Кафедра соціології і соціальної роботи

Відділення «соціологія»

 1. Основи психологічних знань в соціології
 2. Соціальна анімація та арт-терапія
 3. Основи наукових досліджень 
 4. Професійне ділове іншомовне спілкування
 5. Соціологія соціальної роботи
 6. Соціальна і демографічна статистика 
 7. Загальна соціологічна теорія
 8. Маркетингові дослідження в соціології
 9. Вступ до спеціальності 
 10. Історія соціологічної думки в Україні
 11. Сучасні соціологічні теорії
 12. Соціальна структура і соціальна стратифікація
 13. Організація роботи соціологічної служби
 14. Інформаційні системи в соціології
 15. Організація і методи вибіркового дослідження 
 16. Математичні методи в соціології 
 17. Соціологія особистості 
 18. Соціологічний аналіз документів
 19. Історія соціологічних теорій і вчень
 20. Методи збору соціологічної інформації
 21. Програмування соціологічних досліджень 
 22. Методологія соціологічних досліджень 
 23. Соціальна психологія 
 24. Основи менеджменту 
 25. Соціальне проектування і прогнозування
 26. Презентація соціологічних досліджень
 27. Соціологія політики
 28. Соціологія девіантної поведінки 
 29. Соціологія масових комунікацій 
 30. Соціологія культури 
 31. Соціологія сім'ї 
 32. Соціологія конфлікту
 33. Соціологія громадської думки
 34. Соціологія праці 
 35. Соціологія молоді 
 36. Соціологія права
 37. Соціологія освіти 
 38. Соціологія урбанізації
 39. Аналіз соціальних мереж
 40. Стратегічне планування
 41. Глобальні проблеми сучасності
 42. Кадровий менеджмент
 43. Новітні методи аналізу соціологічної інформації
 44. Соціальний капітал локальної спільноти
 45. Аналіз якісних даних
 46. Соціологія реклами
 47. Психологія та педагогіка вищої школи
 48. Управління соціальними проектами
 49. Сучасні соціальні нерівності
 50. Математичне моделювання в соціології
 51. Соціологія споживання
 52. Соціологія туризму
 53. Адміністративний менеджмент
 54. Ознайомча навчальна практика
 55. Науково-дослідна (виробнича) практика
 56. Наукова у ВНЗ практика (педагогічна)
 57. Науково-дослідницька практика (виробнича)

Відділення «соціальна робота»

 1. Основи психології та педагогіки в соціальній роботі
 2. Вступ до спеціальності
 3. Загальна соціологія
 4. Система соціальних закладів і служб
 5. Соціальна психологія
 6. Історія соціальної роботи
 7. Основи волонтерської діяльності
 8. Основи наукових досліджень
 9. Професійне ділове іншомовне спілкування
 10. Соціальне і медичне страхування
 11. Правове регулювання соціальної роботи
 12. Психологія особистості
 13. Сучасні інформаційні системи
 14. Спілкування в соціальній роботі
 15. Теорія соціальної роботи
 16. Етика соціальної роботи
 17. Фандрайзинг в соціальній роботі
 18. Соціальна педагогіка
 19. Методи та організація соціальних досліджень
 20. Соціальна і демографічна статистика
 21. Соціальна робота з різними групами клієнтів
 22. Індивідуальна соціальна робота
 23. Зайнятість населення та її регулювання
 24. Соціальна антропологія
 25. Соціальне проектування
 26. Групова соціальна робота
 27. Соціальна робота в громаді
 28. Основи консультування
 29. Менеджмент соціальної роботи
 30. Соціальна робота з сім'єю
 31. Конфліктологія
 32. Соціальна робота з людьми, схильними до девіантної поведінки
 33. Технології соціальної роботи
 34. Соціальна робота за рубежем
 35. Соціальна медицина
 36. Соціальна робота з потерпілими від насильства
 37. Соціальна робота з національними меншинами
 38. Соціальна політика
 39. Соціальне забезпечення
 40. Документообіг в соціальній роботі
 41. Соціальна геронтологія
 42. Соціальна робота з людьми з особливими потребами
 43. Соціальна робота з дітьми та молоддю
 44. Науково-дослідницький семінар
 45. Управління соціальними проектами
 46. Інновації в соціальній роботі
 47. Соціальна робота з мігрантами
 48. Супервізія в соціальній роботі
 49. Паблік рілейшнз
 50. Сучасні освітні системи
 51. Психологія та педагогіка вищої школи
 52. Професійне спілкування в соціальній роботі
 53. Соціальна робота в умовах катастроф
 54. Навчання теорії і практики соціальної роботи в Україні і за рубежем
 55. Оцінювання в соціальній роботі
 56. Соціальна робота в системі освіти
 57. Соціальна робота з дезадаптованими дітьми
 58. Ознайомча практика (навчальна)
 59. Психолого-педагогічна практика (навчальна)
 60. Практика (виробнича) зі спеціальності
 61. Науково-дослідна (виробнича) практика
 62. Наукова у ВНЗ практика (педагогічна)
 63. Науково-дослідницька практика (виробнича)

Відповідальний за інформацію: Федір Шандор
Дата оновлення сторінки: 02.12.2020