Кафедра міжнародних економічних відносин

    

Приходько Володимир Панасович

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету. Заслужений працівник освіти України. Працював у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, реальному секторі економіки, органах влади і місцевого самоврядування. Керував залученням та консалтингово-інженерним   супроводом масштабних інвестиційних проектів вітчизняних та транснаціональних корпорацій у автомобільній та електронній промисловості.

Курси: «Міжнародні економічні відносини», «Економіка України і зовнішньоекономічні зв`язки» «Міжнародна економічна безпека», «Управління міжнародними компаніями»,  « Економіка регіонів»

Автор понад 140 наукових та методичних  праць (у т. ч. 10 одноосібних та колективних монографій)  у галузі зовнішньоекономічних зв`язків, інвестиційного процесу, розвитку продуктивних сил і  регіональної економіки та державного управління.

Публікації: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.

Контакти: volodymyr.pryhodko@uzhnu.edu.ua  

          

    Король Ігор Іванович

Доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи УжНУ. Викладає дисципліни: «Математика для економістів», «Математика міжнародних фінансів» та ін.

Публікації: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.

Контакти: ihor.korol@gmail.com

         

Химинець Володимир Васильович 

Доктор економічних наук, професор, спеціалізується на проблематиці еколого-сталого розвитку та проектного менеджменту, регіонального розвитку та транскордонного співробітництва. Випускник  Національної академії державного управління при Президентові України. У 2006-2010 рр. - заступник Ужгородського міського голови, у 2011-2013 рр. -  заступник голови Ужгородської районної державної адміністрації. Автор близько 100 наукових праць, з них 3 монографії. Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Економіка регіонів та зовнішньоекономічна діяльність України», «Зовнішньоекономічна діяльність України», спецкурси для аспірантів та ін.

Публікації: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.

Контакти: volodymyr.khiminetc@uzhnu.edu.ua

 

  Черленяк Іван Іванович

Доктор наук з державного управління, професор (спеціальність:  міжнародний бізнес, логістика та менеджмент). Працював у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, реальному секторі економіки. Читає курс «Управління міжнародними компаніями». Автор понад 120 наукових та методичних  праць у галузі міжнародного бізнесу, менеджменту, конкуренції та конкурентоспроможності, самоорганізації та синергетики, управління національною економікою, державного управління.

Індекс Гірша (h-індекс) за Sсopus: 8

Публікації: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.

Контакти: ivan.cherlenjak@uzhnu.edu.ua    

Шинкар Віктор Андрійович 

Кандидат економічних наук, доцент. Вищу економічну освіту отримав  в Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка, навчався в аспірантурі кафедри політичної економії Львівського державного університету ім. І. Франка.  Кандидатська дисертація за спеціальністю 08.00.01 – «Політекономія та суспільствознавство». Студенти факультету міжнародних відносин мають унікальну можливість слухати авторські лекції з курсів «Політекономія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» та ін. Автор понад 100 наукових праць.

Публікації: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.

Контакти: viktor.shynkar@uzhnu.edu.ua        

 

 Брензович Катерина Степанівна 

Kандидат економічних наук, доцент, заступник декана факультету міжнародних економічних відносин з навчально-педагогічної роботи . Проходила стажування в провідних вузах США. Забезпечує викладання таких дисциплін: «Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Основи аудиту та економічного аналізу» та ін.

Публікації: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.

Контакти: kateryna.brenzovych@uzhnu.edu.ua

        

     Дяченко Борис Іванович

Кандидат економічних наук, доцент. Працював вченим секретарем відділу соціально-економічного розвитку Закарпаття Інституту економіки НАН України, обіймав посаду старшого наукового співробітника Ужгородського відділу Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Забезпечує викладання дисциплін «Міжнародні економічні відносини», «Транснаціональні корпації», «Глобальна макроекономічна політика» та ін.

Публікації: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.

Контакти: borys.dyachenko@uzhny.edu.ua  

              

  Дроздовський Ярослав Петрович

Кандидат економічних наук, доцент, заступник декана з міжнародної діяльності. Стажувався в Великобританії та США. Працював заступником голови Державної податкової адміністрації України в Закарпатській області з регуляторної реформи та інформатизації. Викладає дисципліни: «Теорія грошей і грошового обігу», «Світове фінансове середовище», «Управління проектами» та ін.

Публікації:https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.  

Контакти:yaroslav.drozdovskyy@uzhnu.edu.ua

          

 Ерфан Єва Алоїсівна

Kандидат економічних наук, доцент. Працює на кафедрі від початку створення  Закарпатського філіалу Інституту світової економіки та міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Забезпечує викладання дисциплін: «Перехідні економічні системи», «Економіка підприємства», «Логістика», «Кон'юнктура основних товарних ринків» та ін.

Публікації: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.

Контакти: kaf-inteconomics@uzhnu.edu.ua

 

  Король Марина Михайлівна

Kандидат економічних наук, доцент. Працювала у фінансовому секторі економіки, керівникoм підрозділу одного з провідних комерційних банків України. Забезпечує викладання наступних дисциплін:  «Кредит та банківська справа»,  «Світові фінанси» та ін.

Публікації: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.

Контакти:  maryna.korol@uzhnu.edu.ua    

      

 Кушнір Наталія Олексіївна

Кандидат економічних наук, доцент, заступник декана факультету міжнародних економічних відносин з наукової роботи. Стажувалась в провідних університетах  США, активно впроваджує новітні методи в процесі підготовки спеціалістів в галузі міжнародної економіки. Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Міжнародні економічні відносини», «Основи менеджменту та маркетингу», «Зовнішньоекономічна діяльність» та ін.

Публікації: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.

Контакти:  nataliya.kushnir@uzhnu.edu.ua    

 

  Рошко Світлана Михайлівна 

Кандидат філологічних наук, доцент.  Забезпечує викладання дисциплін «Ділова українська мова», «Основи наукових досліджень», «Економічна історія», «Методика викладання у Вищій школі», «Дипломатичний протокол та етикет» та ін.

Публікації: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.

Контакти:   svitlana.roshko@uzhnu.edu.ua

 

 

          

  Сідак Святослав Васильович

Cтарший викладач кафедри. Працював у системі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Закарпатській області. Сертифікати з наступних кваліфікацій: «Валютні операції» - Міжнародний інститут менеджменту МІМ, Київ; «Депозитарна діяльність з цінними паперами» Міністерство фінансів України, Київ; «Професійна діяльність з ЦП «Ведення реєстру власників ІЦП», Львів. Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Податки і системи оподаткування» , «Фінанси та фінансова система України» та ін.

Публікації: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/

Контакти: sviatoslav.sidak@uzhnu.edu.ua

      

 Цалан Мирослава Іванівна 

Викладач кафедри,  кандидат економічних наук. Забезпечує викладання  дисциплін: «Міжнародні валютно-кредитні відносини», «Світова економіка», «Регулювання зовнішньої торгівлі в країнах ЄС», «Фінансова політика в країнах Європи» та ін. Досвід роботи в системі  Державного казначейства України. Сфера наукових інтересів -  розвиток бізнес-середовища України в умовах євроінтеграції та ін.

Публікації: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.

Контакти: myroslava.tsalan@uzhnu.edu.ua

           

 Єгорова Ольга Олександрівна

Bикладач кафедри , дисертант. Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Міжнародні економічні відносини», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України», «Міжародна економічна безпека», «Економіка праці та соціально-трудові відносини» та ін. Наукові  праці в галузі транзитних економік, економічної безпеки, регіонального розвитку, стимулювання інвестиційної діяльності. Досвід роботи у Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України. Співавтор Послань Президента України до Верховної Ради України 2010, 2011, 2013 та 2015 рр. Лауреат   IV та VI Всеукраїнських конкурсів наукових робіт в галузі економіки ім. М. І. Туган - Барановського.

Публікації: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.

Контакти: olha.yehorova@uzhnu.edu.ua

  Машкара-Чокнадій Вікторія Василівна  

Bикладач кафедри, магістр та перекладач. Навчалась в Технічному університеті м. Кайзерслаутерн (ФРН) та стажувалась в Мічиганському університеті (США). Працювала головним маркетологом  управляючої девелоперської компанії у сфері інвестиційних інфраструктурних мереж, туризму, рекреації та інших комерційних проектів з широкою географією і спрямованістю. Забезпечує викладання дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу» та ін.

Публікації: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.

                                                   Контакти: viktoria.mashkara@uzhnu.edu.ua

           

  Яцко Грета Василівна 

Bикладач кафедри. Магістр міжнародної економіки, перекладач. Стажувалась в університетах ФРН. Забезпечує викладання дисципліни «Регіональна політика Європейського Союзу», «Економіка України та зовнішньоекономічні зв’язки» та ін.

Публікації: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.

Контакти: greta.jatsko@uzhnu.edu.ua

 

        

 Алексик Катерина Юріївна

 

Провідний спеціаліст кафедри.

Контакти: kaf-inteconomics@uzhnu.edu.ua

Відповідальний за інформацію: Приходько Володимир Панасович
Дата оновлення сторінки: 26.02.2019