Географічний факультет

Географічний факультет Ужгородського національного університету створено у 2005 році. Міністерство освіти і науки України відразу надало УжНУ право на провадження освітньої діяльності з підготовки фахівців за трьома новими напрямами: 0504 «Туризм», 0705 «Географія» і 0709 «Геодезія, картографія та землеустрій» з ліцензованим обсягом 45 осіб на першу та по 30 осіб на дві останні. У 2007 році факультет отримав ліцензію на підготовку фахівців з четвертого напряму «Лісове та садово-паркове господарство» обсягом 45 студентів, з них 15 - заочної форми навчання. Фахівців із усіх цих напрямів вкрай бракує в Закарпатській області, зважаючи на те, що вони пов’язані з пріоритетними галузями її народного господарства. Викладання професійно-орієнтованих дисциплін забезпечують близько 50 висококваліфікованих фахівців. Серед них: 7 докторів наук, професорів, 16 кандидатів наук, доцентів, 24 викладачі та старші викладачі, а також інженерно-технічний персонал. На географічному факультеті функціонують або на стадії облаштування й оснащення навчальні лабораторії: ґрунтознавча, геодезична, картографії і землевпорядного креслення, інформатики і геоінформаційних технологій, лісівництва, деревинознавства, а також кабінет геології та мінералогії, де зібрано понад 600 зразків мінералів та гірських порід з України та зарубіжжя, функціонують два комп'ютерні класи з виходом в Інтернет та різні за тематикою гуртки, зокрема географії та краєзнавства.

Факультет активно співпрацює з провідними українськими та зарубіжними освітніми закладами, науковими установами України, здійснює групові та індивідуальні поїздки науковців та студентів до різних країн світу, організовує та проводить вузівські, національні та міжнародні науково-практичні конференції і семінари.

Студенти географічного факультету беруть активну участь у громадському та спортивно-культурному житті університету та області, виступають з доповідями на наукових конференціях, здійснюють екскурсії до визначних міст України, інших країн. Вони щорічно організовують сходження на гору Говерла, г. Полонина Руна, г. Анталовецька Поляна тощо. В рамках діяльності гуртка географії та краєзнавства здійснюються експедиції в урочище «Соколині Берди» Карпатського біосферного заповідника, оз. Світязь Шацького національного парку та заказник місцевого значення «Соколині Скелі». Студенти географічного факультету вміють цікаво влаштовувати власне дозвілля. Зокрема на факультеті проводиться День географа, Вечір першокурсника, конкурс міс географічного факультету та щорічний кубок декана географічного факультету з футболу та волейболу. 


У структурі факультету діють три кафедри: фізичної географії та раціонального природокористування, землевпорядкування та кадастру, лісівництва.

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Кафедру очолює засновник географічного факультету, заслужений професор УжНУ, доктор фіз.-мат. наук, заслужений діяч науки і техніки України С.С. Поп. 

Студенти проходять літні навчальні практики на базі Карпатського біосферного заповідника, НПП «Синевир», Ужанського НПП, гірської бази УжНУ в с. Колочава, в м. Одеса, а також проходять виробничу практику в управлінських структурах місцевих органів державної влади і спеціально уповноважених природоохоронних органів та педагогічну практику в школах. Державною атестацією передбачається виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи та складання комплексного іспиту з професійних дисциплін. Після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр географії» можна продовжити навчання, здобуваючи диплом магістра або ж працювати за отриманим фахом викладачем географії в загальноосвітніх навчальних закладах та гімназіях, спеціалістом у державних і приватних установах, туристичних фірмах та природоохоронних структурах.

 

Кафедра землевпорядкування та кадастру

Очолює кафедру кандидат наук з державного управління, доцент В.Ю. Пересоляк - один із провідних науковців у галузі землевпорядкування, який упродовж багатьох років працював на керівній посаді в ДП «Інститут землеустрою».

Кафедра є випусковою зі спеціальності «геодезія та землеустрій». Базою навчальних і виробничих практик студентів є ДП «Закарпатгеодезцентр», ДП «Закарпатський НДІ землеустрою», астрофізична лабораторія УжНУ, Карпатська гірська лісодослідна станція та державні і приватні землевпорядні організації області.

Випускники кафедри користуватимуться, безперечно, значним попитом при працевлаштуванні, зокрема, у органах місцевого самоврядування та управліннях, що відають земельними, водними і лісовими ресурсами нашого краю, в наукових установах та господарських структурах.

Кафедра лісівництва

Завідувачем кафедри є кандидат біологічних наук, доцент Потіш Л.Г. Кафедра акредитована для підготовки бакалаврів зі спеціальностей  – 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство". Має щорічний ліцензований обсяг набору першокурсників по 15 осіб на кожну зі спеціальностей за денною формою навчання та 15 - заочною формами навчання. Ліцензійний обсяг набору магістрів за спеціальністю 205 «Лісове господарство» - 25 на денній і 15 - заочній формі відповідно.

З 2013 року кафедра лісівництва здійснює також набір за скороченим терміном навчання випускників профільних коледжів, що отримали фах молодшого спеціаліста.

До педагогічної, навчально-методичної та наукової роботи кафедра залучила висококваліфікованих педагогів і науковців.

На кафедрі лісівництва в стадії становлення кабінет ботаніки і дендрології, лабораторія лісівництва, лабораторія охорони і захисту лісу, музей-лабораторія деревинознавства, лабораторія лісової зоології та мисливствознавства, кабінет лісової таксації та лісовпорядкування, а також в навчальному процесі використовується ботанічний сад та зоомузей УжНУ.

Практику студенти проходять у державних підприємствах лісових, лісомисливських та лісодослідних господарствах, а також природоохоронних організаціях та установах області.

Після закінчення навчання випускники кафедри матимуть гарантоване працевлаштування, адже понад 80 спеціалістів з вищою освітою щорічно потребує потужна в Закарпатті лісогосподарська галузь.

 

Відповідальний за інформацію: Калинич Іван Васильович
Дата оновлення інформації: 14.06.2018