
 29. Охорона та рекультивація земель - доц. Трапезнікова Л.В.
 30. Екологічно безпечна енергетика - доц. Делеган-Кокайко С.В.
 31. Екологія лісових екосистем України - доц. Чонка І.І.
 32. Методологія та організація наукових досліджень – проф. Чундак С.Ю.
 33. Промислова екологія - доц. Делеган-Кокайко С.В.
 34. Екологія - доц. Делеган-Кокайко С.В.
 35. Безпека життєдіяльності - доц. Чонка І.І.
 36. Моделювання і прогнозування стану довкілля - доц. Роман Л.Ю.
 37. Підземні води Закарпаття та збереження їх лікувального потенціалу - доц. Делеган-Кокайко С.В.
 38. Екологічні аспекти хімічної технології - доц. Глух О.С.
 39. Практика з екологічного менеджменту об’єктів довкілля (навчальна) - доц. Трапезнікова Л.В.
 40. Практика загально-екологічна (навчальна) - доц. Чонка І.І.

 

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедрою - Чундак Степан Юрійович
Дата оновлення сторінки: 31.03.2019р.