Кафедра іноземних мов

ПРО НАС

Кафедра іноземних мов була заснована в 1945 році і за цей час пройшла складний шлях становлення й розвитку. До вересня 1974 року вона мала статус загально-університетського навчально-методичного підрозділу. На різних етапах становлення і розвитку ка­федри її очолювали В.І.Сулінчак, Г.Ю.Іванова, О.М.Рот, Л.А.Владимир, Й.Й.Шрамл, Б.М.Гавришків, С.С.Бобинець, М.І.Зимомря, М.М.Полюжин, І.І.Чолос, М.П.Фабіан, О.П.Бартош (2007 – 2017).

Хочеться згадати й тих, хто довгий час працював на кафедрі і про кого майбутнє покоління ще й досі приємно згадує  - І.Г.Уварова, С.М.Товт, М.І.Шевкун,  І.Й.Біров, О.Ф.Андрєєва, В.В.Сімех, Є.Ф.Палінчак, М.І.Тимко, О.О.Прокопчук, Н.Є.Бабидорич, С.П.Ващук, В.П.Мотрук, О.Б.Казновська.

З 2017 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Канюк Олександра Любомирівна. Кафедра забезпечує викладання іноземних мов (англійської, німецької, французької) на немовних гуманітарних та природничих факультетах університету.

 

У рамках співпраці кафед­ра іноземних мов має тісні й плідні зв’язки із зарубіжними університетами. У 2016-2018 роках 9 викладачів кафедри пройшли стажування за програмами «British Council Ukraine − IATEFL Ukraine» та в інших закордонних начальних закладах. 12 викладачів кафедри підтвердили високий рівень володіння англійською мовою та отримали сертифікати British Council: Aptis.

На кафедрі іноземних мов працює 25 науково-педагогічних працівників: 8 кандидатів наук, 17 старших викладачів та викладачів.

Викладацький склад кафедри активно й плідно працює над написанням і виданням навчально-методичних посібників, тестових завдань, методичних розробок тощо. Викладачі кафедри щороку беруть участь у міжнародних, вузівських та все­українських наукових конференціях, роботі семінарів з лінгвістики й методики викладання іноземних мов.

За 2007-2018 роки:

 

  • захищено 7 кандидатських дисертацій
  • кількість виступів на щорічний науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ» − 224
  • кількість виступів на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях − 132
  • кількість опублікованих монографій − 7
  • кількість опублікованих навчально-методичних посібників − 18
  • кількість опублікованих словників − 4
  • кількість опублікованих наукових статей – 325
  • кількість опублікованих наукових статей в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних (Web of  Science, Scopus, для соціогуманітарних Copernicus) - 5
  • кількість опублікованих методичних рекомендацій − 16
  • кількість опублікованих навчально-методичних комплексів − 114

 

Правила прийому, предмети ЗНО, терміни вступної кампанії: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/do-uvagi-vipusknikiv-shkil---abituriyentiv-2018-roku.htm

Відповідальний за інформацію: Канюк Олександра Володимирівна
Дата оновлення сторінки: 18.06.2018