Кафедра французької мови та зарубіжної літератури

 

 Заснована 1962 року на базі загальноуніверситетської кафедри іноземних мов. Першим завідувачем кафедри був доцент М.В.Симулик (1962-1965), наступними – доцент Ю.М.Сак (1965-1975), доцент К.Д.Тімофеєва (1975-1986), доцент Б.П.Бендзар (1986-1998), доцент С.С.Бобинець (1998-2005), доцент М.М.Рошко (2005-2015), нині - доцент С.С.Бобинець.

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент, Степан Степанович Бобинець. 

Члени кафедри: доценти – Степан Степанович Бобинець, Анжеліка Василівна Кікало, Сусанна Анатоліївна Парамонова; старші викладачі – Вікторія Яношівна Йовдій, Анна Іванівна Кузьма, Оксана Іванівна Неймет, Тетяна Ярославівна Славич, Ігор Володимирович Гаврило.  Ст. лаборант – Мирослава Ільтьо.

 

Михайло Рошко: Постмодернізм. Публічна лекція

З 1986 року на кафедрі працюють дві секції: французької мови та зарубіжної літератури, що і зумовило її теперішню назву. У вересні 1990 року кафедра започаткувала ще одну спеціалізацію – з румунської мови та літератури. Нині шляхом стаціонарної форми навчання тут ведеться підготовка бакалаврів з французької філології.

У створенні позитивного науково-педагогічного іміджу кафедри є значна заслуга романістів-мовознавців: к.ф.н. З.В.Бесаганич-Тверкіної, старших викладачів В.Л.Гошовського, Б.М. Мейсарош, О.В.Бокшай та інших, які працювали тут у 60-на початку 80-х років. Упродовж 70-х років на кафедрі під керівництвом доцента Ю.М. Сака сформувався один з найпотужніших тоді в Україні за науковим рівнем кваліфікації загін знавців і дослідників греко-римської античної культури.

Не менш багатими й розмаїтими постають наукові вподобання членів кафедри на зламі тисячоліть – від питань вивчення граматики, семантичної структури і прагматики тексту французької мови (доценти С.А.Парамонова, А.В.Кікало, ст.викл. О.І.Неймет, А.І.Кузьма) до проблем дослідження закономірностей розвитку світового письменства в його численних генетично-типологічних взаємовиявах у минулому й тепер (М.М.Рошко, С.С.Бобинець, К.Д.Тімофеєва, ст.викл.В.Я.Йовдій, Т.Я.Славич., Гаврило І.В.)

  Рошко М.М. з А.Курковим на міжнародній конференції в Стамбулі

 Наукові напрямки кафедри чітко увиразнюються в науково-дослідній роботі студентів, що знаходить своє вираження у публікаціях на сторінках наукових і популярних видань. Багато випускників французького відділення мають змогу продовжувати навчання в найкращих вузах Франції.

Нещодавно, а саме 11 березня 2019р., студенти факультету іноземної філології прибули з Бельгії, де у дружній атмосфері відбулася їхня зустріч з Послом України в Королівстві Бельгія Mykola Tochytskyi та представниками Вищої школи Роберта Шумана (м.Арлон). Було обговорено можливість започаткування співпраці бельгійського ВУЗу з УжНУ та іншими українськими учбовими закладами.

C:\Documents and Settings\123\Рабочий стол\20190312_1716_belgia.jpg

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Бобинець С.С.
Дата оновлення сторінки: 13.03.2019