Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Підготовку студентів здійснюють 1 доктор наук, професор, 7 кандидатів наук, доцентів, 6 старших викладачів, а також інженерно-технічні працівники. Навчання студентів забезпечено необхідними інформаційними матеріалами, проводиться із використанням новітніх технологій.

Кафедра здійснює набір для підготовки:

  1. Бакалаврів за спеціальністю 014 «Середня освіта - Географія»;
  2. Бакалаврів за спеціальністю 106 «Географія»;
  3. Магістрів спеціальності 014 “ Середня освіта - Географія”.

Випускники

Випускники кафедри успішно працюють у державних та приватних установах. 

Наразі на кафедрі навчаються понад 200 студентівденної та заочної форми навчання.

Студенти проходять практики:

  • Топографічну і комплексну-географічну на базі Карпатського біосферного заповідника, НПП «Синевір», Ужанського НПП, Шацького національного природного парку. Зокрема, першокурсники щороку здійснюють сходження на г. Говерла (1 курс);
  • Соціально-економіко-географічну на узбережжі Чорного моря з ознайомленням інфраструктури м. Одеса, м. Білгород-Дністровський, та м. Вилкове -«Української Венеції» (2 курс);
  • Виробничу на підприємствах та в установах області, зокрема, Департаменті екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА, управлінні статистики, ужгородській сейсмічній та метеорологічній станції, басейновому управлінні р. Тиса тощо (3 курс);
  • Педагогічні, виробничі та асистентську практики на базі загальноосвітніх шкіл та ліцеїв області, а також на кафедрі Ужгородського національного університету (3, 4курси бакалаврів та 2 курс магістрів).

Студенти, які обрали спеціальність 014 «Середня освіта - Географія» у майбутньому матимуть можливість працевлаштування у середніх та вищих навчальних закладах. (фах - вчитель). За умови обрання спеціальності106 «Географія»нахил робиться на науково-дослідній роботі, а також на адміністративній роботі у органах державної влади (фах - географ).

 

Відповідальний за інформацію: Поп Степан Степанович
Дата оновлення інформації: 10.11.2022