Кафедра міжнародних економічних відносин

 Історія діяльності  кафедри міжнародних економічних відносин веде свій початок із 1998 року, коли були здійснені перші кроки  становлення та розвитку  факультету міжнародних економічних відносин (міжнародних відносин),    створеного на початку   як філію Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка.  Його засновником, першим деканом   і завідуючим кафедри  був  кандидат юридичних наук, доцент, науковий консультант Верховної Ради України   Іван Іванович Вайнагій (1941-2002). Утворювалася  як    кафедра міжнародних економічних відносин та міжнародного права, а  2003 року, в ході трансформації  філії КІМВ КНУ у факультет міжнародних відносин УжНУ  її було перетворено  на кафедру міжнародних економічних відносин. У   2013 р.   до кафедри   було приєднано споріднений підрозділ того ж таки факультету УжНУ - кафедру європейської інтеграції та економіки. 

У 2003-2013 рр. кафедру міжнародних економічних відносин очолював член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, Заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор Михайло Андрійович Лендєл. У 2004-2013 рр., до приєднання,  кафедру європейської інтеграції та економіки очолював кандидат економічних наук, доцент Віктор Андрійович Шинкар.

Нині кафедру міжнародних економічних відносин очолює Заслужений працівник освіти України, доктор економічних наук, професор Володимир Панасович Приходько.

Кафедра міжнародних економічних відносин факультету міжнародних економічних відносин є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” та  “магістр” із спеціальності “Міжнародні економічні відносини”. У процесі навчання культивуються такі  спеціалізації як  міжнародна економіка, міжнародний бізнес, інвестиційна політика, міжнародна економічна безпека та ін.  Навчальний процес  забезпечує високопрофесійний викладацький склад. Серед науковців – педагогів кафедри   3 професори, 9   доцентів, 1 старший викладач, 2 викладачі та 2 асистенти.  Здійснюється  підготовка 15 аспірантів та 4 здобувачів. До проведення занять зі спеціальних курсів залучаються також висококваліфіковані фахівці-практики, представники реального сектору економіки та зовнішньоекономічних відносин.

   

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють широке коло проблем макроекономіки, світогосподарських відносин  та їх економіко-математичного моделювання, міжнародної економічної безпеки, економічної глобалізації, європейського транзиту, зовнішньоекономічної діяльності та транскордонної економіки України, управління міжнародними компаніями та міжнародними проектами. Науковці кафедри залучаються до діяльності  Закарпатської обласної організації Української  асоціації вчених економістів – міжнародників.

Сучасний професійний рівень викладачів підтримує систематичне міжнародне стажування у США, Великобританії, Німеччині, Італії, Норвегії, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, Румунії та інших країнах, міжнародна економічна діяльність яких  є предметом вивчення. Як   найрезультативніший учасник   національного  он-лайн курсу “Smart Exporter: електронні ресурси, регулювання та вимоги для експорту до ЄС” (за підтримки Western NIS Enterprise Fund у партнерстві з проектом Європейського Союзу Association4U)  у квітні  2018 р. відзнакуВіце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції  отримала викладач кафедри, дисертант Ольга  Єгорова. Віце-прем'єр-міністру України було репрезентовано найновіший  доробок кафедри та її партнерів з Національного інституту стратегічних досліджень (м.Київ) та Університету Коменського (м. Братислава, Словацька республіка) – монографію з навчальним посібником-практикумом «Економіка та економічна безпека держави» (детальніше https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/).

Віце – прем’єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадз з   учасниками програми Association4U (О.Єгорова – сьома справа)

 Викладання нормативних курсів забезпечене програмами, методичними рекомендаціями, пакетами контрольних питань і тестових завдань, матеріалами електронного навчання (https://e-learn.uzhnu.edu.ua). До науково-дослідної роботи залучаються і студенти .

Кафедрою здійснюється практика студентів факультету на базах: профільних комітетів парламенту, Міністерств закордонних справ , економічного розвитку і торгівлі України, зарубіжних дипломатичних місій України ,  Торгово-промислової палати України, Регіональної митниці ДФСУ , місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування відповідного профілю, підприємств транснаціональних корпорацій, які працюють в Україні та за її межами.

 Колектив кафедри проводить такі різноманітні заходи як квести, круглі столи, ділові ігри, розробка групових проектів, зустрічі з представниками дипломатичних місій та підприємств – учасниками ЗЕД, що сприяє інноваційній спрямованості та підвищенню креативності навчального процесу, поза аудиторних комунікацій студентів та здобувачів.

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Приходько Володимир Панасович
Дата оновлення сторінки: 17.11.2022