Кафедра фінансів і банківської справи

В умовах кризових явищ, нестабільної геополітичної, неефективної валютнокурсової та бюджетно-податкової політики зумовлюється ускладнення та одночасне підвищення суспільної ролі фінансів, які стають відносно самостійною сферою економічної науки та практики. Тому перед професорсько-викладацьким складом кафедри фінансів і банківської справи постає відповідальне завдання − формування у студентів нового фінансово-управлінського мислення та підготовка майбутньої професійної, ефективно-діючої, якісної фінансової та інтелектуальної еліти, яка має стати в авангарді фінансово-економічного розвитку держави та регіонів.

 

 Кафедра фінансів і банківської справи була заснована у 1964 році з метою навчально-методичного забезпечення підготовки економістів вищої кваліфікації зі спеціальності «Фінанси і кредит» та здійснення науково-дослідної роботи в галузі функціонування фінансів.

На різних етапах становлення кафедри її очолювали проф. Мешко І.М., доц. Лечига Й.Й., доц. Сембер С.В., доц. Пітюлич М.М. Сьогодні завідувачем кафедри фінансів і банківської справи є д.е.н., професор кафедри Віра Іванівна Варцаба.

Кафедра забезпечує викладання 61-ої навчальної дисципліни для всіх спеціальностей економічного факультету. Викладання дисциплін забезпечують 2 доктори наук, професори, 12 кандидатів наук, доцентів та 7 викладачів.

Підготовка фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» №1556-8 та згідно Постанови КМУ від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», галузь знань 07 - управління та адміністрування, код спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування».

У рамках спеціальності кафедра здійснює підготовку фахівців за наступними спеціалізаціями:

► «Фінанси і кредит»

► «Митна справа та оціночна діяльність»

«Фінанси і кредит» - спеціалізація, орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які мають вміти обєктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин і їх особливостей у сфері міжнародних та державних фінансів, фінансів господарських субєктів та фінансово – кредитних установ. Управління фінансами займає в практиці господарювання провідне місце, а отже від діяльності фінансового менеджера залежить ступінь ефективності субєкта господарювання, оптимальний розподіл фінансових ресурсів, прийняття ефективних управлінських рішень. Фахівці даної спеціалізації підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної роботи у сфері державних та корпоративних фінансів, банківської справи та страхової галузі.

Відкриття в 2016 році спеціалізації «Митна справа та оціночна діяльність» обєктивно обумовлене унікальним геополітичним розташуванням Закарпатської області, яка межує з 4-ма країнами-членами ЄС, а отже є актуальною та перспективною для абітурієнтів, поєднує в собі знання митного права України та ЄС, особливостей управління зовнішньо-економічною та митною діяльністю, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, а також навики оцінки вартості майна та майнових прав, розробки та використання сучасних технологій та моделей вартісної оцінки.

Місцем професійної діяльності випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» можуть бути:

 • Державні органи територіального і муніципального рівня;
 • Підприємства різних форм власності;
 • Фінансові управління обласних та районних державних адміністрацій;
 • Державна фінансова інспекція;
 • Державна казначейська служба;
 • Державна митна служба ДФСУ;
 • Страхові компанії;
 • Національний банк України, комерційні банки;
 • Експертні агентства; Оціночні компанії;
 • Фонди соціального страхування та служби соціального захисту;
 • Пенсійні (державні та недержавні) фонди;
 • Агентства з нерухомості;
 • Кредитні спілки; Інвестиційні фонди;
 • Валютні, фінансові, товарні біржі;
 • Консалтингові компанії;
 • Служби інкасації та перевезень;
 • Вищі і середні навчальні заклади;
 • Науково-дослідні інститути економічного розвитку тощо. 

 Практична сторона навчального процесу кафедри забезпечується плідним співробітництвом із фінансовим департаментом Закарпатської обласної, фіанансовими управліннями міських і районних держадміністрацій, провідними банківськими установами краю, страховими компаніями, Закарпатською митницею ДФСУ, органами Державного казначейства, Пенсійного фонду, фінансовими підрозділами підприємств та організацій, рієлторськими та оціночними компаніями.

Відповідно сучасних орієнтирів розвитку освіти і науки України, інтеграції України до Європейського простору стратегія розвитку кафедри фінансів і банківської справи спрямована на досягнення високої якості підготовки фахівців відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра та магістра з фінансів, банківської справи та страхування.

Набуття спеціальних знань, необхідних у сферах державних та корпоративних фінансів, банківської та страхової сфери, митної справи, а також опанування методами і моделями оцінювання вартості майна та майнових прав забезпечує широкі можливості для працевлаштування наших випускників.

Професія «фінансист» – безпрограшний варіант щодо працевлаштування, а фінансова освіта – це швидкий карєрний ріст та престижна високооплачувана робота.

Тож, якщо Ваша ціль – стати фахівцем фінансиcтом вищої кваліфікації і ви маєте задатки творчої, креативної, націленої на майбутнє особистості, кафедра фінансів і банківської справи економічного факультету УжНУ чекає саме на Вас!

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Варцаба Віра Іванівна
Дата оновлення сторінки: 20.03.2019