Географічний факультет

На географічному факультеті функціонують кабінети і навчальні лабораторії: ґрунтознавча, вищої геодезії та астрономії, яка облаштована постійно діючою GPS–станцією, двома цифровими метеостанціями та двохчастотними GPS–приймачами – роверами та 3D - сканером, геодезії та ГІС, картографії та дистанційного зондування Землі, інформатики і геоінформаційних технологій, лісівництва, деревинознавства, а також кабінет геології та мінералогії, де зібрано понад 600 зразків мінералів та гірських порід з України та зарубіжжя, функціонують 2 комп’ютерні класи. На факультеті є конференц-зал, облаштований мультимедійними засобами та картографічним матеріалом, наявне необхідне інформаційне забезпечення, в тому числі через локальну електронну мережу та Інтернет. Наявні необхідні бази навчальних і виробничих практик.

Викладачі та студенти факультету здійснюють дослідження за міжнародними і національними науково-технічними програмами. Науковці кафедр видають монографії, навчальні посібники, активно публікують результати своїх наукових досліджень, зокрема у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. Факультет активно співпрацює на базі відповідних угод з провідними українськими та зарубіжними освітніми закладами, науковими установами України, організовує групові та індивідуальні поїздки науковців та студентів до різних країн світу, організовує та проводить вузівські, національні та міжнародні науково-практичні конференції і семінари, зокрема, міжнародну науково-практичну конференцію «Нові технології у геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні». За матеріалами конференцій видаються збірники наукових праць. Окрім цього, на факультеті проводиться щорічна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених«Географічні аспекти просторової організації території, суспільства та збалансованого природокористування», а також двічі на рік видається «Збірник наукових праць студентів географічного факультету», де студенти можуть публікувати результати своїх досліджень. 

На факультеті діють студентські наукові гуртки:

  1. Проблемно-орієнтована географія, геоекологія та геоінформатика (Керівники: Лета В.В., Карабінюк М.М., Романко В.О.);
  2. Природокористування у Закарпатській області в умовах сучасних суспільних запитів і глобальних кліматичних змін    (Керівники: Фекета І.Ю., Лахоцька Е.Я.).

 

Відповідальний за інформацію: Калинич Іван Васильович
Дата оновлення інформації: 10.11.2022