Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Кафедра діє з 2005 року на географічному факультеті Ужгородського національного університету. Її очолює засновник географічного факультету, заслужений професор УжНУ, доктор фіз.-мат. наук, Заслужений діяч науки і техніки України С.С. Поп.

Підготовку студентів здійснюють 2 доктори наук, професори, 4 кандидати наук, доценти, 13 старших викладачів, а також інженерно-технічні працівники. Навчання студентів забезпечено необхідними інформаційними матеріалами, проводиться із використанням новітніх технологій.

Професорсько-викладацький склад кафедри та студенти проводять наукові дослідження, приймають участь у роботі географічних з’їздів, науково-практичних конференцій та семінарів. Результати досліджень публікують у фахових виданнях, в т.ч. у збірниках наукових праць та у журналі, що видається факультетом – Науковий Вісник УжНУ. Серія: Географія, Землеустрій, Природокористування.

Кафедра здійснює набір для підготовки:

Кафедра здійснює набір для підготовки:

 1. Бакалаврів за спеціальністю 014 «Середня освіта - Географія» з ліцензованим обсягом набору - 40 осіб денної та 20 - заочної форм навчання;
 2. Бакалаврів за спеціальністю 106 «Географія» з ліцензованим обсягом набору – по 30 осіб денної та заочної форм навчання;
 3. Бакалаврів за спеціальністю 103 «Науки про Землю – Природнича географія» з ліцензованим обсягом набору - по 15 осіб денної та заочної форм навчання;
 4. Магістрів спеціальності 014 “ Середня освіта - Географія”, з ліцензійним обсягом – по 15 осіб, денної і заочної форми навчання.

Випускники

Випускники кафедри успішно працюють у державних та приватних установах. 

Наразі на кафедрі навчаються близько 250 студентів денної та заочної форми навчання.

Студенти проходять практики:

 • Топографічну і комплексну-географічну на базі Карпатського біосферного заповідника, НПП «Синевір», Ужанського НПП, Шацького національного природного парку. Зокрема, першокурсники щороку здійснюють сходження на г. Говерла (1 курс);
 • Соціально-економіко-географічну на узбережжі Чорного моря з ознайомленням інфраструктури м. Одеса, м. Білгород-Дністровський, та м. Вилкове -«Української Венеції» (2 курс);
 • Виробничу на підприємствах та в установах області, зокрема, Департаменті екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА, управлінні статистики, ужгородській сейсмічній та метеорологічній станції, басейновому управлінні р. Тиса тощо (3 курс);
 • Педагогічну та асистентську практики на базі загальноосвітніх шкіл та ліцеїв області, а також на кафедрі Ужгородського національного університету (4 та 5 курси).

Матеріальна база кафедри

На кафедрі створені і діють кабінети та навчальні лабораторії для належного опанування студентами теоретичних знань і практичних навичок з окремих дисциплін, зокрема: ґрунтознавча, картографії, інформатики і геоінформаційних технологій з безкоштовним інтернет-сервісом, геології та мінералогії. Облаштовано конференц-зал. Наявне необхідне мультимедійне забезпечення, створено локальну комп’ютерну мережу з виходом в інтернет. Бібліотечний фонд кафедри налічує понад 1000 примірників сучасної навчальної та наукової літератури, якими користуються студенти.

Студенти кафедри є учасниками всеукраїнських студентських олімпіад з географії. Вони беруть активну участь у конференціях національного та міжнародного рівнів, що проводяться в Україні та за кордоном. Кращі студенти продовжують навчатися в аспірантурі вишів та академічних інститутів, отримують іменні стипендії. 

Випускники

Випускники кафедри успішно працюють у державних та приватних установах, зокрема:

 • у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах;
 • у науково-дослідних установах;
 • у природоохоронних структурах та ресурсних управліннях області;
 • в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • у туристичних фірмах та компаніях;
 • в Українському гідрометеорологічному центрі;
 • у громадських організаціях.

Студенти, які обрали спеціальність014 «Середня освіта - Географія» у майбутньому матимуть можливість працевлаштування у середніх та вищих навчальних закладах. (фах - вчитель). За умови обрання спеціальності 103 «Науки про Землю – Природнича географія» нахил робиться на науково-дослідній роботі, а також на адміністративній роботі у органах державної влади (фах - географ).

Відповідальний за інформацію: Поп Степан Степанович
Дата оновлення інформації: 25.02.2019