Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Кафедру педагогіки УжНУ було створено 28 серпня 1956 року згідно з наказом тогочасного Міністерства вищої освіти «Про кафедри Харківського та Ужгородського державних університетів».

У різні періоди її очолювали: кандидат педагогічних наук, доцент Черніловська Н.К. (1956–1959 рр.), заслужений учитель УРСР Гончаренко А.А. (1960–1965 рр.), доктор педагогічних наук, професор Гомоннай В.В. (1966–1986 рр.), доктор педагогічних наук, професор Сагарда В.В. (1987–2005 рр.), кандидат психологічних наук, доцент Соломка Е.Т. (2005–2010 рр.), доктор педагогічних наук, професор Староста В.І. (2010–2013 рр.), кандидат педагогічних наук, професор Росул  В.В. (2013–2016 рр.).

З вересня 2016 року завідувачем кафедри призначено доктора педагогічних наук, професора Козубовську І.В.

У складі кафедри 12 науково-педагогічних працівників, з-поміж яких 11 мають наукові ступені й відповідні вчені звання, зокрема: доктори педагогічних наук, професори Козубовська І.В., Староста В.І., Опачко М.В., Розлуцька Г.М.; кандидати педагогічних наук, доценти Кухта М.І., Маляр Л.В., Попадич О.О., Ваколя З.М., Товканець О.С.; кандидат психологічних наук, доцент Марчук Л.М.; кандидат філологічних наук, доцент Туряниця В.В.; кандидати педагогічних наук, викладачі Шикітка Г.М., Ключкович Т.В., провідні спеціалісти Іваничко І.І., Милян Ж.І.

З 1969 р. при кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», упродовж діяльності якої успішно захистили дисертації й отримали науковий ступінь кандидата педагогічних наук і деякі працівники різних структурних підрозділах УжНУ: Бартош О.П. (доц. кафедри соціальної роботи та соціології), Гвоздяк О.М. (зав.кафедри німецької мови та літератури), Повідайчик О.С. (доц. кафедри соціальної роботи та соціології), Кляп М.І. (доц. кафедри фізичної реабілітації), Канюк О.Л. (зав.кафедри іноземної філології),, Кіш Н.В, Стойка Л.Я., Чейпеш І.В. (кафедра іноземних мов), Ваколя З.М., Маляр Л.В., Опачко М.В., Шикітка Г.М., Ключкович Т.В., Попадич О.О. (кафедра загальної педагогіки та вищої школи), Дацків І.Є. (кафедра міжнародних комунікацій) та ін.

У 2015 р. кафедра педагогіки розпочала підготовку студентів освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», професійної кваліфікації «Магістр з освітніх, педагогічних наук, викладач закладу вищої освіти» з терміном навчання 1 рік 4 місяці. У 2018 р. кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи розпочала підготовку студентів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 013 «Початкова освіта», професійної кваліфікації «Бакалавр початкової освіти, вчитель початкової школи» з терміном навчання 3 ріки 10 місяців, а також підготовку студентів освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», професійної кваліфікації «Магістр з освітніх, педагогічних наук, менеджер дошкільної освіти» з терміном навчання 1 рік 4 місяці. З 2019 р. впроваджується нова освітньо-професійна програма «Управління закладами освіти» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» освітнього ступеня «Магістр» з терміном навчання 1 рік 4 місяці.

Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Історія педагогіки;
 • Теорія виховання;
 • Дидактика;
 • Загальна психологія;
 • Основи педагогічного спілкування;
 • Основи інклюзивної педагогіки;
 • Педагогічна ергономіка;
 • Педагогіка та психологія вищої школи;
 • Педагогіка та психологія дошкільної освіти;
 • Філософія освіти;
 • Менеджмент освітнього процесу;
 • Система дошкільної освіти в Україні та за рубежем;
 • Педагогічна конфліктологія;
 • Теорія і практика науково-педагогічних досліджень;
 • Полікультурне виховання
 • Педагогіка та ін.

У контексті дослідження наукової теми «Розвиток вітчизняної педагогічної освіти в світовому контексті» членами кафедри охоплені актуальні психолого-педагогічні проблеми: зарубіжний досвід підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери, теорія і практика підготовки майбутніх учителів, особистісно-професійне становлення й адаптація студентів до педагогічної діяльності в умовах вищого навчального закладу, взаємодія в освіті державних, громадських, соціальних, релігійних та бізнесових інституцій, формування і розвиток особистісних і професійних якостей майбутніх педагогів у межах європейської організації навчального процесу, психолого-педагогічний зміст асертивності як ресурс соціалізації студентської молоді та її конкурентноздатності, розвиток шкільної та педагогічної освіти на Закарпатті (ХІХ – ХХ ст.), моральне виховання учнівської та студентської молоді: історичний аспект, управлінська підготовка педагогів як тенденція розвитку професійної освіти.

Кафедра проводить науково-практичні конференції та семінари, педагогічні читання, зокрема всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Педагогічні інновації у фаховій освіті», за результатами якої щорічно видається збірник наукових праць. Члени кафедри є постійними авторами наукового вісника УжНУ як фахового видання з педагогіки та соціальної роботи, засновник і головний редактор якого – завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи професор Козубовська І.В.

З метою обміну досвідом колектив кафедри підтримує партнерські контакти з багатьма українськими закладами вищої освіти (Київський національний педагогічний університет імені М.Драгоманова, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, Мукачівський державний університет, Закарпатський угорський інститут імені Ф.Ракоці ІІ та ін.), а також Ніредьгазьким педагогічним інститутом, Інститутом імені К.Естергазі (м. Еґер, Угорщина).

Діяльність кафедри спрямована на пошук продуктивних технологій навчання та виховання студентів як майбутніх фахівців, нових форм співпраці з педагогічними колективами загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, управлінськими структурами освітньої сфери щодо методичної підтримки й розробки спільних просвітницьких програм і проектів з підвищення педагогічної культури населення та їх оприлюднення в регіональних засобах масової інформації тощо. Наразі основна увага професорсько-викладацького колективу зосереджена на оновленні змісту теоретичної й практичної підготовки студентів – майбутніх учителів – на основі європейських стандартів вищої педагогічної освіти з метою формування самодостатніх, конкурентоздатних фахівців.

 

Відповідальний за інформацію: Козубовська Ірина Василівна
Дата оновлення сторінки: 27.02.2019