Кафедра алгебри та диференціальних рівнянь

  1. Рейтій Олександр Костянтинович  –  зав. каф., доцент, канд. фіз.-мат. наук (електр. пошта: oleksandr.reity@uzhnu.edu.ua).
  2. Маринець Василь Васильович – професор, доктор фіз.-мат. наук (електр. пошта: vasyl.marynets@uzhnu.edu.ua).
  3. Король Ігор Іванович – професор, доктор фіз.-мат. наук (електр. пошта: ihor.korol@uzhnu.edu.ua).
  4. Шапочка Ігор Валерійович – доцент, канд. фіз.-мат. наук (електр. пошта: ihor.shapochka@uzhnu.edu.ua).
  5. Юрченко Наталія Василівна – доцент, канд. фіз.-мат. наук (електр. пошта: nataliia.yurchenko@uzhnu.edu.ua).
  6. Варга Яна Володимирівна – доцент, канд. фіз.-мат. наук (електр. пошта: iana.varga@uzhnu.edu.ua).
  7. Бортош Марія Юліївна – доцент, канд. фіз.-мат. наук (електр. пошта: maria.bortos@uzhnu.edu.ua).
  8. Рего Василь Ласлович – ст. викладач (електр. пошта: vasyl.reho@uzhnu.edu.ua).
  9. Семчишин Галина Ярославівна – ст. викладач (електр. пошта: halyna.semchyshyn@uzhnu.edu.ua).

 

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Рейтій Олександр Костянтинович
Дата оновлення сторінки: 17.11.2022