Кафедра лісівництва

Підготовку за напрямком 205 – "Лісове господарство" у ДВНЗ “Ужгородський національний університет” започатковано з 2007 року на кафедрі землевпорядкування та кадастру географічного факультету, з якої у квітні 2009 року виокремлено кафедру лісівництва, яка є випусковою. Станом на 2020 рік на кафедрі навчається 67 студентів за ОР «Бакалавр» та 48 студентів за ОР «Магістр»

Першим завідувачем кафедри лісівництва було призначено канд. с-г. наук, доцент Кічура В.П., який до цього очолював кафедру землевпорядкування та кадастру і вже мав значний досвід педагогічної та виробничої діяльності. З липня 2011 року кафедру очолює кандидат біологічних наук, професор Людвіг Адальбертович Потіш.

Сьогодні навчальний процес та наукову діяльність на кафедрі забезпечують: доктори наук, професори  Газуда М.В., кандидати наук, доценти Кічура В.П., Потіш Л.А.,Мірутенко В.В., кандидати наук  Мигаль А.В., Чепур С.С., Кічура А.В., Задорожний А.І., Смужаниця Я.В..

Силами співробітників кафедри забезпечується читання лекцій і ведення лабораторних та практичних занять з понад 20 фахових дисциплін.

На кафедрі лісівництва значна робота проводиться з покращення матеріально-технічної бази, зокрема: лабораторії ботаніки і дендрології, охорони і захисту лісу, деревинознавства, мисливствознавства, лісівництва, лісової таксації та лісовпорядкування.

Навчальні та виробничі практики студенти проходять у державних підприємствах лісових, лісомисливських та лісових дослідних господарств України  , а також в природоохоронних організаціях та установах.

Для навчальних практик використовується гірська база в Міжгірському районі (с. Колочава) та ботанічний сад УжНУ, зоомузей, мінералогічний музей.

Основні наукові напрацювання кафедри полягають у розробці підходів з впровадження засад стійкого розвитку в лісогосподарське виробництво. Відпрацьовується модель переформування одновікових деревостанів у різновікові з використанням адаптованого для лісів Закарпаття європейського досвіду з наближеного до природи формування насаджень.

Викладачі кафедри входить до складу науково-технічних рад НПП “Синевир”, “Зачарований Край” “Ужанський”, приймають участь у роботі інших наукових установ Закарпаття, є співавторами та редакторами наукових видань (“Червона Книга України” та “Червона Книга Українських Карпат”), на громадських засадах працюють як консультанти та експерти.

З 2013 року кафедра здійснює навчання за скороченим терміном, на основі ОКР ”Молодший спеціаліст” – випускників профільних коледжів. В 2015 році кафедра ліцензована (в 2016р. акредитована) для підготовки  за ОР «Магістр».

88000, Україна, м. Ужгород, вул. Університетська, 14, кім. 341

Робочий телефон: +38 (0312) 64-10-24

Електронна адреса kaf-forest@uzhnu.edu.ua

 

Відповідальний за інформацію: кандидат біологічних наук, доцент Людвіг Адальбертович Потіш
Дата оновлення сторінки: 08.02.2022