Кафедра англійської філології

Нормативні дисципліни

 1. Фонетика основної іноземної мови
 2. Вступ до спецфілології 
 3. Вступ до перекладознавства
 4. Практика усного і письмового перекладу
 5. Переклад ділового мовлення
 6. Історія та лінгвокраїнознавство другої іноземної мови
 7. Лексикологія та стилістика другої іноземної мови
 8. Основна іноземна мова
 9. Розділи поглибленого вивчення основної іноземної мови
 10. Друга іноземна мова
 11. Теорграматика основної іноземної мови
 12. Лексикологія основної іноземної мови
 13. Історія основної іноземної мови
 14. Стилістика основної іноземної мови
 15. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови
 16. Методика викладання іноземної мови
 17. Фонетика другої іноземної мови
 18. Теорграматика другої іноземної мови
 19. Порівняльна граматика української та англійської мов
 20. Порівняльна стилістика української та англійської мов
 21. Порівняльна лексикологія української та англійської мов
 22. Порівняльна фонетика української та англійської мов
 23. Методика викладання іноземних мов і літератури у вищій школі
 24. Соціолінгвістичні основи перекладу
 25. Проблеми міжкультурної комунікації
 26. Сучасні тенденціії навчання іноземних мов у вищій школі Великобританії
 27. Теорія і практика перекладу
 28. Основи теорії мовної комунікації
 29. Ділова іноземна мова
 30. Професійна етика
 31. Наукова мова
 32. Міжкультурна комунікація
 33. Наукові семінари з теоретичних дисциплін

Курси за вибором

 1. Історія розвитку та типологія детективного жанру
 2. Функціональний підхід до аналізу та вивчення мови
 3. Прагматичні типи речень у сучасній англійській мові
 4. Основні проблеми термінології і перекладу спеціальних текстів
 5. Вступ до когнітивної лінгвістики
 6. Функціонально-когнітивні відповідники українських історико-культурних реалій в англомовних виданнях
 7. Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту
 8. Контрастивна типологія англійської та української мов
 9. Емоції в політичній комунікації
 10. Актуальні питання англійської неології
 11. Актуальні питання невербальної комунікації
 12. Основи перекладацького аналізу тексту
 13. Риторика усного мовлення
 14. Особливості розвитку лексичного складу сучасної англійської мови
 15. Комунікативна лінгвістика
 16. Основи соціолінгвістики
 17. Основи англійського наукового письма
 18. Особливості розвитку лексичного складу сучасної англійської мови
 19. Граматичні зміни у сучасній англійській мові
 20. Теорія і практика контрастивної лінгвістики
 21. Методика викладання іноземної мови у вищій школі
 22. Перекладацький аналіз текстів різних функціональних стилів
 23. Лінгвостилістичний аналіз художного тексту
 24. Сучасна парадигма лінгвістичних досліджень
 25. Проблеми синтаксису сучасної англійської мови
 26. Функціональний підхід до вивчення граматики англійської мови
 27. Функціональні та номінативні аспекти вивчення мовних явищ
 28. Актуальні питання лінгвокультурології
 29. Основні проблеми термінології і перекладу спеціальних текстів
 30. Вступ до когнітивної лінгвістики
 31. Функціонально-когнітивні відповідники українських історико-культурних реалій в англомовних виданнях
 32. Основи синхронного перекладу
 33. Письмовий переклад
 34. Проблеми соціолінгвістики
 35. Лінгвокомунікативні особливості мов світу

Відповідальний за інформацію: Голик Сніжана Василівна
Дата оновлення сторінки: 12.03.2019