Faculty of History and International Relations

«Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія» (Scientific Herald  of Uzhhorod University. Series: History) виходить з 1995 року. Спочатку це було неперіодичне видання, а з 2006 року – піврічник. «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія»  зареєстрований Міністерством освіти і науки України як фахове видання зі спеціальності «Історичні науки» (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.). 

У згаданому збірнику публікуються наукові матеріали з вітчизняної та всесвітньої історії, а також з археології, етнології, історіографії і джерелознавства. Здійснюється і публікація джерел.

Основні розділи видання:
 • історія України;
 • всесвітня історія;
 • етнологія;
 • історіографія і джерелознавство;
 • рецензії.
 • історичні есе;
 • публікація джерел;
 • некрологи.
Непостійні рубрики:

Передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання: 2 рази на рік, 12 умовних друкарських аркушів, А4.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Здійснюється розсил видання у наукові бібліотеки України, визначені ВАКом України. В інші наукові і науково-педагогічні заклади збірник може потрапити через колег.

На цей момент побачив світ 35 випуск «Наукового вісника…» Серед них були тематичні (присвячені ювілеям окремих вчених або публікації матеріалів наукових конференцій), а більшість – універсальні. Географія авторів досить широка. Це різні регіони України, а також сусідніх держав. Тематика публікацій – різноманітна (переважають студії з вітчизняної історії, але були й матеріали з історії США, Латинської Америки, Близького Сходу, Албанії та ін.). 

Побажання для авторів:
 1. Авторам неухильно дотримуватись «Правил оформлення наукових статей».
 2. Висвітлювати актуальні, але слабодосліджені (чи зовсім не досліджені) наукові проблеми.
 3. Підготовлені матеріали здавати вчасно (буде вказуватись дата одержання статті).

Відповідальний секретар редколегії: доц. Олашин М.В.
Дата оновлення сторінки: 14.06.2017