Кафедра економічної теорії

Кафедра створена у 1948 році як загальноуніверситетська під назвою «Кафедра політичної економії». Від 24.09.1991 року кафедру політичної економії було перейменовано на кафедру економічної теорії і введено в структуру економічного факультету.  У різний час кафедру очолювали: доц. І.В. Перов (1948-1953 рр.); доц. Шеневідько А.К. (1954-1955 рр.); доц. В.П. Головатий (1955-1962 рр.); доц. А.О. Гончаренко  (1962-1973 рр.); доц. В.М. Васинюк (1974-1984 рр.); з 1985 року її очолював доц. Опіярі В.І., проф. Пітюлич М.І., проф. Передрій О.С.. В даний час завідувачем кафедри є доц. Молнар О.С.

Кредо кафедри: професійне і особистісне самовдосконалення, самонавчання і саморозвиток, участь у житті університету, пошукова активність, високий професіоналізм, прояв ініціативи, довіри та високої вимогливості один до одного і до студентів.

Мета кафедри економічної теорії: здійснення освітньої діяльності, спрямованої на підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів згідно зі стандартами вищої освіти та вимог кредитно-трансферної системи, формування творчої особистості та професіоналізму у науковій роботі.

На сьогодні кафедра економічної теорії займає особливе місце в структурі університету, яке визначається її - професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання циклу дисциплін з економічної теорії та здійснює підготовку фахівців на більшості факультетів УжНУ, що накладає додаткові зобов’язання на колектив.

Серед широкого спектру спеціальностей, які є на економічному факультеті, кафедра здійснює підготовку за спеціалізаціями "Логістика" та "Міжнародна комерція". Спец. "Логістика" дає випускникам широкі можливості для працевлаштування. Логіст - це цікава і перспективна професія, яка вимагає від фахівця не лише локального, але і глобального мислення, адже сфера його компетенцій виходить далеко за межі підприємства, включаючи постачальників, конкурентів, митні служби, торгові точки.

Випускники спец. "Логістика" можуть працювати: - фахівцями і менеджерами відділів логістики промислових, торговельних, аграрних підприємств, фінансових установ, банків; - фахівцями в компаніях, що професійно займаються наданням логістичних послуг: транспортно- експедиційних компаніях, складських комплексах, митних терміналах...; - менеджерами із постачання, збуту, зовнішньоекономічної діяльності різних підприємств; - митними брокерами, тощо.

 Випускники спец. "Міжнародна комерція" отримають знання з: організації та техніки міжнародних комерційних операцій, розрахунків у міжнародній комерційній діяльності, страхування у міжнародній комерції, регулювання спорів у міжнародній комерційній діяльності, митних процедур у міжнародній торгівлі, нетарифного регулювання міжнародного підприємництва,- що дає також широкі можливості для працевлаштування, в умовах тісної співпраці з Європейським Союзом та й світовим товариством в цілому. 

До складу кафедри входять професори, кандидати наук, доценти.

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Молнар О.С.
Дата оновлення сторінки: 22.06.2018