Інфо-центр

Кафедра модерної історії України та зарубіжних країн

Війни та військові конфлікти ІІ половини ХХ ст.
1
Всесвітня історія (новий час)
3
Всесвітня історія (новітній час)
1
Всесвітня історія (ранньомодерний час)
1
Всесвітня історія (сучасність)
1
Вступ до спеціальності
1
Держави ЦЄ в системі євроінтеграційних та євроатлантичних процесів
3
Джерелознавство історії України
1
Економічна історія України
1
Іст. України (новітній час)
1
Історична інформатика
1
Історична періодика
1
Історіографія центральноєвропейської історії
1
Історія країн ЦЄ (новітній час)
1
Історія країн Азії та Африки новітнього часу
1
Історія країн ЦЄ (сучасна)
1
Історія освіти та педагогіки ХVІ-ХХ століть
1
Історія СРСР та сучасної Росії
1
Історія та культура Азії та Африки нового часу
1
Історія та культура країн Західної Європи та Америки новітнього часу
1
Історія та культура країн Західної Європи та Америки нового часу
1
Історія та культура країн ЦСЄ доби нового часу
1
Історія та культура країн ЦСЄ новітнього часу
1
Історія та культура ранньомодерної України
1
Історія та культура ранньомодерної України
1
Історія та культура сучасного світу
1
Історія та культура сучасної України
1
Історія та культура України
1
Історія та культура України новітнього часу
1
Історія та культура України нового часу
1
Історія України (новий час)
3
Історія України (ранньомодерний час)
1
Історія України (сучасна)
3
Історія ЦЄ (новий час)
3
Історія ЦЄ (ранньомодерна)
1
Культура народів ЦЄ (новий час)
1
Культура народів ЦЄ (новітній час)
1
Методика викл. історії в школі
1
Методика викладання істор.дисциплін у вищій школі
1
Методика виконання наукових робіт
1
Міжнародні відносини новітнього часу
1
Міжнародні відносини нового часу
1
Націон. проблеми та конфлікти в країнах ЦСЄ у новітній час
1
Перша та друга радянізація західноукраїнських земель
1
Радянський фактор в історії ЦЄ (1945-1991 рр.)
1
Росія і народи ЦЄ
1
Сучасна американістика та європеїстика
1
Типологія та шляхи формування націй в ЦЄ
1
Туристичне країнознавство регіону ЦЄ
1
Україна і народи ЦЄ
1
ЦЄ в системі міжнародних.відносин нового часу
1