Факультет здоров'я та фізичного виховання

На факультеті здоров’я та фізичного виховання здійснюється підготовка фахівців за наступними освітніми  програми:

Освітньо-професійна програма «Фізична культура» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.11 Середня освіта, предметна спеціальність 014.11 Фізична культура, галузі знань 01. Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: бакалавр фізичної культури, вчитель фізичної культури, з ліцензійним набором 60 місць денної та заочної форми навчання.

Рекомендовані фахові первинні посади для випускників:  вчитель закладу загальної середньої освіти;  вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти; вчитель спеціалізованих навчальних закладів; інші професіонали в галузі навчання; інші фахівці в галузі освіти. 

Освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: бакалавр фізичної культури, вчитель фізичної культури,  з ліцензованим обсягом набору 90 місць денної та заочної форми навчання. 

Рекомендовані фахові первинні посади для випускників:  тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.);  тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції); інструктор-методист спортивної школи; інструктор з аеробіки; інструктор-методист тренажерного комплексу (залу); фітнес-тренер; фахівець із організації дозвілля;  інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму); інструктор із стройової та фізичної підготовки;  інструктор-методист з фізичної культури та спорту;  інструктор-методист з виробничої гімнастики.

Освітньо-професійна програма «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Здоров’я людини)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, спеціалізація 016.02 Олігофренопедагогіка, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: бакалавр зі спеціальної освіти (олігофренопедагог),  з ліцензованим обсягом набору 20 місць денної та заочної форми навчання. 

Рекомендовані фахові первинні посади для випускників:  вчитель дефектолог;  вчитель середнього навчально-виховного закладу; асистент вчителя, асистент вихователя дошкільного навчального закладу.

Освітньо-професійна програма «Фізична терапія ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія ,ерготерапія, галузі знань 22 Охорона/Здоров’я. Кваліфікація: бакалавр фізичної терапії, ерготерапії, з ліцензійним набором 100 місць денної та заочної форми навчання.

Рекомендовані фахові первинні посади для випускників:  асистент фізичного терапевта; асистент ерготерапевта.

Освітньо-професійна програма «Клінічна психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Освітня кваліфікація – бакалавр психології, з ліцензованим обсягом набору 15 місць денної та 5 заочної форми навчання. 

Рекомендовані фахові первинні посади для випускників:  практичний психолог, психолог, психолог-консультант, клінічний психолог, консультант психолого-медико-педагогічної консультації.

Випускники можуть працювати в центрах психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, консультаційних психологічних центрах з надання психологічної допомоги населенню; в лікувально-профілактичних медичних закладах, в медичних реабілітаційних, пенітенціарних і паліативних закладах та закладах соціальної допомоги; в центрах практичної психології та соціальної роботи; в закладах освіти як загальноосвітніх, так і спеціальних, в установах з відбору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри профорієнтації та ін.). 

Освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: магістр фізичної культури і спорту, тренер з виду спорту, викладач вищого навчального закладу,  з ліцензованим обсягом набору 75 місць денної та заочної форми навчання 

 Первинні посади для працевлаштування: тренер, викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Освітньо-професійна програма «Медсестринство» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство, галузі знань 22 Охорона/Здоров’я. Кваліфікація: магістр медсестринства, з ліцензованим обсягом набору 50 місць денної та заочної форми навчання 

 Первинні посади для працевлаштування: наукові співробітники (сестринська справа, акушерство)  науковий співробітник-консультант (сестринська справа, акушерство), медичні сестри та акушерки,  викладачі університетів та вищих навчальних закладів, консультант з питань здорового способу життя, завідувач відділення у коледжі, головна медична сестра

Освітньо-професійна програма «Фізична терапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, галузі знань 22 Охорона/Здоров’я, спеціалізація 227.01 Фізична терапія. Кваліфікація: магістр фізичної терапії, ерготерапії, фізичний терапевт,  з ліцензованим обсягом набору 90 місць денної та заочної форми навчання 

Первинні посади для працевлаштування: фізичний терапевт.

Освітньо-наукова програма «Громадське здоров’я»,другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 229 Громадське здоров’я, галузі знань 22 Охорона / Здоров’я. Кваліфікація: магістр громадського здоров’я, з ліцензованим обсягом набору 50 місць денної та заочної форми навчання.

 Первинні посади для працевлаштування: епідеміолог, спеціаліст з довкілля і здоров’я.

Освітньо-професійна програма «Олігофренопедагогіка. Інклюзивна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, спеціалізацією 016.02 олігофренопедагогіка, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: магістр зі спеціальної освіти за спеціалізацією олігофренопедагогіка, з ліцензійним набором 40 місць денної та заочної форм навчання.

Сфера працевлаштування – заклади освіти, науково-дослідні установи; заклади, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги особам з особливими освітніми потребами, у тому числі з обмеженнями життєдіяльності. Рекомендовані фахові первинні посади для випускників: вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог, асистент вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти, асистент вчителя інклюзивного навчання закладу загальної середньої освіти, вчитель з корекційної освіти, методист, викладач закладу вищої освіти.  

Освітньо-наукова програма «Фізична терапія, ерготерапія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, галузі знань 22 Охорона здоров’я.  Кваліфікація: доктор філософії.

Придатність випускників до працевлаштування: робочі місця в університетах або наукових організаціях, в закладах охорони здоров’я, компаніях та приватних підприємствах, наукові посади в державних установах.

Освітньо-наукова програма «Громадське здоров’я» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 229 Громадське здоров’я, галузі знань 22. Охорона здоров’я.  Кваліфікація: доктор філософії.

Придатність випускників до працевлаштування: робочі місця в закладах вищої освіти або науково-дослідних організаціях, в закладах охорони здоров’я та системи громадського здоров’я, компаніях та приватних підприємствах, наукові посади в державних установах.

 

Відповідальний за інформацію: декан факультету: Іван Святославович Миронюк, Дата оновлення сторінки: 04.11.2021