Кафедра англійської філології

 Кафедра англійської філології організована у 1964 році на базі кафедри іноземних мов для підготовки спеціалістів з англійської філології. Завідувачами кафедри були: доктор філологічних наук, професор О.М. Рот (1964-1974), кандидат філологічних наук, доцент М.М. Егреші (1974-1984), кандидат філологічних наук, доцент М.Т. Ажнюк (1984-1991), доктор філологічних наук, професор Ф. А. Циткіна (1991-1993), кандидат філологічних наук, доцент Г.П. Завальська (1994-1995), доктор філологічних наук, професор М.М. Полюжин (1996-2006), доктор філологічних наук, професор М.П. Фабіан (2006-2011).

З вересня 2011 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Голик С. В.

 Кафедра англійської філології забезпечує підготовку фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • «бакалавр» – з нормативним терміном навчання 3 роки 10 місяців (8 семестрів), кваліфікація – Бакалавр філології. Мова і література (англійська);
  • «спеціаліст» – з нормативним терміном навчання 10 місяців (2 семестри) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, кваліфікація – Філолог. Викладач англійської мови та світової літератури;
  • «магістр» – з нормативним терміном навчання 10 місяців (2 семестри) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, кваліфікація – Магістр філології. Викладач англійської мови та світової літератури.

 Крім навчального процесу на англійському відділенні, викладачі кафедри забезпечують лекційний та практичний курси другої іноземної мови Факультету іноземної філології та викладання дисциплін спеціалізації на Факультеті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

На кафедрі діє аспірантура денної та заочної форми навчання (спеціальності 10.02.04 – германські мови, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство), проводяться вступні іспити до аспірантури й магістратури. Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференціях.

Колективом кафедри проведено I та II Міжнародні конференції «Сучасні дослідження з іноземної філології» (жовтень 2008 та вересень 2010), під час роботи яких працювали секції «Нові підходи і напрямки сучасного мовознавства», «Зарубіжний літературний процес ХХ – ХХІ ст.», «Перекладознавство: нове в теорії та практиці» та  «Актуальні питання методики викладання іноземних мов», в яких взяли участь науковці з України та країн Європи.

Викладацький склад кафедри бере участь у розробці комплексної наукової тема «Англійська мова і культура: питання теорії і практики». Наукові напрямки кафедри (питання вивчення граматики, фонетики, семантики і прагматики тексту, когнітивні дослідження) знаходять відображення у науково-дослідній роботі студентів.

Здійснюється видання збірника наукових праць "Сучасні дослідження з іноземної філології", який внесено до переліку фахових видань з філології, у яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата наук (постанови Президії ВАК України №1-05/2 від 10.03.2010р.).

 Кафедра тісно співпрацює із Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти. Викладачі кафедри є постійними учасниками журі обласних учнівських олімпіад з англійської мови та літератури, Малої академії наук, читають лекції та проводять практичні заняття на обласних курсах післядипломної освіти і семінарах вчителів англійської мови.

Кафедра підтримує постійні зв’язки з відповідними кафедрами провідних вузів України та університетів м. Кошіце та Пряшів (Словаччина) тощо. Викладачі і студенти кафедри англійської філології беруть участь у виконанні проекту «Англійська мова для перекладу культурної спадщини країн Вишеградської Четвірки» (2013-2014 рр.)

Кафедра англійської філології тісно співпрацює з волонтерами «Корпусу Миру», у рамках цієї співпраці при кафедрі був створений «English Speaking Club», у якому регулярно проводяться заняття, зустрічі, бесіди студентів англійського відділення з дипломованими викладачами, носіями мови. Впродовж 2014-2015 н. р. зі студентами англійського відділення проводить заняття стипендіат «Програми ім. Фулбрайта» зі США Кристіна Бломен (Christina Bloemen).

Члени кафедри турбуються про методичне забезпечення навчального процесу, працюючи над методичними вказівками та розробками з навчальних та теоретичних дисциплін. Для ознайомлення професорсько-викладацького складу кафедри з новітніми навчально-методичними розробками двічі на рік проводяться навчально-методичні семінари за участю представництва «Pearson Education»,  а також англомовні семінари-тренінги з представниками  «Dinternal Book» (м. Львів) та ознайомлення з сучасними тенденціями у методиці викладання англійської мови для подальшого її впровадження у навчальний процес.

Випускники кафедри працюють у системі середньої освіти (вчителями та викладачами гімназій, коледжів), у вищих навчальних закладах в Україні та за її межами, а також перекладачами та секретарями-референтами.

 

Правила прийому, предмети ЗНО, терміни вступної кампанії: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/do-uvagi-vipusknikiv-shkil---abituriyentiv-2018-roku.htm

Відповідальний за інформацію: Голик Сніжана Василівна
Дата оновлення сторінки: 23.06.2017