Кафедра політології і державного управління

 

 1. Ключкович Анатолій Юрійович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри
 2. Остапець Юрій Олександрович, доктор політичних наук, професор, декан факультету суспільних наук
 3. Лендьел Мирослава Олександрівна, доктор політичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи
 4. Асланов Стеллас Антипович, доктор політичних наук, професор
 5. Вегеш Микола Миколайович, доктор історичних наук, професор
 6. Басараб Володимир Ілліч, кандидат історичних наук, доцент
 7. Буркало Валентин Васильович, кандидат філософських наук, доцент
 8. Вегеш Ігор Миколайович, кандидат політичних наук, доцент
 9. Гайданка Євгеній Іванович, кандидат політичних наук, доцент
 10. Гиря Володимир Іванович, кандидат історичних наук, доцент
 11. Кумар Ганна Василівна, кандидат наук з державного управління, доцент
 12. Зан Михайло Петрович, кандидат історичних наук, доцент
 13. Кічера Надія Михайлівна, кандидат політичних наук, доцент
 14. Колодій Маріанна Михайлівна, старший викладач
 15. Марина Василь Васильович, кандидат історичних наук, доцент
 16. Петрінко Віктор Степанович, кандидат політичних наук, доцент
 17. Повханич Ганна Михайлівна, провідний фахівець 
 18. Сасин Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, старший викладач
 19. Сорока Марина Олександрівна, старший викладач, лаборант
 20. Стряпко Іван Олександрович, кандидат історичних наук, доцент
 21. Сурніна-Далекорей Ольга Анатоліївна, кандидат політичних наук, доцент
 22. Токар Маріан Юрійович, доктор наук з державного управління, професор
 23. Червеняк Кристина Тарасівна, кандидат політичних наук, викладач, старший лаборант

 

КЛЮЧКОВИЧ АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ – завідувач кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор політичних наук, доцент.

E-mail: anatoliy.klyuchkovych@uzhnu.edu.ua

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0001-6573-6500

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=tZP6OiEAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Захистив кандидатську та докторську дисертації зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути і процеси («Партійна система Німеччини: політологічний аналіз механізму взаємодії органів державної влади та політичних партій (1990–2005 рр.)», 2006; «Еволюція моделі суспільно-політичного розвитку в Словацькій Республіці», 2020). 

Проблематика наукових досліджень. Вибори та партійні системи, політичні трансформації в Центральній Європі, словацька політика, німецька політика. Автор понад ста наукових публікацій.

Викладання навчальних дисциплін. Загальна теорія політики, Політична соціологія, Політичний менеджмент і маркетинг, Системний аналіз і теорія політичних систем, Вступ до публічного управління та адміністрування, Основи менеджменту та маркетингу, Регіональна політика в країнах ЄС.

 

ОСТАПЕЦЬ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – декан факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор політичних наук, професор.

E-mail: yuriy.ostapets@uzhnu.edu.ua

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4955-9676 

Профіль у Google Scholar:https://scholar.google.com.ua/ citations?user=epvRp2sAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Захистив кандидатську та докторську дисертації зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути і процеси («Регіональні особливості парламентських виборів в Україні в умовах трансформації політичної системи суспільства (на прикладі Закарпатської області)», 2004; «Електоральні процеси в Україні: загальнонаціональний та регіональний виміри», 2016).

Проблематика наукових досліджень. Електоральні процеси в Україні та країнах Центрально-Східної Європи, особливості партійного будівництва в Україні та країнах Центрально-Східної Європи, трансформаційні процеси у посттоталітарних країнах і переходи до демократії.

Викладання навчальних дисциплін. Теорія політичних партій і партійних систем, Менеджмент партійної діяльності, Політичні партії і вибори в країнах Центральної Європи, Розвиток партійних систем країн Європейського Союзу, Теорія і практика посткомуністичних (кольорових) революцій.

 

ЛЕНДЬЕЛ МИРОСЛАВА ОЛЕКСАНДРІВНА – проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор  політичних наук, професор.

E-mail:myroslava.lendel@uzhnu.edu.ua

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8077-0421

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/ citations?user=chLEMZAAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія («Політична взаємодія української етнічної групи та державної влади США в 1945–1991 рр.», 1998), докторську – зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси («Функціонування місцевої демократії у постсоціалістичних суспільствах Центральної і Східної Європи», 2011).

Проблематика наукових досліджень. Політична наука, регіональна безпека, транскордонне співробітництво, європейська інтеграція.

Викладання навчальних дисциплін. Місцеве самоврядування, Управління транскордонними процесами, Регіональна політика та місцеве самоврядування у країнах Центральної Європи, Євроінтеграційні процеси в країнах Центральної і Східної Європи.

  

АСЛАНОВ СТЕЛЛАС АНТИПОВИЧ – професор кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор політичних наук, професор.

E-mail: stellas.aslanow@uzhnu.edu.ua

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0001-9933-4104

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/ citations?user=DF1OofgAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Захистив кандидатську та докторську дисертації зі спеціальності 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство («Політико-правові засади державної етнонаціональної політики в Україні», 2010; «Політико-правові засади етнополітичної стабільності держави  в умовах глобальних викликів», 2016).

 Проблематика наукових досліджень. Етнополітологія та етнодержавознавство, державна етнонаціональна політика в Україні, політико-правові засади етнонаціональної безпеки як складової національної безпеки, сучасні виклики в контексті гібридної війни Росії проти України у сфері етнонаціональної політики. 

Викладання навчальних дисциплін. Політико-правове забезпечення публічного управління та адміністрування, Антикорупційна політика в органах публічної влади, Основи електронного урядування, Технології публічної політики і управління, Правове регулювання державної служби, Політологія.

 

ВЕГЕШ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ – професор кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор історичних наук, професор.

E-mail:mykola.vegesh@uzhnu.edu.ua

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1848-8839

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/ citations?user=0JvokrkAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 07.00.02 – історія України («Карпатська Україна в 1938–1939 рр.: соціально-економічні та політичні аспекти», 1994); докторську – зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія («Закарпаття в контексті загальноєвропейської політичної кризи напередодні Другої світової війни», 1998).

Проблематика наукових досліджень. Історія України, всесвітня історія, політична наука, геополітика.

Викладання навчальних дисциплін. Основи наукових досліджень, Політична географія і геополітика, Державотворчі процеси в Україні, Презентація наукових результатів та управління науковими проектами.

 

ТОКАР МАРІАН ЮРІЙОВИЧ – професор кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор наук з державного управління, доцент.

E-mail:marian.tokar@uzhnu.edu.ua

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0001-8426-4481

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=o3VpFbEAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Захистив кандидатську дисертаціюзі спеціальності 07.00.01 – історія України («Становлення і розвиток політичних партій Закарпаття в 1919–1939 роках», 2004), докторську –  зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління («Державна політика сприяння розвитку громадських організацій в Україні», 2021).

Проблематика наукових досліджень. Механізми державного управління, розвиток громадянського суспільства і публічного управління, політична історія України, політична регіоналістика, українське державотворення.

Викладання навчальних дисциплін. Історія політичної думки України, Політична регіоналістика, Публічне адміністрування в неурядових організаціях, Механізми громадського контролю у публічній політиці, Інформаційно-аналітична діяльність у органах публічної влади, Теорія та методологія публічного управління, Механізми і технології публічного управління та адміністрування.

 

БАСАРАБ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ – доцент кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат історичних наук.

E-mail: volodymyr.basarab@uzhnu.edu.ua

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1840-0435

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/ citations?user=_fA5jSYAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Захистив кандидатську дисертаціюзі спеціальності 07.00.01 – історія України («Державотворча концепція та національно-патріотичні ідеї митрополита Андрея Шептицького», 2019).

Викладання навчальних дисциплін. Політологія, Проблеми територіальних громад, Групи інтересів у публічній політиці.

 

БУРКАЛО ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ – доцент кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат філософських наук, доцент.

E-mail:valentyn.burkalo@uzhnu.edu.ua

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0001-9719-6836

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/ citations?user=7EZFysIAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 09.00.11 – соціальна філософія («Вплив cучасного етапу НТР на структурні зміни суб’єкта виробництва», 1994).

Проблематика наукових досліджень. Світоглядно-аксіологічний, філософсько-антропологічний, політико-психологічний вимір цивілізаційних трансформацій доби постнекласичної науки.

Викладання навчальних дисциплін.  Політична ідеологія і політична психологія, Соціально-політична філософія, Психологічні основи управлінської діяльності, Соціальна психологія,  Професійна етика державного службовця, Демократія: від теорії до практики.

 

ВЕГЕШ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ – доцент кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат політичних наук, доцент.

E-mail: ihor.vegesh@uzhnu.edu.ua

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2692-1345

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/ citations?user=_eLoXUcAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 23.00.01 – теорія та історія політичної науки («Проблема об҆єктності людини у сучасних концепціях масового суспільства: політологічний аналіз») (2012).

Проблематика наукових досліджень. Історія та теорія політичної науки, філософія політики, концепції масового суспільства, політична культура, громадянська культура, проблематика толерантності.

Викладання навчальних дисциплін. Вступ до спеціальності, Історія зарубіжних політичних вчень, Політична культура, Соціально-філософські основи публічного управління, Менеджмент культурної сфери, Методологічні підходи сучасної політичної науки.

 

ГАЙДАНКА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ – доцент кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат політичних наук, доцент.

E-mail: yevheniy.haidanka@uzhnu.edu.ua

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0001-8112-2090

Researcher ID: M-7335-2018

Scopus Author ID: 57218488947

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nSo3WD8AAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Захистив кандидатську дисертаціюзі спеціальності 23.00.02 –політичні інститути та процеси («Порівняльний аналіз моделей переходу до демократії країн Центрально-Східної Європи (на прикладі Польщі, Угорщини та Словаччини)», 2012). Працює над темою докторського дисертаційного дослідження «Електоральні процеси в умовах децентралізації публічної влади в країнах Вишеградської четвірки».

Проблематика наукових досліджень. Транзитологія, електоральні процеси, децентралізація публічного управління, менеджмент у публічному управлінні.

Викладання навчальних дисциплін. Транзитологія, Політичні режими, Публічна політика і управління у країнах Центральної Європи, Організація діяльності державного службовця, Міжнародне співробітництво: організаційно-управлінські аспекти.

 

ГИРЯ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ – доцент кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат історичних наук.

E-mail: volodymyr.hyrya@uzhnu.edu.ua

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-1929-0808

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/ citations?user=XDoEuRwAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 Захистив кандидатську дисертаціюзі спеціальності 07.00.01 – історія України («Закарпаття та вплив угорського фактора на його політичний розвиток між двома світовими війнами (1918–1939 рр.)», 2010).

Проблематика наукових досліджень. Історія України, всесвітня історія, політична наука, міжнародний тероризм. Досліджує вплив угорського фактору на політичний та соціально-економічний розвиток Закарпаття між двома світовими війнами, розвиток міжнародного тероризму  та правові засади боротьби з ним. 

Викладання навчальних дисциплін. Система органів державної влади України, Виборчі системи і технології, Документознавство України, Адміністративне право в Україні, Політологія.

 

КУМАР ГАННА ВАСИЛІВНА – доцент кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат наук з державного управління.

E-mail: anna.glukhova@uzhnu.edu.ua

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4131-3084

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління («Реалізація державної політики соціальними службами: досвід зарубіжних країн для України», 2011).

Проблематика наукових досліджень. Державна політика, соціальна політика, державне управління, менеджмент.

Викладання навчальних дисциплін. Аудит адміністративної діяльності, Система формування та розподілу державного бюджету, Менеджмент соціального захисту, Антимонопольне та антикорупційне адміністрування, Адміністративний менеджмент.

 

ЗАН МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ – доцент кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат історичних наук, доцент.

E-mail: mykhaylo.zan@uzhnu.edu.ua

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8967-0083

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/ citations?user=f67Y2fIAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Захистив кандидатську дисертаціюзі спеціальності 07.00.05 – етнологія («Етнічні процеси на Закарпатті (1989–2001 рр.)», 2003).

Проблематика наукових досліджень. Етнополітичні процеси на Закарпатті, політичне представництво міноритарних етнічних груп в Україні та країнах Центрально-Східної Європи.

Викладання навчальних дисциплін. Політична антропологія, Етнополітика, Етнополітика України, Етнополітика у країнах Центральної Європи, Соціально-антропологічні основи публічної політики, Етнополітичний менеджмент, Політологія, Соціологія.

 

КІЧЕРА  НАДІЯ МИХАЙЛІВНА – доцент кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат політичних наук.

E-mail: nadiia.kichera@uzhnu.edu.ua

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-4998-7526

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/ citations?user=4F7g84wAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Захистила кандидатську дисертаціюзі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси («Русини в етнополітиці країн Центральної та Південно-Східної Європи», 2015).

Проблематика наукових досліджень. Етнополітологія, державна етнополітика країн Центральної та Південно-Східної Європи, євроінтеграційні процеси, публічна політика.

Викладання навчальних дисциплін. Аналіз публічної політики,  Європейська інтеграція, Інформаційно-аналітична діяльність в політиці, Публічне управління та адміністрування в територіальних громадах.

 

МАРИНА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ – доцент кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат історичних наук.

E-mail: vasyl.maryna@uzhnu.edu.ua

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0003-1176-0892

Захистив кандидатську дисертаціюзі спеціальності 07.00.02 – історія України («Румуни Закарпаття: проблеми історії та етнокультурного розвитку», 1995).

Проблематика наукових досліджень. Елітологія, політична наука, румунсько-українські відносини.

Викладання навчальних дисциплін. Демографічна статистика, Основи національної та міжнародної безпеки, Елітологія, Політологія.

 

ПЕТРІНКО ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ – доцент кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат політичних наук, доцент.

E-mail:victor.petrinko@uzhnu.edu.ua

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2316-0093

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/ citations?user=m3Unn4IAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Захистив кандидатську дисертаціюзі спеціальності 23.00.01 – теорія та історія політичної науки («Вплив «Політики» Арістотеля на становлення і розвиток європейської політичної думки», 2003).

Проблематика наукових досліджень. Історія політичної думки, політична наука, геополітика.

Викладання навчальних дисциплін. Політична географія, Політична конфліктологія, Політичні системи сучасності, Політичний менеджмент і маркетинг, Паблік рилейшнз, Система органів державної влади країн світу, Глобалізація і глобальне управління, Управління та врегулювання конфліктів.

 

СУРНІНА-ДАЛЕКОРЕЙ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА – доцент кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат політичних наук.

E-mail: olga.surnina@uzhnu.edu.ua

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8131-1924

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3-I3Wu4AAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Захистив кандидатську дисертаціюзі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси («Політична участь жінок країн Центральної і Східної Європи у період системної трансформації кінця XX – на початку XXI століття (на прикладі Словаччини, Польщі, Росії)», 2009).

Проблематика наукових досліджень. Порівняльна політологія, політична комунікативістика,  політична участь та електоральна поведінка.

Викладання навчальних дисциплін. Порівняльна політологія, Порівняльний аналіз у публічному управлінні, Участь громадян у політичному процесі, Соціологія громадської думки, Стратегічне управління розвитком громад і територій, Антикризове управління у прикордонних регіонах.

 

КОЛОДІЙ МАРІАННА МИХАЙЛІВНА – старший викладач кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

E-mail:marianna.kolodii@uzhnu.edu.ua

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0003-0789-0096

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/ citations?user=glvA_isAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Проблематика наукових досліджень. «Жіночі» студії, імплементація ґендерного підходу, методологія соціально-поведінкових наук, прикладна соціологія, проблематика толерантності.

Викладання навчальних дисциплін. Історія зарубіжних політичних вчень, Методологія політичних досліджень, Прикладна соціологія, Ґендер і політика, Ґендерна складова публічного управління, Ґендерні аспекти публічного адміністрування.

 

СОРОКА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА – старший викладач кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

E-mail: maryna.soroka@uzhnu.edu.ua

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-9574-3784

Проблематика наукових досліджень. Політична наука, етнополітика, електоральні процеси в країнах Центрально-Східної Європи, зокрема в Угорщині.

Викладання навчальних дисциплін. Теорія міжнародних відносин, Сучасна зарубіжна політологія, Сучасний парламентаризм, Політична риторика, Спічрайтинг, Менеджмент із надання освітніх послуг.

 

ЧЕРВЕНЯК КРИСТИНА ТАРАСІВНА – викладач кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат політичних наук,.

E-mail: krystyna.cherveniak@uzhnu.edu.ua

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-0501-6779

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/ citations?hl=uk&user=s-4oVmsAAAAJ

Захистила дисертацію зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси («Вплив етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси в Україні», 2019).

Проблематика наукових досліджень. Політична наука, етнополітика, конфліктологія, регіональна політика, публічне управління та адміністрування.

Викладання навчальних дисциплін. Регіональні партії, рухи і групи впливу, Кадрова політика у сфері публічного управління та адміністрування, прийняття управлінських рішень.

 

 

Відповідальний за інформацію: Ключкович Анатолій Юрійович
Дата оновлення сторінки: 11.11.2022