Кафедра теорії та практики перекладу

 Структурний підрозділ заснований 2002 р. на базі кафедри теорії та практики перекладу філії Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На різних етапах становлення кафедри її очолювали доц. А. Г. Гудманян, нині доктор філологічних наук, професор, проректор Київського національного авіаційного університету, доц. О. Ф. Мочар (1952 – 2008), а також ст. викладач Е. Й. Есенова, доц. К.І. Долгош, ст. викладач Л.Ю. Сідун. Від 2013 р. кафедру очолює проф. І. М. Зимомря, доктор філологічних наук, член Національної спілки письменників України.

Успішне здійснення навчального процесу забезпечують викладачі кафедри, які постійно підвищують свою кваліфікацію в різних навчальних осередках, у тім числі й за межами України. Викладачі кафедри на високому науково-методичному рівні забезпечують вивчення іноземних мов – англійської, німецької, французької, польської. У 2016 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук М. Т. Вереш, у 2017 р. – Н. П. Курах, у 2018 р. – А. І. Девіцької; кандидата педагогічних наук – Л.Ю.Сідун у 2021 р.

Професорсько-викладацький склад кафедри теорії та практики перекладу бере активну участь у підготовці фахівців зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини», навчаючи студентів іноземної мови (англійська, німецька, французька, польська) за професійним спрямуванням. Зміст навчального процесу на кафедрі спрямований на гуманізацію підготовки фахівців, що передбачає всебічний розвиток особистості студента, повне розкриття його здібностей, а відтак – надання можливостей для успішного та глибокого оволодіння навчальним матеріалом. Цей аспект постає особливо вагомим у сучасних глобалізаційних процесах. Адже виникає постійна потреба у послугах перекладача, завдяки якому укладаються ділові угоди, підписуються контракти, здійснюються міжнародні проекти.

Колектив кафедри забезпечує викладання іноземних мов у рамках загальної концепції факультету, підтримує тісні зв’язки з такими навчальними закладами, як Львівський національний університет ім. І. Франка, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Берлінський вільний університет (Німеччина), Варшавський університет (Польща), Полонійна академія у Ченстохові (Польща), Познаньська вища банківська школа (Польща), Поморська академія в Слупську (Польща) та ін.

 

Відповідальний за інформацію: д.ф.н. Зимомря І.М.
Дата оновлення сторінки: 08.11.2021