Кафедра фізичної реабілітації

Історична довідка про кафедру

Кафедра сформована у 2002 році. Першим завідувачем кафедри був кандидат педагогічних наук, доцент Товт Валерій Адальбертович. У 2003-2004 р.р. спеціальність «фізична реабілітація» акредитована Державною комісією України з наданням права продовжувати освітню діяльність на наступні 7 років за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». У 2011 р. цю спеціальність було акредитовано з наданням права продовжувати освітню діяльність на наступні 10 років за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" (акредитація за IV рівнем, термін дії ліцензії до 1 липня 2021 р.). У 2005 р. за конкурсом на посаду завідувача кафедри був обраний кандидат медичних наук, доцент Філак Фелікс Георгійович. У 2012 році завідувачем кафедрою обрано кандидата медичних наук, доцента Дуло Олену Анатоліївну. З 5 травня 2016 року до вересня 2017 року завідувачем кафедри був доктор біологічних наук, професор Фабрі Золтан Йожефович. У 2017 році  за конкурсом на посаду завідувача кафедри був обраний кандидат медичних наук Романів Олександр Петрович.

На кафедрі працюють 6 доцентів та 7 кандидатів наук, 1 асистент та 2 старших викладача. Кафедра є випусковою і відповідальною за наукову роботу та підготовку студентів з реабілітаційних технологій відповідно до державних стандартів. Також кафедра фізичної реабілітації забезпечує викладання дисциплін для спеціальності 016 «спеціальна освіта», спеціалізація «олігофренопедагогіка, логопедія». Кафедра працює над поповненням наукової лабораторії найновішим обладнанням для визначення стану здоров’я і працездатності осіб різних вікових груп, спортсменів, а також хворих. Розробляє рекомендації та комплексні реабілітаційні програми для різних груп населення з метою відновлення стану здоров’я та рівня фізичної працездатності.

Згідно з укладеними договорами, студенти мають можливість проходити практики в медичних та лікувально-профілактичних закладах, реабілітаційних центрах Закарпатської області, логопедичних пунктах, спеціальних школах, підвищувати свій професійний рівень під наглядом викладачів кафедри. Зокрема, 28 листопада 2017 року укладено договір про співпрацю з МЦ «Нейромед», на базі якого студенти також можуть проходити навчальну та виробничу практику, зокрема освоювати один з нових напрямів роботи кафедри фізичної реабілітації - нейрокогнітивну реабілітацію.

Окремим новим напрямом дослідження є розробка методик нетрадиційного оздоровлення організму з використанням моржування та вуглеходіння. Кафедра бере участь у клінічних дослідженнях фізіотерапевтичного апарату ПІППС-1 ТУ у 26.6-33396947 згідно угоди про співпрацю між Всеукраїнською громадською організацією інвалідів України "Об’єднана" (ВГОІУ) і  ДВНЗ «Ужгородський національний університет» за № 7/1 від 24 лютого 2016 р., який вводить організм у стан гіпобіозу, що дозволяє спостерігати у пацієнтів антистресорні реакції, що в свою чергу підвищує адаптаційні потенціали організму людини (науковий керівник   доц. Дикий Б.В.).

При кафедрі працює студентський науковий гурток. За підсумками науково-дослідницької роботи студенти готують виступи на підсумкову наукову конференцію, виступають зокрема й за межами Ужгорода.

Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано близько 150 наукових праць та понад 50 навчально-методичних видань, 3 інформаційних листа про нововведення в охороні здоров'я, 3 навчальних посібника, рекомендованих МОН України для студентів вищих навчальних закладів, – з гімнастики, гігієни в системі підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації, а також з масажу та нетрадиційного масажу. Значним досягненням науковців кафедри є 2 колективні патенти на винахід ("Спосіб комплексного лікування хронічного некалькульозного холециститу" та "Спосіб комплексного лікування дисфункціональних розладів біліарного тракту") і 2 патенти на корисну модель ("Спосіб діагностики стану хребта при порушеннях постави" і "Пристрій для діагностики стану хребта при порушеннях постави").

Відповідальний за інформацію: Дуло Олена Анатоліївна
Дата оновлення сторінки: 08.05.2018