Факультет здоров'я та фізичного виховання

До структури факультету входять деканат та чотири кафедри: 

Кафедра фізичної реабілітації, яку очолює кандидат наук з фізичного виховання та спорту Філак Ярослав Феліксович. Кафедра є випусковою і забезпечує викладання дисциплін з реабілітаційних технологій, фізичної терапії і ерготерапії та спеціальної освіти. Професорсько-викладацький склад кафедри є відповідальним за організацію і проведення навчального процесу з студентами денного та заочного відділень, здійснює підготовку докторів філософії (аспірантів) за спеціальністю «фізична терапія».

Кафедра основ медицини  яку очолює кандидат медичних наук, доцент Ксенія Петрівна Мелега. Кафедра забезпечує викладання медико-біологічних дисциплін для студентів, які навчаються за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань «Охорона здоров’я», та інших спеціальностей факультету. З 2020 р. на кафедрі започаткована підготовка магістрів за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі 22 «Охорона здоров’я», що стало можливим завдяки наданій у 2019 році ліцензії МОН України. Важливим напрямком роботи кафедри є розробка і впровадження організаційно-методичного забезпечення отримання комплексу знань, набуття умінь та навичок, що забезпечують формування управлінської, педагогічної, наукової та комунікативної компетенцій магістрів медсестринства. 

Кафедра фізичного виховання, яку очолює кандидат педагогічних наук, доцент Іван Іванович Маріонда. Кафедра здійснює підготовку студентів денного та заочного відділень за спеціальністю «Фізична культура і спорт» та «Середня освіта (фізична культура)». На кафедрі викладаються дисципліни, що вивчають національну систему фізичного виховання, теорію спорту, педагогіку у фізичній культурі та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Також кафедра є відповідальною за проведення навчального процесу з фізичного виховання на факультетах ДВНЗ «УжНУ», роботу з групами спортивного удосконалення, за організацію спортивних заходів і підготовку збірних команд для їх участі у спортивних змаганнях за межами нашого ЗВО

Кафедра наук про здоров’я, яку очолює доктор медичних наук, професор, академік міжнародної академії освіти і науки Геннадій Олексійович Слабкий.  Основною задачею кафедри є підготовка магістрів за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» та бакалаврів за ОПП «Клінічна психологія». На кафедрі викладається комплекс дисциплін, які забезпечують набуття студентами компетенцій,  що скеровані на забезпечення в майбутній практичній діяльності виконання основних оперативних функцій громадського здоров’я та психологічного супроводу пацієнтів та осіб з інвалідністю в складі мультидисциплінарних медичних і реабілітаційних команд. Крім того на кафедрі викладаються предмети з формування у студентів навичок  здоров’язбереження та проведення наукових досліджень. Також на кафедрі проводиться виконання дисертаційних робіт аспірантами за спеціальністю «Соціальна медицина» та «Громадське здоров’я».

На факультеті проводиться підготовка фахівців з таких спеціальностей (більш детально в розділі «Спеціальності»):

- Фізична терапія, ерготерапія (бакалаврат, магістратура, аспірантура);

- Громадське здоров’я (магістратура, аспірантура);

- Медсестринство (магістратура);

- Спеціальна освіта (спеціалізація «Олігофренопедагогіка») (бакалаврат, магістратура);

- Клінічна психологія (бакалаврат)

- Фізична культура і спорт (бакалаврат, магістратура);

- Середня освіта (фізична культура) (бакалаврат).

Освітній процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад: доктори медичних наук, професори, доценти, кандидати наук з фізичного виховання і спорту, кандидати медичних, біологічних та педагогічних наук, заслужені працівники фізичної культури України, майстри спорту України.  

Теоретичні та практичні заняття зі студентами з цих дисциплін проводяться в аудиторіях з сучасним обладнанням, в спортивних залах, плавальному басейні, на футбольному полі, бігових доріжках. Випускники факультету мають можливість працевлаштування як в закладах освіти, в спортивних організаціях, так і в закладах охорони здоров’я. 

 

Контакти:

м. Ужгород, вул. І.Франка, 1

+38 (0312) 64-38-01

f-health@uzhnu.edu.ua

 

Відповідальний за інформацію: декан факультету
Іван Святославович Миронюк, Дата оновлення сторінки: 04.11.2021