Кафедра соціології і соціальної роботи

 КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Ужгородський національний університет одним з перших серед вищих навчальних закладів України розпочав підготовку фахівців зі спеціальності «Соціальна робота». З цією метою на юридичному факультеті УжДУ в 1996 році була створена кафедра соціальної роботи і здійснено перший набір студентів. Завідувачем кафедри був призначений доктор філософських наук, професор І. І. Мигович. З 2004 року кафедру очолювала доктор пед. наук, проф. І. В. Козубовська, а з 2015 р. – доктор філософських наук, професор Ф.Ф. Шандор.

Навчальний процес майбутніх соціальних працівників і соціологів забезпечують 4 доктори наук, професори, 11 кандидатів наук, доцентів, 5 старших викладачів. Крім того, до навчального процесу залучаються доктори наук, професори провідних вітчизняних і зарубіжних вузів.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за такими освітніми ступенями і спеціальностями:

  1. Освітній ступінь «Бакалавр», спеціальність 054 «Соціологія». Нормативний термін навчання 3 роки, 10 місяців, кваліфікація «Бакалавр з соціології».
  2. Освітній ступінь «Бакалавр», спеціальність 231«Соціальна робота». Нормативний термін навчання 3 роки, 10 місяців, кваліфікація «Бакалавр з соціальної роботи».
  3. Освітній ступінь «Магістр», спеціальність 054 «Соціологія». Нормативний термін навчання 1 рік 4 місяці, кваліфікація «Магістр соціології за спеціалізацією управління людськими ресурсами».
  4. Освітній ступінь «Магістр», спеціальність 231 «Соціальна робота». Нормативний термін навчання 1 рік 4 місяці, кваліфікація «Магістр з соціальної роботи. Соціальний педагог».
  5. Освітній ступінь «Доктор філософії (PhD)», спеціальність 054 «Соціологія». Нормативний термін навчання 4 роки. 

 Кафедра соціології та соціальної роботи УжНУ є активним учасником міжнародного співробітництва, зокрема, з такими країнами, як США, Угорщина, Чехія, Словенія, Македонія, Словаччина, Польща та ін. Кафедра також активно співпрацює з вищими навчальними закладами України, які готують фахівців соціальної роботи та соціології (НУ “Києво-Могилянська Академія”, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Черкаський національний університет, національний університет “Львівська політехніка” та ін.).

 Впродовж багатьох років кафедра підтримує співробітництво з проектом “ТOUCH” (США), який спрямований на допомогу дітям-сиротам з вадами інтелектуального розвитку та благодійним фондом імені Фреда Роббі (США), який, зокрема, сприяв поповненню бібліотеки кафедри енциклопедичними виданнями та науковою літературою з соціології, соціальної роботи, психології, політології. Фонд надає стипендії кращим студентам із малозабезпечених сімей.

Кафедрою проводяться науково-практичні конференції, семінари, літні школи для студентів – майбутніх соціальних працівників і соціологів. Зокрема, протягом 10 років, спільно з благодійною організацією «ТOUCH», щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи і підготовки фахівців», за результатами якої видаються матеріали доповідей та повідомлень.

Кафедра здійснює випуск «Наукового вісника Серія: Педагогіка. Соціальна робота», який входить до переліку фахових видань, затверджених МОН України (видано 40 випусків).

Кафедра одна з небагатьох в Україні, яка має власну бібліотеку, що нараховує понад 8 тисяч примірників літератури (зарубіжної і вітчизняної) з різних галузей знань (педагогіки, права, соціології, соціальної роботи, менеджменту, іноземних мов). Діє міні-друкарня, у якій видано близько сотні монографій і посібників, навчальні програми, довідники, методичні рекомендації, розробки та інші методичні матеріали на допомогу студентам і працівникам соціальних служб.

З метою вивчення потреб та інтересів студентів майбутніми соціологами та соціальними працівниками систематично проводяться соцiологiчнi опитування («Оцінка якості підготовки студентів», «Рівень викладання навчальних дисциплін» тощо). Студенти спеціальностей «Соціологія» і «Соціальна робота» беруть активну участь в університетському житті (студентські спартакіади, розважальні конкурси, культурно-мистецькі акції, флеш-моби), організовують чисельні загально-факультетські виховні та розважальні заходи («День першокурсника», «Міс факультету суспільних наук», зустрічі з відомими громадськими та політичними діячами України та зарубіжних держав, студентські конференції тощо), діяльності дискусійного клубу УжНУ та центру дозвілля «Ювентус». Належна увага приділяється фізичному вихованню і спорту, зокрема, у рамках загально університетських спартакіад, всеукраїнських універсіад та ін. Серед студентів та викладачів кафедри є члени збірних національних спортивних команд з регбі, американського футболу, баскетболу та к.м.с.

 Поштова адреса: Головний корпус УжНУ (БАМ), вул. Університетська, 14, каб. 218, м. Ужгород, 88020.

 Електронна адреса: kaf-socwd@uzhnu.edu.ua

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Ф.Ф. Шандор
Дата оновлення сторінки: 02.12.2020