Кафедра фізичної реабілітації

Історична довідка про кафедру

Кафедра сформована у 2002 році. Першим завідувачем кафедри був кандидат педагогічних наук, доцент Товт Валерій Адальбертович. У 2003-2004 р.р. спеціальність «фізична реабілітація» акредитована Державною комісією України з наданням права продовжувати освітню діяльність на наступні 7 років за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». У 2011 р. цю спеціальність було акредитовано з наданням права продовжувати освітню діяльність на наступні 10 років за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" (акредитація за IV рівнем, термін дії ліцензії до 1 липня 2021 р.). У 2005 р. за конкурсом на посаду завідувача кафедри був обраний кандидат медичних наук, доцент Філак Фелікс Георгійович. У 2012 році завідувачем кафедрою обрано кандидата медичних наук, доцента Дуло Олену Анатоліївну. З 5 травня 2016 року до вересня 2017 року завідувачем кафедри був доктор біологічних наук, професор Фабрі Золтан Йожефович. З вересня 2017 року по лютий 2018 року  за конкурсом  посаду завідувача кафедри обіймав кандидат медичних наук Романів Олександр Петрович. З 1березня 2019 року ці обов’язки виконує  кандидат наук  з фізичного виховання і спорту Філак Ярослав Феліксович.

На кафедрі працюють 4 доцентів та 7 кандидатів наук, 1 асистент та 2 старші викладачі. Кафедра є випусковою і відповідальною за наукову роботу та підготовку студентів з реабілітаційних технологій відповідно до державних стандартів. Також кафедра фізичної реабілітації забезпечує викладання дисциплін для спеціальності 016 «спеціальна освіта», спеціалізація «олігофренопедагогіка, логопедія». Кафедра працює над поповненням наукової лабораторії найновішим обладнанням для визначення стану здоров’я і працездатності осіб різних вікових груп, спортсменів, а також хворих. Опрацьовує рекомендації та комплексні реабілітаційні програми для різних груп населення з метою відновлення стану здоров’я та рівня фізичної працездатності. Розроблений комплекс вправ лікувальної гімнастики для пацієнтів зі сколіозом, сколіотичною поставою, кругло-ввігнутою спиною, для чого використано власний прилад «Сколізіометр»., досліджено вплив штучного гіпобіозу на стан здоров'я людини за договірною темою між УжНУ та Всеукраїнською громадською організацією інвалідів України "Об’єднана" з застосуванням фізіотерапевтичного апарату ПІППС-1 ТУ У 26.6-3339647-001:2015, розробленого в ОКБ «Шторм» КПІ. Дослідження проводились на базі військового госпіталю, мукачівської ЦРЛ.

У 2019 році укладено ряд нових договорів про співпрацю з медичними установами різних форм власності, згідно з якими студенти мають можливість проходити практики в медичних та лікувально-профілактичних закладах, реабілітаційних центрах Закарпатської області, логопедичних пунктах, спеціальних школах, підвищувати свій професійний рівень під наглядом викладачів кафедри. 

При кафедрі працює студентський науковий гурток. Члени гуртка та більшість студентів факультету є активними членами ГО «Українська асоціація фахівців масажу». Кафедра проводить щорічні студентські олімпіади з масажу, а викладачі є суддями всеукраїнських змагань з масажних технологій. За підсумками науково-дослідницької роботи студенти готують виступи на підсумкову наукову конференцію, виступають зокрема й за межами Ужгорода. Під керівництвом викладачів кафедри гуртківці неодноразово займали призові місця, отримували дипломи ІІІ ступеня та грамоти ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Викладачі кафедрі і члени гуртка проводять благодійні оздоровчі сеанси масажу для вихованців Перечинської школи-інтернату для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування.

Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано близько 180 наукових праць та понад 50 навчально-методичних видань, 3 інформаційних листи про нововведення в охороні здоров'я, 3 навчальні посібники, рекомендовані МОН України для студентів вищих навчальних закладів, – з гімнастики, гігієни в системі підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації, а також з масажу та нетрадиційного масажу. Значним досягненням науковців кафедри є 2 патенти на винахід  і 2 патенти на корисну модель ("Спосіб діагностики стану хребта при порушеннях постави" і "Пристрій для діагностики стану хребта при порушеннях постави").

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Філак Ярослав Феліксович
Дата оновлення сторінки: 26.11.2020