Кафедра алгебри та диференціальних рівнянь

Кафедра алгебри та диференціальних рівнянь забезпечує читання 23 обов’язкових та 14 вибіркових дисциплін.

Обов’язкові курси:

 1. Алгебра (доц. Шапочка І.В., доц. Бортош М.Ю.);
 2. Алгебра і геометрія (доц. Бортош М.Ю., доц. Юрченко Н.В., ст. викл. Семчишин Г.Я.);
 3. Алгебра і теорія чисел (доц. Юрченко Н.В.);
 4. Аналітична геометрія (доц. Бортош М.Ю.);
 5. Аналітична геометрія і вища алгебра (ст. викл. Семчишин Г.Я.);
 6. Вища математика (доц. Юрченко Н.В.);
 7. Диференціальні рівняння (проф. Король І.І., доц. Варга Я.В.);
 8. Диференціальні рівняння та їх застосування (ст. викл. Рего В.Л., доц. Рейтій О.К., доц. Варга Я.В.);
 9. Диференціальні та інтегральні рівняння (доц. Рейтій О.К.);
 10.  Елементарна математика (доц. Варга Я.В., ст. викл. Семчишин Г.Я., ст. викл. Рего В.Л.);
 11.  Застосування диференціальних рівнянь для розв’язання проблем природознавства (ст. викл. Рего В.Л.);
 12.  Історія та методологія математики (доц. Юрченко Н.В.);
 13.  Комп’ютерні технології автоматизованого проєктування та креслення (доц. Варга Я.В.);
 14.  Лінійна алгебра (доц. Шапочка І.В., ст. викл. Рего В.Л.);
 15.  Методика навчання математики (доц. Шапочка І.В., доц. Юрченко Н.В., доц. Варга Я.В.);
 16.  Методи проєкціювання просторових фігур (ст. викл. Рего В.Л., доц. Рейтій О.К.);
 17.  Методологія та організація наукових досліджень в галузі математики (доц. Рейтій О.К.);
 18.  Обчислювальна та диференціальна геометрія (ст. викл. Семчишин Г.Я.);
 19.  Пакети прикладних програм (доц. Шапочка І.В.);
 20.  Програмне забезпечення математичних досліджень (доц. Рейтій О.К.);
 21.  Програмування мовою Python (доц. Бортош М.Ю.);
 22.  Рівняння математичної фізики (проф. Маринець В.В.);
 23.  Теорія чисел та елементи криптографії (доц. Юрченко Н.В.).

Вибіркові курси:

 1. Графічне моделювання (доц. Варга Я.В.);
 2. Загальна фізика (доц. Рейтій О.К.);
 3. Комп’ютерна графіка (доц. Варга Я.В., ст. викл. Семчишин Г.Я.);
 4. Комп’ютерне моделювання (доц. Шапочка І.В.);
 5. Крайові задачі з параметром (проф. Маринець В.В.);
 6. Ланцюгові дроби та їх застосування (ст. викл. Рего В.Л.);
 7. Методи сучасної математики (доц. Рейтій О. К.);
 8. Наукові розрахунки в системах комп’ютерної алгебри (доц. Рейтій О.К.);
 9. Основи геометрії (ст. викл. Семчишин Г.Я.);
 10.  Основи сучасної геометрії (ст. викл. Семчишин Г.Я.);
 11.  Прикладні проблеми алгебри (ст. викл. Семчишин Г.Я.);
 12.  Проєктивна геометрія та методи зображень (ст. викл. Семчишин Г.Я.);
 13.  Проєктування баз даних (доц. Варга Я.В.);
 14.  Теорія крайових задач для рівнянь гіперболічного типу в областях із складною структурою краю (проф. Маринець В.В.).

Відповідальний за інформацію: Рейтій Олександр Костянтинович
Дата оновлення сторінки: 17.11.2022