Кафедра політології і державного управління

Основоположним у профільній історії кафедри став 1990 р. 23 листопада того року Вчена рада Ужгородського державного університету обговорювала питання доцільності створення кафедри і прийняла відповідне рішення (протокол № 11). А вже 7 грудня 1990 р. наказом ректора УжДУ (№ 602-05) Володимира Сливки було іменовано новий структурний підрозділ вишу – кафедру політології, що й прийнято вважати її днем народження.

Діючи як самостійний загальноуніверситетський підрозділ, упродовж 1990 – 1994 рр. крім курсів «Політології» кафедра забезпечувала викладання й «Соціології» для усіх факультетів університету. У 1994 р. кафедра стала структурним підрозділом історичного факультету. У цей час викладання загальноуніверситетських курсів «Політологія» і «Соціологія» продовжувалося на всіх факультетах Ужгородського університету. Одночасно було запроваджено спеціальні курси з політичної науки для студентів історичного факультету, що сприяло розширенню як навчально-методичної, так і кадрової основи кафедри. Така ситуація дала можливість розраховувати у найближчій перспективі на відкриття спеціальності «Політологія» і у 1998 р. кафедра вперше отримала ліцензію на право підготовки фахівців-політологів.

Новий етап розвитку кафедри розпочався 1 березня 2006 р., коли в Ужгородському національному університеті було створено факультет суспільних наук (згідно з рішенням Вченої ради Ужгородського національного університету від 26 січня 2006 р.). У 2013 р. кафедру політології перейменували на кафедру політології і державного управління.

Підготовку політологів і державних службовців здійснюють понад два десятки науково-педагогічних працівників, значна частина з яких є докторами і кандидатами наук з політології, державного управління, історії, філософії. Укомплектовані кадри мають належний науковий та навчально-методичний рівень, а модерні підходи до навчального процесу та практичної апробації отриманих знань забезпечують якісну підготовку студентів та аспірантів.

На кафедрі ведеться активна видавнича робота. Крім індивідуальних та колективних монографій, кафедра видає навчально-методичну серію «Кафедра», а також долучається до видання двох наукових збірників: для викладачів і аспірантів – «Науковий вісник Ужгородського університету: Політологія. Філософія. Соціологія» та для студентів і аспірантів – «Соціально-політичні студії». Крім того, викладачі кафедри забезпечують кадровий потенціал таких загальноуніверситетських науково-дослідних підрозділів як: Центр гендерної освіти, НДІ політичної регіоналістики, НДІ Центральної Європи.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців спеціальності 052 – Політологія (галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) за освітнім ступенем «Бакалавр» – з нормативним терміном навчання на денній формі 3 роки 10 місяців (8 семестрів), кваліфікація «Бакалавр політології» та освітнім ступенем «Магістр» – з нормативним терміном навчання 1 рік 4 місяці (3 семестри), кваліфікація «Магістр політології. Політолог». Кафедра також забезпечує підготовку фахівців спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування (галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування) за освітнім ступенем «Бакалавр» – з нормативним терміном навчання 3 роки 10 місяців (8 семестрів), кваліфікація «Бакалавр публічного управління та адміністрування »; а також освітнім ступенем «Магістр» за двома освітніми програмами– «Державна служба» та «Електронне урядування». Термін навчання за спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування (ОС Магістр) – 1рік 4 місяці (3 семестри), кваліфікація «Магістр з публічного управління та адміністрування за спеціалізацією «Державна служба» та «Магістр з публічного управління та адміністрування за спеціалізацією «Електронне урядування» відповідно.

Відповідно до кваліфікації випускники кафедри отримують можливість працювати службовцями органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, посадовими особами політичних партій, помічниками народних депутатів, консультантами, керівниками підрозділів із реклами та зв’язків із громадськістю, політичними оглядачами у ЗМІ, громадсько-політичними експертами, а також науковими співробітниками й викладачами суспільно-політичних дисциплін у вищих навчальних закладах і коледжах. Кращі випускники кафедри навчаються в денній, заочній та вечірній аспірантурі за спеціальністю 052 - Політологія.

Хроніка розвитку кафедри політології і державного управління Ужгородського університету вказує на різнобарвність та багатогранність переліку дисциплін, які складали основу навчальної програми політологів. Їх еволюція значною мірою залежала від вимог до вишколу відповідних фахівців. Останні роки відзначаються тим, що колектив кафедри намагається йти в ногу з часом і у вдосконаленні навчального процесу не тільки не відстає від провідних політологічних освітніх центрів України, а й розробляє нові дисципліни, які вважаються актуальними й необхідними для майбутніх фахівців у Європі. Серед таких: «Теорія міжнародних відносин та міжнародне право», «Технологія політичного процесу», «Етнополітологія», «Політичний регіоналізм», «Сучасна зарубіжна політологія», «Елітологія», «Теорія політичних партій», «Гендер і політика», «Державне управління», «Місцеве самоврядування», «Політичний маркетинг», «Аналіз державної політики», «Політична журналістика», «Методи політичних досліджень» тощо.

Уже декілька років підряд співробітниками кафедри взято на озброєння творчі підходи до використання новітніх технологій, що, незважаючи на скрутне економіко-господарське становище, стає нормою навчально-виховного процесу. Долаючи труднощі, викладачі посилено мотивують студентську молодь до прояву творчої особистості, що позитивно впливає на якість у навчанні та виховання справжнього цілеспрямованого і відповідального громадянина своєї держави. Постійно вдосконалюється і рейтингово-тестова система контролю успішності знань. Одночасно, колектив заохочує студентів до індивідуальної роботи, яка сприяє поглибленому вивченню нормативних і спеціальних курсів (залучення до роботи з архівними даними, статистикою, підготовка рефератів-звітів, опрацювання додаткових джерел, індивідуальна та колективна участь в олімпіадах, дискусійних і наукових клубах, наукових конференціях, диспутах, публікація наукових статей, практика політичної діяльності тощо). Неодноразово кваліфікаційні роботи студентів-політологів Ужгородського університету виборювали перші місця у загальнодержавному конкурсі відповідного рівня. Це стосується й загальнодержавних олімпіад з «Політології».

Поштова адреса: Головний корпус УжНУ (БАМ), вул. Університетська, 14, каб. 233, м. Ужгород, 88020

Електронна адреса:

e-mail: kaf-polit@uzhnu.edu.ua, politologiafsn@gmail.com

веб-сайт: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/fsusp-syspolit

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Вегеш Микола Миколайович
Дата оновлення сторінки: 30.10.2020