Кафедра органічної хімії

Завідувач кафедрою — д.х.н., проф. Онисько М.Ю. 

Викладачі кафедри: проф. Лендєл В.Г., доценти: Король Н.І., Кут М.М., Кривов’яз А.О., Русин І.Ф., Сливка М.В., Фаринюк Ю.І., Фізер М.М., ст..викл. Різак Г.В.

Кафедра органічної хімії забезпечує навчальний процес для студентів хімічного, медичного, медичного №2, біологічного, стоматологічного факультетів та факультету туризму та міжнародних комунікацій.

Кафедра органічної хімії працює над дослідженням електрофільної гетероциклізації ненасичених сполук для одержання речовин, які проявляють біологічну активність та можуть бути використані для потреб опто-електроніки (як гібридні органічно-неорганічні перовскіто-подібні матерали), використані в якості сурфактантів та лігандів для виявлення катіонів важких металів. Також ведеться пошук шляхів впровадження енергозберігаючих технологій в синтезах аза-гетероциклів. Лабораторія кафедри оснащена потужними витяжними шафами, необхідним для синтезів обладнанням (технічні ваги A250R, аналітичні ваги AS 220.R2, ротор-упарювач LRV2, терморегульовані магнітні мішалки РІВА 03, РІВА 03.1, SH-2). Теоретичне моделювання структурних параметрів, та прогнозування оптичних і електричних параметрів, а також стабільності та реакційної здатності цільових гібридних матеріалів та їх складових проводяться на високоефективній комп’ютерній робочій станції DELL з 40 розрахунковими потоками та 256 ГБ оперативної пам’яті.

Співробітниками кафедри в 2021 реалізовано 4 проєкти, спрямованих на синтез конденсованих та функціоналізованих похідних 1,2.4-триазолу, піримідину та інших гетероциклів, та їхнє застосування в якості функціональних матеріалів:

1) Держбюджетна тема 2021 «Гібридні органічно-неорганічні перовскіти на основі гексагалогентелуратів – нові матеріали для оптоелектроніки» (ДБ-907П, номер державної реєстрації 0121U109448, 2021–2022 рр.).

2) Науковий проєкт молодих вчених «Нові конденсовані гетероциклічні катіони як проти-іони електродо-активних речовин електрохімічних сенсорів» (ДБ-900М, номер державної реєстрації 0120U100431, 2020–2022 рр.).

3) Науковий проєкт молодих вчених «Нові гетероциклічні катіонні поверхнево-активні речовини з антисептичною та антибактеріальною активністю» (ДБ-891М, номер державної реєстрації 0119U100232, 2019–2021 рр.).

4) Проект «Synthesis of group 11 metals nano-structures with new triazole-containing catonic surfactants: Structural, reactivity and theoretical study», що фінансувався міжнародним фондом The National Scholarship Programme of the Slovak Republic for the Support of Mobility of Students, PhD Students, University Teachers, Researchers and Artists (ID 25718, з 1 червня 2021 р. по 31 жовтня 2021 р.)

Кафедра органічної хімії створена на хімічному факультеті у 1946 році. В різні роки кафедру очолювали  доц.. Курішко А.М. (1946- 1956), проф. Ленарський І.І. (1956-1962), доц..Смоланка І.В. (1962-1975),  проф. Мигалина Ю.В. (1975-1988), доц. Чекрій Г.С. (1988-1996), проф. Лендєл В.Г. (1996-2014), проф. Онисько М.Ю. (2014-).

Співробітниками кафедри органічної хімії в різні роки захищено 8 докторських дисертацій – Станінець В.І., Мигалина Ю.В., Хрипак С.М., Поп Г.С., Геваза Ю.І., Бойко В.М., Онисько М.Ю., Сливка М.В.; та 27 кандидатські дисертації: Смоланка І.В., Цмур Ю.Ю., Хрипак С.М., Мигалина Ю.В., Чекрій Г.С., Меліка Ю.В., Красніцька Т.А., Хрипак Н.П., Добош А.А., Лендєл В.Г., Балог І.М., Єршова І.І., Фаринюк Ю.І., Вайданич В.Г., Якубець В.І., Галла-Бобик С.В.,Сані А.Ю., Сливка М.В., Онисько М.Ю., Васькевич Р.І., Орисик В.В., Кривов’яз А.О., Русин І.Ф., Свалявин О.В., Фізер М.М., Кут М.М., Король Н.І.

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедрою - Онисько М.Ю
Дата оновлення сторінки: 16.11.2022