Факультет суспільних наук

Кафедра політології і державного управлінняздійснює підготовку фахівців зі спеціальності 052 – Політологія (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр та магістр). Випускники отримують кваліфікації: «Бакалавр політології» та «Магістр з політології. Політолог». Також кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 074 – Публічне управління та адміністрування. Для магістрів є такі спеціалізації: державна служба і електронне урядування. Випускники отримують кваліфікації: «Бакалавр з публічного управління та адміністрування», Магістр з публічного управління та адміністрування за спеціалізацією «Державна служба», Магістр з публічного управління та адміністрування за спеціалізацією «Електронне урядування».

Випускники спеціальності «Політологія» мають можливість працевлаштування на такі посади:

 • вищі державні службовці органів державної виконавчої влади та місцевих органів державної влади;
 • посадові особи політичних і громадських організацій;
 • помічник депутатського корпусу;
 • консультант/експерт із суспільно-політичних питань (у партіях, громадських організаціях, ЗМІ);
 • старший спеціаліст у структурних підрозділах міських і обласних державних організацій: в організаційному відділі, відділах внутрішньої політики, освіти і науки, по роботі зі ЗМІ, культури і туризму, головному управлінні праці й соціального захисту населення, управлінні з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, управлінні сім’ї, молоді і спорту, управлінні преси і інформації, управлінні зовнішніх відносин і зовнішньоекономічної діяльності, центрах перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців;
 • викладач суспільно-політичних, соціально-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах, коледжах, загальноосвітніх закладах, науковий співробітник інститутів;
 • керівник/працівник підрозділів із реклами та зв’язків з громадськістю, політичний оглядач у ЗМІ, фахівець у галузі політичної реклами.

Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» мають можливість здійснювати професійну діяльність з організаційно-розпорядчої роботи та практичного виконання завдань і функцій державного управління та місцевого самоврядування. Випускники магістратури можуть займати такі посади:

І. Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади:

 • завідувач відділу (місцеві органи державної влади);
 • завідувач сектора апарату (місцева державна адміністрація);
 • завідувач – головний фахівець;
 • керівник апарату;
 • начальник відділу/головного управління;
 • начальник служби/управління.

ІІ. Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок:

 • менеджер (управитель) із питань реґіонального розвитку.

ІІІ. Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління:

 • менеджер (управитель) з адміністративної діяльності;
 • менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю;
 • менеджер (управитель) із зовнішньої економічної діяльності.

IV. Професіонали державної служби:

 • державний соціальний інспектор;
 • помічник-консультант народного депутата України;
 • радник (органи державної влади);
 • спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби.

V. Секретарі адміністративних органів:

 • керуючий справами (секретар) виконавчого комітету;
 • консультант (в апараті органів державної влади, виконкому);
 • секретар виконкому.

 

Кафедра психології  здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 053 – Психологія (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, магістр). Випускники отримують кваліфікації: «Бакалавр психології», «Магістр психології». 

Випускники спеціальності «Психологія» мають можливість працевлаштування на такі посади:

 • психолог у закладах освіти;
 • психолог на підприємстві;
 • психолог в органах державної влади та управління;
 • психолог-консультант;
 • фахівець з найму робочої сили;
 • організатор з персоналу;
 • помічник керівника виробничого підрозділу;
 • інспектор з соціальної допомоги;
 • фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера);
 • лаборант (психологічні дослідження, освіта);
 • психодіагностична та психокорекційна робота з різними категоріями громадян;
 • надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям;
 • психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління;
 • проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах;
 • профорієнтація та профвідбір;
 • виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації дітей, вибір форм і змісту психокорекційної та психолого-профілактичної роботи;
 • психологічний патронаж проблемних категорій населення (інваліди, діти з делінквентною, адиктивною поведінкою та ін.).

 

         Кафедра соціології та соціальної роботи здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 054 – Соціологія (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, магістр) та спеціальності 231 – Соціальна робота (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, магістр). Випускники отримують такі кваліфікації зі спеціальності 054 – Соціологія: «Соціолог», «Магістр соціології за спеціалізацією управління людськими ресурсами». А зі спеціальності 231 – Соціальна робота наступні: «Соціальний працівник», «Магістр з соціальної роботи. Соціальний педагог».

Випускники спеціальності «Соціальна робота» мають можливість наступного працевлаштування:

 • Завідувач центру (молодіжного, реабілітаційного, корекційного).
 • Науковий співробітник (соціальна робота).
 • Агент із зайнятості трудових контрактів (центри зайнятості населення).
 • Конторський (офісний) службовець (фонд соціального страхування населення).
 • Вихователь гуртожитку (соціальні гуртожитки).
 • Вихователь професійно-технічного навчального закладу (ПТУ).
 • Інспектор із соціальної допомоги (департамент соціального захисту населення).
 • Інспектор з призначення та виплати пенсій (пенсійний фонд).
 • Асистент вихователя виправно-трудового закладу.
 • Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування (Територіальний центр обслуговування інвалідів та одиноких непрацездатних громадян).
 • Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера).
 • Соціальний працівник.

 

Випускники спеціальності «Соціологія» мають можливість такого працевлаштування:

 • Науковий співробітник (соціологія)
 • Голова спостережної ради.
 • Соціолог з ефективності покарання правопорушників.
 • Соціолог промисловий.
 • Агент  із  зайнятості  і  трудових  контрактів.
 • Наглядач в громадському центрі.
 • Експерт із суспільно-політичних питань.
 • Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.
 • Фахівець з інтерв'ювання.
 • Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера).
 • Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях).

Кафедра філософії  здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 033 – Філософія (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр). Випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр філософії».

Випускники спеціальності «Філософія» мають можливість працевлаштування на такі посади:

 • викладачем ВНЗ, продовжити навчання в аспірантурі і стати вченим;
 • учителем у середній школі, коледжі, ліцеї, гімназії, училищі (наш випускник має право викладати такі предмети: «Основи філософії», «Філософія», «Людина і світ», «Особа і суспільство», «Християнська етика», «Художня культура», «Основи етики та естетики» та ін.);
 • державним службовцем у різних органах державного управління (в Адміністрації (Секретаріаті) Президента України, в адміністрації Верховної Ради України, місцевих органах державної влади);
 • в прес-службах державних і комерційних структур;
 • у сфері професійної журналістики, в різних традиційних і нових медіа, в редакційно-видавничому бізнесі;
 • в pr-структурах на посадах аналітиків, спеціалістів із зв’язків з громадськістю;
 • консультантами та референтами політичних партій;
 • політтехнологом.
 • аналітиком, експертом з тих чи інших проблем розвитку суспільних відносин;
 • спеціалістом у сфері управління проектами і програмами;
 • спеціалістом з розробки управлінських і маркетингових стратегій;
 • спеціалістом з розвитку корпоративної етики.

 

Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи здійснює підготовку фахівців зі спеціальності  011 – «Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)» (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр). Випускники отримують кваліфікацію  «Магістр педагогіки, викладач вищої школи».

Відповідно до професійної підготовки студента-магістра – викладача вищої школи, і здобутих у процесі навчання компетенцій, сферами працевлаштування випускників визначені установи, підпорядковані Міністерству освіти і науки України, зокрема: вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації і форм власності, науково-педагогічні й освітні установи, заклади підвищення кваліфікації й післядипломної педагогічної освіти.

 

Відповідальний за інформацію: Остапець Юрій Олександрович
Дата оновлення сторінки: 07.03.2019