Хімічний факультет

Хімічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет» проводить підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр»:  

освітній ступінь «БАКАЛАВР» 

1) назва освітньої програми: Хімія. Екологія

галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

спеціальність: 014 Середня освіта

спеціалізація: 014.06 Середня освіта (Хімія) 

2) назва освітньої програми: Хімія

галузь знань: 10 Природничі науки

спеціальність: 102 Хімія

спеціалізація: Хімія 

3) назва освітньої програми: Екологія та охорона навколишнього середовища

галузь знань: 10 Природничі науки

спеціальність: 101 Екологія

спеціалізація: Екологія та охорона навколишнього середовища  

освітній ступінь «МАГІСТР» 

1) назва освітньої програми: Хімія.

галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

спеціальність: 014 Середня освіта

спеціалізація: 014.06 Середня освіта (Хімія)

 2) назва освітньої програми: Хімія

галузь знань: 10 Природничі науки

спеціальність: 102 Хімія

 3) назва освітньої програми: Екологія та охорона навколишнього середовища

галузь знань: 10 Природничі науки

спеціальність: 101 Екологія

спеціалізація: Екологія та охорона навколишнього середовища 

Освітній ступінь «Бакалавр»

Кваліфікацій

Бакалавр хімії та екології, вчитель хімії та екології;

Бакалавр хімії, хімік.

Фахівець може займати первинні посади: інженера-лаборанта, інженера-хіміка, фахівця з хімічної освіти, фахівця з екологічної освіти, консультанта, спеціаліста державної служби. 

Кваліфікації

Бакалавр екології, еколог, організатор природокористування.

Фахівець даного кваліфікаційного рівня може займати наступні посади: інспектор з охорони природи, інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду, інспектор з охорони природо-заповідного фонду, інспектор з використання водних ресурсів, технік-еколог, інспектор державний, стажист-дослідник, фахівець з екологічної освіти, вчитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  

Освітній ступінь «Магістр»

Кваліфікацій

Магістр хімії та екології, вчитель хімії та екології;

Магістр хімії, хімік.

Фахівець може займати первинні посади: викладача вищого навчального закладу, молодшого наукового  співробітника, наукового співробітника, наукового  співробітника-консультанта, інженера-дослідника, інженера-лаборанта, інженера-хіміка, фахівця з хімічної освіти, фахівця з екологічної освіти, викладача, асистента, консультанта, спеціаліста  державної служби, фахівця з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

Кваліфікації

Магістр екології, еколог, організатор природокористування.

Фахівець даного кваліфікаційного рівня може обіймати наступні посади: еколог, інспектор з охорони природи, охорони природо-заповідного фонду, використання водних ресурсів; техногенного та екологічного нагляду, викладач вищого навчального закладу, вчитель, завуч, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант, інженер-дослідник, інженер з відтворення природних ресурсів, інженер з природокористування, фахівець з екологічної освіти, асистент, консультант в галузі навчання, спеціаліст (провідний, головний) державної служби, фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

 

Відповідальний за інформацію: Лендєл Василь Георгійович
Дата оновлення сторінки: 23.11.2020