Кафедра французької мови та зарубіжної літератури

Наукова діяльність кафедри

  • Доц. Рошко М.М. І Міжнародна наукова конференція «Сучасні  дослідження з іноземної філології» З доповіддю на тему: «Карнавалізм у романі К.Кізі «Політ над гніздом зозулі».
  • Доц. Парамонова С.А.Всеукраїнська конференція з романістики. З доповіддю на тему: «Дискурсивні маркери французької мови». 
  • Ст. викл. Йовдій В.Я.Всеукраїнська конференція «Етапи розвитку французької мови в Україні». З доповіддю на тему: «Викладання фрн. мови у середніх та вищих учбових закладах».

Наукові публікації

  • Доц. Рошко М.М. - Сміхова культура в романі К.Кізі «Політ над гніздом зозулі» // Сучасні дослідження з іноземної мови. Випуск   6., 2008., С. 169-175.
  • Доц.Парамонова С.А.  – Роль інтонації в комунікації.// Сучасні дослідження з іноземної мови. Випуск   6., 2008., С.394-400/.
  • Доц. Кікало А.В. – Вживання числівників у сталих виразах французької та італійської мов //Структурно-семантичні та когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. ІІ Всеукраїнська наукова конференція романістів. м Чернівці., 2008.
  • Доц. Бобинець С.С. – І. Три таланти від Івана Хланти.// Ужгород:ВАТ«Патент», 2008.- С.402-403.
  • Доц. Бобинець С.С. Поезія Фрідріха Шіллера як першошляхи до українського читацтва. //Миколаїв:вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008.-№9/29/. - С.231-244. 
  • Викл. Гаврило І.В.Категорія симулякру в романі Дж.Барнса «Англія,   Англія» // Сучасні  дослідження з іноземної філології.-Вип. 6. Відп. ред. Фабіан М.П. – Ужгород,: ПП. Обручар В.В., 2008.- С.564-568.

Відповідальний за інформацію: Бобинець С.С.
Дата оновлення сторінки: 25.06.2018