Кафедра економіки і підприємництва

Мікловда Василь Петрович

Науковий ступінь: Доктор економічних наук.мікловда василь петрович.jpg

Звання: Член-кореспондент НАН України. Професор. Заслужений працівник освіти України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Заслужений професор Ужгородського національного університету.

Посада: Завідувач кафедри.

Освіта: У 1970 р. закінчив Ужгородський державний університет за спеціальністю «Планування промисловості», в 1979 р. – аспірантуру Львівського державного університету ім. І.Франка. У 1994 р. захистив докторську дисертацію на тему «Економіко-організаційні методи ефективної роботи промислових підприємств» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Викладає дисципліну: «Економічна статистика».

Сфера наукових інтересів: Сталий економічний розвиток регіонів.

 

Газуда Михайло Васильович

Науковий ступінь: Доктор економічних наук. ГАЗУДА М, В,.jpg

Вчене звання:  Професор.

Посада: Професор кафедри.

Освіта: У 2000 р. закінчив Ужгородський державний університет за спеціальністю „Економіка підприємства”. 2015 рік – захистив докторську дисертацію на тему „Ефективність механізму управління використанням відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві” (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством).

Викладає дисципліни: „Планування і контроль на підприємстві”, „Методика викладання економіки”, „Державне регулювання економіки”,  „Організація управління в природоохоронній діяльності ”, „Екологічний менеджмент і аудит”, „Економіка, підприємництво, менеджмент”, „Сучасні теорії та системи державного управління”. 

Сфера наукових інтересів: Формування управлінських підходів до забезпечення результативного розвитку територіальних економічних систем, подолання диференціації розвитку територій сільської місцевості, оптимізація систем державного та регіонального управління, розвиток територіальних громад, удосконалення механізмів управління використанням природних ресурсів, збереження і відтворення природно-заповідних і гірських територій.

 

Газуда Леся Михайлівна

Науковий ступінь: Доктор економічних наук.DSC_0407 Lesya.jpg

Вчене звання: Професор.

Посада: Професор кафедри.

Освіта: У 1988 р. закінчила Ужгородський державний університет за спеціальністю „Планування промисловості”. 

2016 рік – захистила докторську дисертацію на тему „Управління процесами інтеграції та конвергенції сільських прикордонних територій” (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством).

Викладає дисципліни: «Регіональна економіка», «Екологія  та економічні основи природокористування», «Зовнішньоекономічна діяльність прикордонного регіону» „Сучасні теорії розвитку економічних систем”.

Сфера наукових інтересів:  Конвергенційно-інтеграційні процеси розвитку сільських (в т.ч. гірських) прикордонних територій, формування підходів до управління ними; дослідження трансформаційних процесів регіонального розвитку в контексті поглиблення ринкових відносин, передусім у сфері аграрного виробництва; розвиток і функціонування пріоритетних сфері і видів економічної діяльності в межах регіонального розвитку; проблеми транскордонного і прикордонного співробітництва, формування людського та інтелектуального капіталу, еколого-економічні проблеми розвитку суспільства.

 

Готра Вікторія Вікторівна

Науковий ступінь: Доктор економічних наук.image.jpeg

Вчене звання: Професор.

Посада: Професор кафедри.

Освіта: 2003 рік – закінчила Мукачівський державний університет, спец. «Маркетинг. 2015 рік - захистила докторську дисертацію на тему «Формування державних пріоритетів інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку АПК України в умовах євроінтеграції» за спец. «08.00.03-економіка та управління національним господарством». 

Викладає дисципліни: «Національна економіка», «Державна політика розвитку підприємництва в Україні», «Сучасні концепції розвитку підприємництва», «Інноваційний потенціал національної економіки», «Корпоративне управління», «Капітал підприємства: формування та використання», «Управління транснаціональними корпораціями». 

Сфера наукових інтересів: Інноваційний розвиток національної економіки, інноваційне підприємництво,  інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку, агропромисловий комплекс, сучасні напрямки корпоративного управління.

 

Кубіній Наталія Юріївна

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Звання: Професор. Заслужений економіст України.

Посада: Професор кафедри. 

Освіта: 1981 рік – закінчила Академію праці та соціальних відносин  (Москва), спец. «Економіка праці». 1985 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Шляхи підвищення ефективності використання робочої сили в умовах агропромислової інтеграції» за спец. «08.00.07» – 999 «демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Викладає дисципліни: «Управління людським розвитком», «Теорія та практика бізнесу», «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

Сфера наукових інтересів: Людський розвиток, стратегічне управління.

 

Слава Світлана Степанівна

Науковий ступінь:   Кандидат економічних наук.Фото каф Слава С..bmp

Вчене звання: Доцент.  

Посада: Професор кафедри.

Освіта: 1985 рік – Київський автомобільно-дорожній інститут, спец. «Економіка та організація автомобільного транспорту». 1991 р.– кандидатська дисертація «Моделювання економічних взаємовідносин автотранспортних та обслуговуючих підприємств у будівництві» за спец. «08.00.05» - «економіка, планування і організація управління народним господарством та його галузями».

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Стратегічне управління».

Сфера наукових інтересів: Економічний розвиток громад та регіонів, стійкий розвиток, сталий розвиток, інновації, інвестиції, стратегічні трансформації та управління, економіка підприємства.

 

 Червак Олеся Юріївна

Науковий ступінь:  Кандидат фізико – математичних наук. C:\Users\Dream Store\OneDrive\Pictures\IMG-2619241bcdb2ef0c819ac04a3fe62927-V[394].jpg

Вчене звання: Доцент.  

Посада: Доцент кафедри. 

Освіта: 1994рік – закінчила Ужгородський державний університет, спец.«Математика».

1996 рік – закінчила Ужгородський державний університет, спец. «Фінанси і кредит».

1998 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему "Надкритерії паретівської згортки в багатокритеріальній оптимізації" за спец. 01.05.01- теоретичні основи інформатики та кібернетики.

Викладає дисципліни: «Статистика», « Автоматизовані системи управління підприємствами».

Сфера наукових інтересів: Багатокритеріальна оптимізація, економіко- математичне моделювання, економетричні методи та моделі, статистичні методи.

 

 Кальницький Анатолій Єгорович

Науковий ступінь:  Кандидат економічних наук. Кальницький Анатолій Єгорович.jpg

Вчене звання: Доцент.

Посада:  Доцент кафедри.

Освіта: 1984 рік - закінчив УжНУ, спеціальність “Планування промисловості”.

1997 рік - захистив кандидатську дисертацію на тему «Соціально-демографічні та економічні проблеми зайнятості населення при переході до ринку» за спеціальністю 05.09.02.

Викладає дисципліни: “Проектний аналіз”, “Аналіз інвестиційних проектів”, “Управління проектами”.

Сфера наукових інтересів: Розвиток малого та середнього підприємництва, ефективний розвиток підприємництва.

 

Завадяк Роман Іванович

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.C:\Users\Dream Store\OneDrive\Pictures\Perfomance2019 (1 of 130).jpg

Вчене звання: Доцент.

Посада: Доцент кафедри.

Освіта: У 1997 р. закінчив Ужгородський державний університет за спеціальністю «Економіка підприємства», в 2000 р. – аспірантуру УжНУ.

В 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Стратегічне управління ефективністю підприємств у постприватизаційний період (на матеріалах Закарпатської області) за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Паблік рилейшинз», «Маркетинг персоналу», «Стратегічне управління персоналом», «Економіка та організація інноваційної діяльності».

Сфера наукових інтересів: Мотивація персоналу, інноваційний розвиток економіки регіону.

 

 Гапак Наталія Мирославівна

Науковий ступінь:  Кандидат економічних наук.IMG_20180529_133139.jpg

Вчене звання:  Доцент.

Посада: Доцент кафедри 

Освіта: 2000 рік – закінчила Ужгородський національний університет, спец. «Економіка підприємства». 

2004 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему "Формування бізнесового клімату як фактору управління економіки регіону (на матеріалах Закарпатської області)" за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою.

Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Економічна діагностика», «Економіка знань»

Сфера наукових інтересів: Економіка підприємства, економіка регіону, економіко-математичні методи та моделі, фінансовий аналіз господарської діяльності, економіка країн світу та міжнародних інтеграційних утворень.

 

 Бойко Ярослав Миколайович

IMG_20201216_103519.jpgНауковий ступінь: Кандидат економічних наук.

Вчене звання: Доцент.

Посада: Доцент кафедри.

Освіта: 1990 рік – закінчив Обнінський інститут Атомної енергетики (РФ), спец. «автоматизовані системи управління».
2001 рік – закінчив Ужгородський національний університет, спец. «Фінанси і кредит».

2010 рік – захистив кандидатську дисертацію на тему "Механізми розвитку лісового господарства регіону (на прикладі Закарпатської області)" за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Викладає дисципліни: «Міжнародний менеджмент», «Організація виробництва», «Конкурентоспроможність підприємства».

Сфера наукових інтересів: Міжнародний менеджмент, міжнародний бізнес, економіка підприємства, організація виробничого процесу на підприємстві, логістика підприємства.

 

 Голубка Олександра Яношівна

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.

Вчений ступінь: Доцент.

Посада: Доцент кафедри.

Освіта:1995 рік – закінчила Ужгородський державний університет за спеціальністю «Облік і аудит». 2004 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему «Регіональні механізми розвитку малого підприємництва» за спеціальністю «08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами»

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Ціноутворення», «Конкурентоспроможність підприємства».

Сфера наукових інтересів: Підприємництво і малий бізнес, інноваційна діяльність, цінова політика підприємств.

 

Губані Габріелла Георгіївна

Науковий ступінь:  Кандидат економічних наук.C:\Users\Dream Store\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState\Files\S0\62\Attachments\Файл_000[331].jpeg

Вчене звання: Доцент.

Посада: Доцент кафедри. 

Освіта: 2001 рік – закінчила Ужгородський національний університет, спец. «Облік і аудит». 

2004 рік - закінчила факультет післядипломної освіти Ужгородського національного університету, спец. «Правознавство».

2008 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему «Діагностика й прогнозування розвитку продуктивних сил регіону  (на матеріалах Закарпатської області) за спец. «08.00.05» - «розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

Викладає дисципліни: «Потенціал і розвиток підприємства», «Управління потенціалом підприємства».

Сфера наукових інтересів:  Регіональна економіка та регіональна політика, формування потенціалу та реструктуризація підприємств, управління економічною безпекою підприємств, розвиток об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації управління.

 

Агій Ярослав Юрійович

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук. 

Вчене звання: Доцент.

Посада: Доцент кафедри.

Освіта: У 2006 році закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію  на тему «Трансформація територіальної організації господарства Закарпатської області» за спеціальністю 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». 

Викладає дисципліни: «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Стратегія підприємства», «Економічна безпека бізнесу», «Методика викладання дисциплін з управління персоналом та економіки праці».

 

 Алмашій Яніна Ігорівна

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.6F714B4B-9A3B-4C5B-B551-0CD131169470.JPG

Вчене звання: Доцент.

Посада: Доцент кафедри.

Освіта: 2009 рік – закінчила Ужгородський національний університет за  спеціальністю «Економіка підприємства».

2013 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему "Діагностика комплексної ефективності діяльності туристичних підприємств" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Викладає дисципліни: «Управління витратами», «Маркетинг», «Економічне управління підприємством», «Управління витратами на персонал».

Сфера наукових інтересів: Економічний розвиток громад, децентралізація, туристично-рекреаційний розвиток, інноваційно-інвестиційний розвиток, маркетингові дослідження.

 

Кубіній Володимир Володимирович

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук. IMG_9226.jpg

Вчене звання: Доцент.

Посада: Доцент кафедри.

Освіта: 2009 рік – закінчив Ужгородський державний університет, спец. «Економіка підприємства». 2014 рік – захистив кандидатську дисертацію на тему «Стратегічне управління інноваційним потенціалом» за спец. «08.00.03» – «економіка та управління національним господарством».
2019 рік – закінчив Ужгородський державний університет, спец. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма – Управління персоналом та економіка праці кваліфікація. 

Викладає дисципліни: «Теорія та практика бізнесу», «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

Сфера наукових інтересів: Стратегічне управління інноваційним розвитком.

 

Дідович Юлія Олегівна

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук. C:\Users\Dream Store\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState\Files\S0\62\Attachments\IMG-5768 (1)[329].jpg

Вчене звання: Доцент.

Посада: Доцент кафедри.

Освіта: 2007 рік – закінчила Ужгородський національний університет, спец. «Економіка підприємства». 2012 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему «Ефективність стратегічного управління підприємством» за спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Викладає дисципліни: «Управління розвитком персоналу», «Діагностика трудових показників», «Аудит персоналу», «Економічна статистика».

Сфера наукових інтересів: Стратегія управління підприємством, трудовий потенціал, статистичні показники сфери соціально-трудових відносин, конкурентоспроможність у сфері праці.

 

Андришин Володимир Павлович

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.C:\Users\Dream Store\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState\Files\S0\62\Attachments\11012021[319].jpg

Вчене звання: Доцент.

Посада: Доцент кафедри.

Освіта: 2005 рік – закінчив Ужгородський державний університет, спец. «Міжнародні економічні відносини». 2016 рік – захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток експортної діяльності деревообробних підприємств» за спец. «08.00.04»«Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).

Викладає дисципліни: «ЗЕД підприємства», «Міжнародна економіка», «Світові інститути праці», «Управління продуктивністю праці».

Сфера наукових інтересів: Конкурентоспроможність  підприємств, експортна діяльність, регіональний розвиток.

 

Сахарнацька Людмила Іванівна

Науковий ступінь:  Кандидат економічних наук.фото Сахарнацька Л.І..jpg

Вчене звання: Доцент.

Посада: Доцент кафедри.

Освіта: У 2004 році закінчила Ужгородський національний університет за спеціальністю «Економіка підприємства».   

2016   році   захистила   кандидатську   дисертацію   на   тему  «Формування організаційно-економічного механізму екологізації лісового комплексу регіону» за спеціальністю  08.00.05 –  «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».  

Викладає дисципліни:  «Управління персоналом», «Управління конфліктами», «Соціологія праці», «Інституційні методи управління персоналом», «Нормативно правові методи управління працею», «Екологія та економічні  основи природокористування».

Сфера наукових інтересів: Дослідження  розвитку регіону з питань економіки лісокористування та розвитку сільських територій, управління персоналом,  тенденції розвитку транскордонного співробітництва регіону, формування самодостатніх територіальних громад регіону.

 

 Мошак Ольга Вікторівна

Науковий ступінь:  Кандидат економічних наук.IMG-5f240ce77f57698713f36cbb274022b4-V.jpg

Вчене звання: Доцент

Посада: Доцент кафедри. 

Освіта: У 2011 році закінчила Ужгородський національний університет за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Регіональний менеджмент розвитку аграрної сфери» за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Викладає дисципліни: «Операційний менеджмент», «Організація праці», «Кадрові стратегії та управління кар’єрою».

Сфера наукових інтересів: Регіональна економіка, економічна діагностика в управлінні підприємствами сільського та лісового господарств, трудовий потенціал суспільства.

 

Данайканич Оксана Валеріївна

Посада: Старший викладач кафедри.IMG-20200124-WA0014.jpg

Освіта: 2006р. закінчила Ужгородський національний університет, спеціальність «Економіка підприємства». 

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка праці й соціально-трудові відносини», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків».

Сфера наукових інтересів: Управління ефективністю діяльності підприємства, людський потенціал підприємницької діяльності, інноваційно-інвестиційна діяльність, ризик-менеджмент, інноваційне  підприємництво.

 

 Берча Оксана Михайлівна

Посада: Старший викладач кафедри.C:\Users\Dream Store\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState\Files\S0\62\Attachments\берча[393].jpg

Освіта: 1990 рік - закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості, спец. «Технологія виробів із шкіри».

1998 рік - закінчила Ужгородський національний університет, спец. «Економіка підприємства». 

Викладає дисципліни: «Державне регулювання економіки», «Управління підприємством та якістю продукції», «Внутрішній економічний механізм підприємства», «Нормування праці», «Мотивування персоналу».

Сфера наукових інтересів: Регіональний економічний розвиток, економіка підприємства, малий бізнес.

 

Белей Наталія Петрівна

Посада: Старший викладач кафедри.IMG_0004_NEW.jpg

Освіта: 2004 рік – закінчила Ужгородський національний університет, спец. «Економіка підприємства». З 2017 року навчання в аспірантурі економічного факультету  ДВНЗ «Ужгородський національний університет» за спеціальністю 051 - Економіка .

Викладає дисципліни: «Фізіологія і психологія праці», «Управління часом», «Економіка аграрних підприємств».

Сфера наукових інтересів: Сільське господарство, фермерське підприємництво, спеціалізація сільськогосподарського виробництва, регіональні особливості фермерського господарювання, стратегічна спеціалізація сільськогосподарської діяльності в регіоні.

 

Маргітич Вікторія Володимирівна

Посада: Асистент кафедри економіки підприємства.IMG-20210112-WA0005 (1).jpg

Освіта: У 2007 році закінчила економічний факультет Ужгородського  національного університету за спеціальністю " Фінанси".  У 2019 році з закінчила економічний факультет  Ужгородського національного університету за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". У 2020 закінчила аспірантуру економічного факультету Ужгородського національного університету за  спеціальністю " Економіка".

Викладає дисципліни:  "Ринок праці" , "Ергономіка" , "Організаційна культура та соціальна відповідальність бізнесу ".

Сфера наукових інтересів: Людський потенціал підприємницької діяльності.

 

Рошко Ганна Степанівна

Посада:12973384_1086115974780447_7781394674438136050_o.jpg

 Старший лаборант кафедри. 

Освіта:

У 1987 закінчила економічний факультет «УжДУ», спеціальність «Фінанси і кредит».

 

 

 

Манівчук Любов Мігальовна

Посада:IMG-3d7fde1c18a88b5703caa4e86a2bf21b-V.jpg

Лаборант кафедри.

Освіта:
У 1995 р. закінчила Львівський фінансово-економічний коледж, спеціальність "Фінанси і кредит". У 2006 р. закінчила УжНУ, спеціальність "Облік і аудит".

Викладає дисципліни:

"Маркетинг", "Психологія управління".

 

 Лавренюк Тетяна Альбертівна

Посада:FAWY5CA0J0PADCAZ2375DCAEHW0GJCAK8Z5CLCA1NFIS0CAZIR64UCAZ1OYORCA9WP76WCAYIUJ7UCAQASSKJCAV9GDUDCAZH7HTACAAHW481CA4ENAUFCA6V6DY1CAC9YEYNCABG64N1CA0USZIJCA9GPDIN.jpg

Провідний спеціаліст кафедри. 

Освіта:

Закінчила Львівський політехнічний інститут  за спеціальністю «Електронні прилади».

 

 

 

Косовілка Таміла Іванівна

C:\Users\Dream Store\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState\Files\S0\62\Attachments\20210111_015645[320].jpgПосада:
Інженер кафедри.

Освіта:
У 2009 році закінчила Ужгородський національний університет за спеціальністю «Економіка підприємства». Навчається в аспірантурі за спеціальністю «Економіка». 

Відповідальний за інформацію: Мікловда Василь Петрович
Дата оновлення сторінки: 20.11.2021