Кафедра лісівництва

Підготовку за напрямком 6.090103 – "Лісове і садово-паркове господарство" у ДВНЗ “Ужгородський національний університет” започатковано з 2007 року на кафедрі землевпорядкування та кадастру географічного факультету, з якої у квітні 2009 року виокремлено кафедру лісівництва, яка є випусковою. Станом на 2016 рік на кафедрі навчається 60 студентів денного відділення та 60 заочного за ОКР «Бакалавр» та 25 студентів за ОКР «Магістр»

Першим завідувачем кафедри лісівництва було призначено канд. с-г. наук, доцент Кічура В.П., який до цього очолював кафедру землевпорядкування та кадастру і вже мав значний досвід педагогічної та виробничої діяльності. З липня 2011 року кафедру очолює кандидат біологічних наук, професор Людвіг Адальбертович Потіш.

Сьогодні навчальний процес та наукову діяльність на кафедрі забезпечують: доктори наук, професори Лендєл М.А., Газуда М.В., Дробнич В.Г., Савіна О.І., кандидати наук, доценти Кічура В.П., Гербут Ф.Ф., Мигаль А.В., , Потіш Л.А., Чепур С.С., Бокоч В.В., Кічура А.В., старші викладачі Мойш Н.І., Задорожний А.І.; Чорній О.Я. – завідувач лабораторіями; Малинич Н.Г.– провідний спеціаліст.

Силами співробітників кафедри забезпечується читання лекцій і ведення лабораторних та практичних занять з понад 20 фахових дисциплін.

На кафедрі лісівництва значна робота проводиться з покращення матеріально-технічної бази, зокрема: лабораторії ботаніки і дендрології, охорони і захисту лісу, деревинознавства, лісової зоології та мисливствознавства, лісівництва, лісової таксації та лісовпорядкування.

Навчальні та виробничі практики студенти проходять у державних підприємствах лісових, лісомисливських та лісових дослідних господарств Закарпаття, а також в природоохоронних організаціях та установах.

Для навчальних практик використовується гірська база в Міжгірському районі (с. Колочава) та ботанічний сад УжНУ, зоомузей, мінералогічний музей.

Після закінчення навчання випускники мають можливість працевлаштування, адже 80 спеціалістів з вищою освітою щорічно потребує потужна в області лісогосподарська галузь та природоохоронні установи.

Основні наукові напрацювання кафедри полягають у розробці підходів з впровадження засад стійкого розвитку в лісогосподарське виробництво. Відпрацьовується модель переформування одновікових деревостанів у різновікові з використанням адаптованого для лісів Закарпаття європейського досвіду з наближеного до природи формування насаджень.

Викладачі кафедри входить до складу науково-технічних рад НПП “Синевир”, “Зачарований Край” “Ужанський”, приймають участь у роботі інших наукових установ Закарпаття, є співавторами та редакторами наукових видань (“Червона Книга України” та “Червона Книга Українських Карпат”), на громадських засадах працюють як консультанти та експерти.

З 2013 року кафедра здійснює навчання за скороченим терміном, на основі ОКР ”Молодший спеціаліст” – випускників профільних коледжів. В 2015 році кафедра ліцензована для підготовки  за ОКР «Магістр».

88000, Україна, м. Ужгород, вул. Університетська, 14, кім. 341

Робочий телефон: +38 (0312) 64-10-24

Електронна адреса kaf-forest@uzhnu.edu.ua

Навчальні дисципліни, які забезпечує кафедра:

Біометрія; Основи екології; Генетика; Ботаніка; Дендрологія; Ґрунтознавство; Фізіологія рослин; Зоологія; Фітопатологія; Лісова ентомологія; Лісознавство; Квітникарство; Декоративне луківництво; Основи наукових досліджень; Землеробство; Заповідна справа; Лісова селекція; Озеленення населених місць; Лісові культури; Механізація лісогосподарських і садово-паркових робіт; Основи лісоексплуатація; Економіка лісового та садово-паркового господарства; Основи охорони праці; Лісівництво; Лісове деревинознавство; Лісова пірологія; Ландшафтна архітектура; Недеревні ресурси; Біологія мисливських птахів та звірів; Мисливствознавство; Біологічна продуктивність лісів; Планування та управління лісогосподарським виробництвом; Рекреаційне лісівництво.

Відповідальний за інформацію: кандидат біологічних наук, доцент Людвіг Адальбертович Потіш
Дата оновлення сторінки: 21.06.2017