Факультет здоров'я та фізичного виховання

До структури факультету входять деканат та чотири кафедри: 

Кафедра фізичної реабілітації, яку очолює кандидат наук з фізичного виховання та спорту Філак Ярослав Феліксович. Кафедра є випусковою і забезпечує викладання дисциплін з реабілітаційних технологій, фізичної терапії і ерготерапії та спеціальної освіти. Професорсько-викладацький склад кафедри є відповідальним за організацію і проведення навчального процесу з студентами денного та заочного відділень, здійснює підготовку докторів філософії (аспірантів) за спеціальністю «фізична терапія».

Кафедра основ медицини  яку очолює кандидат медичних наук, доцент Ксенія Петрівна Мелега. Кафедра забезпечує викладання медико-біологічних дисциплін для студентів, які навчаються за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань «Охорона здоров’я», та інших спеціальностей факультету. З 2020 р. на кафедрі буде започаткована підготовка магістрів за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі 22 «Охорона здоров’я», що стало можливим завдяки наданій у 2019 році ліцензії МОН України. Важливим напрямком роботи кафедри є розробка і впровадження організаційно-методичного забезпечення отримання комплексу знань, набуття умінь та навичок, що забезпечують формування управлінської, педагогічної, наукової та комунікативної компетенцій магістрів медсестринства. Важливою складовою діяльності  є інтеграція навчального процесу з науково-дослідною роботою, яка передбачає формування у магістрів медсестринства наукової і комунікативної компетентності на основі сучасних інформаційних технологій та інновацій у медицині й педагогіці.

Кафедра фізичного виховання, яку очолює кандидат педагогічних наук, доцент Іван Іванович Маріонда. Кафедра здійснює підготовку студентів денного та заочного відділень за спеціальністю «Фізична культура і спорт» та «середня освіта (фізична культура)». На кафедрі викладаються дисципліни, що вивчають національну систему фізичного виховання, теорію спорту та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Також кафедра є відповідальною за проведення навчального процесу з фізичного виховання на факультетах ДВНЗ «УжНУ», за організацію спортивних заходів і підготовку збірних команд для їх участі у спортивних змаганнях за межами вишу. 

Кафедра наук про здоров’я, яку очолює доктор медичних наук, професор, академік міжнародної академії освіти і науки Геннадій Олексійович Слабкий.  Основною задачею кафедри є підготовка магістрів за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я». На кафедрі викладається комплекс дисциплін, які забезпечують набуття студентами компетенцій,  що скеровані на забезпечення в майбутній практичній діяльності виконання основних оперативних функцій громадського здоров’я. Крім того на кафедрі викладаються предмети з формування у студентів навичок  здоров’язбереження та проведення наукових досліджень. Також на кафедрі проводиться виконання дисертаційних робіт аспірантами за спеціальністю «Соціальна медицина».

На факультеті проводиться підготовка фахівців з таких спеціальностей (більш детально в розділі «Спеціальності»):

- Фізична терапія, ерготерапія (бакалаврат, магістратура, аспірантура);

- Громадське здоров’я (магістратура);

- Медсестринство (магістратура);

- Спеціальна освіта (спеціалізація «Олігофренопедагогіка. Логопедія») (бакалаврат);

- Фізична культура і спорт (бакалаврат, магістратура);

- Середня освіта (фізична культура) (бакалаврат).

Освітній процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад: доктори медичних наук, професори, доценти, кандидати наук з фізичного виховання і спорту, кандидати медичних, біологічних та педагогічних наук, заслужені працівники фізичної культури України, майстри спорту України.  

Теоретичні та практичні заняття зі студентами з цих дисциплін проводяться в аудиторіях з сучасним обладнанням, в спортивних залах, плавальному басейні, на футбольному полі, бігових доріжках. Випускники факультету мають можливість працевлаштування як в закладах освіти, в спортивних організаціях, так і в закладах охорони здоров’я. 

 

Контакти:

м. Ужгород, вул. І.Франка, 1

+38 (0312) 64-38-01

f-health@uzhnu.edu.ua

 

Відповідальний за інформацію:декан факультету
Іван Святославович Миронюк, Дата оновлення сторінки: 26.11.2020