Кафедра економіки і підприємництва

 

У 1970 році було створено кафедру, яка зараз має назву -  економіки і підприємництва. Ця кафедра є випускною з підготовки фахівців із спеціальності «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» та спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці». Підготовка фахівців з даної спеціальності здійснюється за денною і заочною формами навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями  бакалавр, магістр.

Завідувачами кафедри були: доц. Попович П.П (1970-1980 рр.), доц. Фантич С.М. (1981-1985 рр.).

З 1986 року по сьогоднішній день кафедру очолює член-кореспондент  НАНУ, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник освіти України, заслужений професор УжНУ , доктор економічних наук, професор Мікловда Василь Петрович.

Порядок комплектування кафедри  здійснюється через аспірантуру, яка відкрита при кафедрі з 1991 року, а також шляхом залучення до навчального процесу висококваліфікованих спеціалістів народного господарства та наукових установ. 

З метою поліпшення рівня підготовки фахівців кафедра плідно співпрацює з іншими кафедрами факультету. Кафедра має тісні контакти із кафедрами аналогічного профілю провідних вузів України, зокрема Київським національним університетом ім.Т.Г.Шевченка, Київським національним економічним університетом, Львівським національним університетом ім. І.Я.Франка. На кафедрі налагоджено тісне співробітництво із зарубіжними вузами, зокрема, Лютонським університетом (Великобританія), Сієна-коледж (США), Пряшівським університетом (Словаччина), Ніредьгазським університетом (Угорщина),  університетом Джорджія (США), Центральноконнектикутським університетом Енді Вілсона (США).

Кафедра проводить дослідження по комплексній темі “Формування механізмів активізації потенціалу економічної системи Закарпаття в умовах глобалізації ”, у якій приймають участь всі викладачі кафедри.

У складі кафедри економіки і підприємництва працюють: д.е.н.,проф. Мікловда В.П.,д.е.н., доц. Готра В. В.,к.е.н., проф. Кубіній Н.Ю., д.е.н., проф. Газуда Л.М., д.е.н., проф. Газуда М.В., к.е.н., доц. Завадяк Р.І.,к.е.н.,проф.        Слава С.С., к.е.н.,доц. Алмашій Я. І., к.е.н., доц. Агій Я.Ю., к.е.н., доцент  Бойко Я.М.,к.е.н., доцент  Гапак Н.М., к.е.н., доц. Кальницький А.Є., к.е.н., доц. Голубка О.Я., к.е.н., доц.  Дідович Ю.О., к.е.н., доц. Червак О.Ю., к.е.н., доц. Губані Г.Г., к.е.н., доц. Мошак О.В., к.е.н., доц. Андришин В.П., к.е.н., доц. Сахарнатська Л.І., к.е.н., доц. Кубіній В. В., ст.викл. Данайканич О.В., ст.викл. Белей Н.П, ст.викл. Берча О.М., викл. Манівчук Л.М., ас. Маргітич В.В., ас.Косовілка Т.І.  

Навчально-методична та науково-дослідна робота  кафедри спрямовується  на удосконалення навчального процесу, підвищення теоретичної та професійної підготовки спеціалістів.

 Продовжується пошук оптимальних форм проведення теоретичних і практичних занять з врахуванням особливостей нормативних курсів і спецкурсів, сучасних досягнень науки.

 Поновлено і перезатверджено всі програми дисциплін, які читаються викладачами кафедри. З усіх дисциплін підготовлені навчально-методичні комплекси  за вимогами Болонського освітнього процесу.

 Викладачі кафедри підготували і видали, а студенти з успіхом використовують більше ста методичних розробок, серед яких методичні поради по активізації самостійної роботи студентів, по написанню курсових та дипломних робіт, по проходженню виробничої, переддипломної та педагогічної практик.

 Виховна робота зі студентами виконується викладачами кафедри протягом навчального року під час проведення лекційних, практичних і лабораторних занять, при проведенні учбово-виробничої і педагогічної практик. Викладачі кафедри періодично відвідують студентський гуртожиток № 3, де проживають студенти економічного факультету. Співробітники кафедри приймають активну участь у підготовці та проведенні студентських вечорів відпочинку.

 Студенти спеціальності «Економіка» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність беруть активну участь у спортивних змаганнях з волейболу, баскетболу, шахів, футболу, плавання, легкої атлетики в складі збірних команд факультету економіки

 Кафедра активно залучає до навчального процесу провідних фахівців з різних сфер народного господарства краю, що дає можливість студентам отримувати практичні навички, необхідні для їх максимального працевлаштування.

 

Відповідальний за інформацію: Мікловда Василь Петрович
Дата оновлення сторінки: 24.12.2018