Кафедра іноземних мов

З 2007 по 2015 роки кафедра виконувала комплексну наукову тему «Методика викладання іноземних мов і Болонський процес». З 2015 року кафедра виконує наукову тему «Актуальні проблеми теорії та практики викладання романо-германських мов». Результати наукової та науково-методичної роботи викладачів кафедри (понад 350 одиниць) представлені багаточисленними науковими статтями у фахових виданнях, статтями в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних (Web of  Science, Scopus, для соціогуманітарних Copernicus), виступами на конференціях, семінарах, монографіями, навчальними та навчально-методичними посібниками, словниками тощо.

                                                 Монографії

 1.    Кіш Н.В., Канюк О.Л. Підготовка майбутніх інженерів до  формування культури іншомовного професійного спілкування / Н.В.Кіш, О.Л.Канюк // Collective monograph. Vol.1 « Development and modernization of pedagogical and psychological sciensces: experience of Poland and prospects of Ukraine», м.Люблін, Польща. - 2017. - С. 219 – 236
 2.  Козубовська І.В., Шпеник С.З. Міжкультурна компетентність як важлива складова професійної компетентності вчителя поліетнічного регіону / І.В.Козубовська, С.З. Шпеник // Колективна монографія. Освіта Закарпаття в загальноєвропейському контексті. – Ужгород: «АУТДОР – ШАРК» 2017. – С.76 – 93.

 

Навчально–методичні посібники

 1. Андреєва О.Ф. Французька мова для студентів біологів: Посібник / Андреєва О.Ф., Граб Д.І. – Ужгород: Поліграфцентер «Ліра», 2010. − 256 с.
 2. Англійська мова для студентів–математиків: Посібник / [Загола Н.В., Минда О.І., Шпеник С.З., Ярославцева К.В.]. – Ужгород: , 2008. – 120 с.
 3. Англійська мова. Ділове спілкування (Business English): Навчально-        методичний посібник / Уклад. Наталія Данилівна Дідо. – Ужгород: Видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2017. – 116 с.
 4. Англійська мова для студентів спеціальності «спеціальна освіта» зі спеціалізацією «олігофренопедагогіка. логопедія. основи здоров’я» (English for students of «Special Education» specialty with specialisation «Oligofrenopedagogy. Logopedia. Health Basics»: Навчально-методичний посібник / [Бартош О.П., Кравець О.В., Стойка О.Я.]. – Ужгород: УжНУ, 2018. – 67с.
 5. Англійська мова для студентів-стоматологів (English for Dentistry Students): Навчально-методичний посібник / [Бартош О.П., Кравець О.В., Стойка О.Я.]. – Ужгород: УжНУ, 2018. – 69с.
 6.  Бартош О.П. Основи іншомовного ділового спілкування: Навчально-методичний посібник для фахівців соціальної роботи/ О.П.Бартош, О.Л.Канюк. – Ужгород: УжНУ, 2007. – 164 с.
 7.   Біров І.Й. Німецька мова для інженерів: Посібник / І.Й.Біров,     О.Л.Канюк., Н.В.Кіш – Ужгород: ПП Данило, 2007.  – 171 с.
 8. Біров І.Й. Німецька мова для математиків: Посібник / І.Й.Біров, О.Л.Канюк., Н.В.Кіш. – Ужгород: ПП Данило, 2007. – 177 с.
 9.  Біров І.Й. Німецька мова для хіміків та фармацевтів: Посібник / І.Й.Біров, Д.Ю.Остич . – Ужгород, 2008. – 216 с.
 10.  Канюк О.Л. Історія Німеччини в біографіях: Навчально-методичний посібник / О.Л.Канюк., Н.В.Кіш. – Ужгород: Поліграф центр «Ліра», 2009. – 83с
 11.  Канюк О.Л. Німецька мова для математиків: Навчальний посібник. – 2-ге видання, виправлене і доповнене/ О.Л.Канюк, Н.В.Кіш. – Ужгород-Одеса: ВМВ, 2011. – 232 с.
 12.   Кіш Н.В. Німецькомовні країни. Тексти для читання з вправами (частина І): Навчально-методичний посібник / Надія Василівна Кіш. – Ужгород: «Говерла», 2016. – 58 с.
 13.     Кіш Н.В. Німецькомовні країни. Тексти для читання з вправами (частина ІІ): Навчально-методичний посібник / Надія Василівна Кіш. – Ужгород: «Говерла», 2016. – 58 с.
 14.   Козубовська І.В. Формувань умінь іншомовного ділового спілкування у майбутніх соціальних працівників: Посібник / І.В.Козубовська, О.Л.Канюк. − Ужгород: УжНУ, 2008. − 139 с.
 15.  Кухта І.В. Основи формування іншомовної комунікативної культури фахівців туристичної сфери: Навчально-методичний посібник/ Кухта І.В.. – Ужгород: Ліра, 2009. – 240 с.
 16.   Смужаниця Д.І. Професійне ділове іншомовне спілкування (французька мова): Навчально-методичний комплекс для спеціальності 6 .130102 «Соціальна робота» / Діана Іванівна Смужаниця. – Ужгород: УжНУ, 2016. – 51 с.
 17.  Стойка  О.Я. Англійська мова для студентів фізичного виховання.  ( English for Students of Physical Education): Навчально-методичний посібник / Бартош О.П., Канюк О.С., Стойка О.Я., Ярославцева К.В. – Ужгород: ПП «АУТДОР-ШАРК»,  2017. – 98с.

 

Словники

 1. Маринець В.В. Французько-український словник математичних термінів / В.В.Маринець, О.Ф.Андреєва. – Ужгород, 2008. – 216 с.
 2. Канюк О.Л. Німецько-український та українсько-німецький словник математичних термінів/ О.Л.Канюк, Н.В.Кіш. – Ужгород: Ліра, 2011. – 32 с.

 

Методичні рекомендації

 1. Канюк О.Л. Використання мовної здогадки у підготовці студентів до іншомовного ділового спілкування: Методичні рекомендації / Олександра Любомирівна Канюк. – Ужгород: УжНУ. – 2011. – 28с.
 2. Канюк О.Л. Діагностика умінь іншомовного ділового спілкування: Методичні рекомендації / Олександра Любомирівна Канюк. – Ужгород: УжНУ. – 2011. – 28с.
 3. Кіш Н.В. Переклад лексико-граматичних конструкцій, типових для науково-технічної літератури на німецькій мові: Методичні рекомендації до перекладу науково-технічних текстів з німецької мови на українську мову / Надія Василівна Кіш. – Ужгород: «Говерла», 2016. – 56 с.
 4. Кіш Н.В. Ділове листування німецькою мовою: Методичні рекомендації / Надія Василівна Кіш. – Ужгород: «Говерла», 2016. – 56 с.
 5. Кіш Н.В. Видатні діячі культури, науки та техніки країн, мови яких вивчаються: Методичні рекомендації до самостійної роботи / Надія Василівна Кіш. – Ужгород: «Говерла», 2016. – 58 с.
 6. «Англійська мова для студентів спеціальності « Сестринська   справа» (English for Students of Nursing Speciality): Навчально-методичні рекомендаціі / [Стойка О.Я.]. – Ужгород: УжНУ, 2018. –30с.

 

Наукові статті в  виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus ;Copernicus)

 1.  Бартош О.П. Трансформаційні процеси в організації підготовки соціальних працівників у Великій Британії / О.П.Бартош // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». − Випуск 75. − Том 1. − 2017. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2017. – С.98 - 104 (Index Copernicus)
 2.  Вайнагій Т. М. Identification of “oneself” in “the other” in Jonathan Safran Foer’s novel “Everything is illuminated” / Т. М. Вайнагій // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 45. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 24-28. (Index Copernicus)
 3.  Канюк О.Л. Вплив культури іншомовного спілкування на розвиток професійних якостей майбутніх соціальних працівників  / О.Л.Канюк // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». − Випуск 75. − Том 1. − 2017. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2017. – С.108 – 112 (Index Copernicus)
 4.  Кіш Н.В. Професійно-етична та соціокультурна спрямованість навчання як педагогічна умова формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів / Н.В.Кіш // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». − Випуск 74. − Том 1. − 2017. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2017. – С.171-177 (Index Copernicus)

Відповідальний за інформацію: Канюк Олександра Любомирівна
Дата оновлення сторінки: 18.06.2018