Кафедра основ медицини

З  2015 року кафедра виконує науково-дослідну роботу за темою: “Підвищення психофізичного потенціалу організму осіб різного віку і статі у процесі застосування новітніх моделей здоров'язбереження»», номер державної реєстрації 0115U001748.

Метою науково-дослідної роботи є розробка системи комплексних заходів, спрямованих на формування культури здоров’я, цілеспрямованого підходу до дотримання здорового способу життя і активного його впровадження в повсякденну життєдіяльність, підвищення психофізіологічної стійкості, рівня здоров’я та якості життя людей різного віку і статі. Особлива увага в процесі виконання науково-дослідної тематики приділена вирішенню проблем здоров’язбереження студентської молоді. Вивчення фізіологічних, психологічних, вікових і статевих особливостей людини, визначення факторів ризику для здоров'я та розвитку сучасних «хвороб цивілізації», донозологічна діагностика патологічних станів організму і розробка на цій основі рекомендацій та комплексних оздоровчих програми для різних груп населення.

Кафедра працює над поновленням матеріальної бази наукової лабораторії, оснащення її найновішою апаратурою для визначення стану здоров’я, функціонального стану і фізичної працездатності осіб різних вікових груп. Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях, семінарах, міжнародних симпозіумах та конгресах різних рівнів в Україні та за її межами. Підсумки наукових досліджень публікуються у фахових виданнях.

Перелік наукових публікацій кафедри за останні 3 роки

 

 1. Мелега К.П. Висока фізична активність як важлива складова підвищення адаптаційних резервів організму студентів вузу / К.П. Мелега, М.М. Дуб // Науковий часопис Націон. пед. університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 2 (71) 16. – С. 207 – 210. 
 2. Дуло О.А. Вивчення рівня фізичного здоров’я юнаків низинних районів Закарпаття за метаболічним рівнем анаеробного енергозабезпечення / О.А. Дуло, К.П. Мелега, О.Ю.  Гузак // SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION. – Natural and Technical sciences. – 2016. IV (9). – Issue 83. – Р. 38 –42.
 3. Гузак О.Ю. Лікувальна фізична культура як засіб впливу на показники психоемоційного стану у хворих на остеохондроз шийного відділу хребта / О.Ю.   Гузак, О.А. Дуло, О.Б Мальцева., К.П. Мелега // SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION. – Natural and Technical sciences.– 2016. – IV (9).  Issue 83. – Р. 43 – 46.
 4. Мальцева О.Б. Особливості корекції функціонального стану і рухових функцій організму спортсменів, що перенесли перелом променевої кістки / О.Б. Мальцева, О.А. Дуло, В.В. Качанова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – К.:Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Випуск 3К2(71)16.– С.191 – 195 с.
 5. Слабкий Г.А. Стратегия Всемирной Организации Здравоохранения по воздействию на социальные детерминанты здоровья и сокращению разрыва по показателям здоровья / Г.А. Слабкий, И.С. Миронюк, В.В. Шафранский, Л.А. Качала // European medical journal "League Medica". -  July, 2017. - №2. – С. 45-48.
 6. Слабкий Г.О. Міжсекторальний підхід, як основа ефективної діяльності в системі громадського здоров’я / Г.О.Слабкий, В.В. Шафранський, І.С. Миронюк // Intermedical Jornal. – 2017. - № ІІ (10). – С. 79-82.
 7. Слабкий Г.О. Громадське здоров’я як наукова спеціальність / Г.О. Слабкий, В.В. Шафранський, І.С. Миронюк, Л.О. Качала // Архів офтальмології України. – 2017. – Т.5., №1(7). – С.12 – 15.
 8. Шафранський В.В. Характеристика кваліфікаційних вимог до фахівців системи громадського здоров’я / В.В. Шафранський, Г.О. Слабкий, І.С. Миронюк// Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип.2 (136). – С. 351-354.
 9. Слабкий Г.О. Про необхідність впровадження магістратури з громадського здоров'я за освітньо-науковими програмами / Г.О. Слабкий, І.С. Миронюк, В.В. Шафранський // Медична освіта. - 2017. - №2 (74). - С.72-74.
 10. Миронюк І.С. До структури національної системи громадського здоров’я України / І.С.Миронюк, Г.О. Слабкий, В.В. Шафранський // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип.3, том 2 (138). – С. 135-142.
 11. Слабкий Г.О. Громадське здоров’я як предмет викладання / Г.О. Слабкий, І.С. Миронюк, В.В. Шафранський, Л.О. Качала // Україна. Здоров’я нації. – 2017. - №2 (43). – С. 103 - 106.
 12. Слабкий Г.О. Питання підготовки фахівців для сфери громадського здоров’я / Г.О. Слабкий, В.В. Шафранський, І.С. Миронюк // Україна. Здоров’я нації. – 2017. - №3 (44). – С. 32 - 55.
 13. Слабкий Г.О. Пропозиції до запровадження наукової спеціальності «Громадське здоров’я» / Г.О. Слабкий, В.В. Шафранський, І.С. Миронюк, Л.О. Качала // Україна. Здоров’я нації. – 2017. - №3 (44). – С. 56 - 58.
 14. Миронюк І.С. Окремі особливості розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Закарпатській області / І.С. Миронюк,В.Й. Білак-Лук’янчук, Н.А. Гудюк // Україна. Здоров’я нації. – 2017. - №3 (44). – С. 172 - 179.
 15. Слабкий Г.О. Інформаційно-роз’яснювальна діяльність, комунікація та соціальна мобілізація в інтересах здоров’я населення в рамках системи громадського здоров’я  / Г.О. Слабкий, В.В. Шафранський, І.С. Миронюк, Л.О. Качала, О.М. Ратаніна // Україна. Здоров’я нації. – 2017. - №3 (44). – С. 246 - 254.
 16. Слабкий Г.О. Епідеміологічний нагляд як основна функція громадського здоров’я / Г.О. Слабкий, І.С. Миронюк, В.В. Шафранський // Україна. Здоров’я нації. – 2017. - №4 (45). – С. 97 - 100.
 17. Мелега К.П. Валеологічна компетентність студентів вишу як фактор формування здоров’язбережувальної поведінки у процесі навчання / К.П. Мелега, О.А. Дуло // Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції (м. Чернігів, 7–8 квітня 2017 р.): [в 2 т.] / ред. Колегія: С. М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2017. – Т. 1. – С. 393-398.
 18. Особливості оздоровлення учнівської молоді, значення психологічної підтримки / О.А. Дуло, Н.Я. Бондарчук, О.Б. Мальцева, Л.П. Русин // Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції (м. Чернігів, 7–8 квітня 2017 р.): [в 2 т.] / ред. Колегія: С. М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2017. – Т. 1. - С. 230 – 233.
 19. Особливість психологічного супроводу хворих на хронічний гастрит та виразкову хворобу шлунку / О.Б. Мальцева, М.М. Дуб, В.В. Качанова, М.В. Гомонай, А.В. Вайда, М.І. Кручаниця, Ю.В. Дуткевич-Іванська,М.Ю. Щерба. – Науковий вісник інноваційних технологій: Матеріали  н-пр конф. «Теорія, практика, зміст інноваційних технологій в сучасній науковій думці», м. Кривий Ріг, 10 листопада, 2017. – Кривий Ріг, 2017. - С.134-143. 
 20. Ревматоїдний артрит, особливості кінезіотерапії / О.Б. Мальцева,М.М. Дуб, В.В. Качанова., С.М. Самойленко., Ю.В. Дуткевич-Іванська,О.Ю. Гузак. Proceedings of articles the international sceientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary-Ukraine, Kyiv (22 December 2017) [Electronic resource] / Editors prof. I.P. Klimov, I.V. Ignatko, V.B. Mantusov. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleneny Mustek. –  Р. 398 – 402. ISBN 978-80-7534-079-5.
 21. Вплив масажу на психоемоційний стан хворих з остеохондрозом шийного відділу хребта / О.Ю.  Гузак, О.Б. Мальцева, Л.П. Русин, Ю.В. Дуткевич-Іванська// SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION. Natural and Technical science. – 2017.  - V (16).– Issue 148. – Р. 50 – 53.
 22. Sirchak Y.S. Changes in cholecystokinin level in patients with gastroesophageal reflux disease on the background of type II diabetes / Y.S. Sirchak, M.P. Stan, V.V. Brych // Wiadomosci lekarskie. – 2018. – №2. – Т.LXXI. – P. 333-336. (ІНДЕКСУЄТЬСЯ В SCOPUS).
 23. Особливості фізичної реабілітації для хворих на варикозну хворобу в післяопераційному періоді / О.Б. Мальцева,О. Ю. Гузак, Л.П. Русин, Ю.В. Дуткевич-Іванська, К.П. Мелега, М.М. Дуб// Science and education a new dimension. Natural and Technical Science. 2018. – V. VІ (17), Issue 157. - P.-82-83. 
 24. Мальцева О.Б. Підвищення рівня соціального здоров'я студентів вишу засобами фізичного виховання / О.Б. Мальцева, К.П. Мелега, М. М. Дуб // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». - 2018. - Випуск 1 (42). - С. 323-328.
 25. Mulesa O., Geche F., Batyuk A. Myronyuk I. (2018) Using a system approach in the process of the assessment problem analysis of the staff capacity within the health care institution. In: Computer science and information technologies (CSIT). - 2018. – P.177–180. 
 26. Скрип В.В. Характеристика  показників захворюваності населення Закарпатської області та поширеності серед нього хвороб / В.В. Скрип, І.С. Миронюк, Г.О. Слабкий // Wiadomości Lekarskie (Польща). – 2018, tom LXXI, № 5. – C. 1051 - 1055.
 27. Кручаниця В.В. Враженість населення Закарпатської області алкоголем та наркотиками / В.В. Кручаниця, І.С. Миронюк, Г.О. Слабкий // Wiadomości Lekarskie (Польща). – 2018, tom LXXI, № 6. – C. 1245 - 1249.
 28. Миронюк І.С. Звіт  щодо оцінки ефективності заходів регіональних цільових соціальних програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, які реалізовувались протягом 2009–2016 років у Закарпатській області / І.С. Миронюк, К.В. Фільо, В.Й. Білак-Лук’янчук, Н.А. Гудюк, О.О. Недужко// Україна. Здоров’я нації. - 2018. - №1/1 (48). - С. 4-71.
 29. Кручаниця В.В. Організація замісної підтримуючої терапії для споживачів ін’єкційних наркотиків у Закарпатській області / В.В. Кручаниця, І.С. Миронюк,Г.О. Слабкий // Україна. Здоров’я нації. - 2018. - №1 (47). - С. 57-61.
 30. Скрип В.В. Алгоритм підготовки закладів охорони здоров’я до зміни правового статусу на неприбуткові некомерційні підприємства / В.В. Скрип, Г.О. Слабкий, І.С. Миронюк // Intermedical Jornal. – 2018. - № І (11). – С. 26-31.
 31. Миронюк І.С. Оцінка динаміки потреби дорослого населення Закарпатської області в паліативній допомозі / І.С. Миронюк, Г.О. Слабкий // Україна. Здоров’я нації. - 2018. - №4 (52). - С. 32-36.
 32. Брич В.В. Організаційна модель комплексного впливу на формування репродуктивного здоров’я студентської молоді / В.В. Брич,Ю.В. Дуткевич-Іванська // Економіка і право охорони здоров’я. - 2018. - № 1 (7). - С.9-12.
 33. Брич В.В. Організаційна модель комплексної інформаційної роботи з питань ВІЛ-інфекції для учнів загальноосвітніх шкіл / В.В. Брич // Економіка і право охорони здоров’я. - 2018. - № 1 (7). - С. 5-8.
 34. Слабкий Г.О. Законодавче визначення  впровадження замісної терапії споживачам ін’єкційних наркотиків в Україні / Г.О. Слабкий, І.С. Миронюк,В.В. Кручаниця // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього Дня здоров’я 2018 р «Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди». -  5-6 квітня 2018 р., м. Київ. - С. 80-83.
 35. Слабкий Г.О. Питання підготовки закладів охорони здоров»я до зміни правового статусу на комунальні некомерційні підприємства / Г.О. Слабкий, І.С. Миронюк, В.В. Скрип // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього Дня здоров’я 2018 р «Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди». - 5-6 квітня 2018 р., м. Київ. - С. 83-86.
 36. Кручаниця В.В. Актуальні питання профілактики наркоманій / В.В. Кручаниця, І.С. Миронюк  // Тези доповідей учасників науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні» (17–18 травня 2018 року, м. Ужгород). - Україна. Здоров’я нації. – 2018. - №3 (50). – С. 131.
 37. Слабкий Г.О. Оцінка знань працівників інфекційних відділень закладів охорони здоров’я м. Ужгорода з питань ВІЛ/СНІДу та визначення рівня толерантності до ВІЛ-позитивних людей / Г.О. Слабкий Г.О., І.С. Миронюк І.С.,В.Й. Білак-Лук’янчук, В.В. Брич // Тези доповідей учасників науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні» (17–18 травня 2018 року, м. Ужгород). - Україна. Здоров’я нації. – 2018. - №3 (50). – С. 135 -136.
 38. Slabkiy G. Preparing of Healthcare Institutions to Change of Their Legal Status For Nonprofit Enterprise / Gennady Slabkiy, Оleh Lyubinets, Vasyl Skryp, Іvan Mironyuk// Abstract book International paediatric conference “The faces of contemporary pediatrics from clinical problems to public health”. – 24-26 may 2018, Rzeszow, Poland. – P. 87.
 39. Kruchanytsya V. Socio-Economic and Medical Determinants of Alcohol Abuse Among the Population of Transcarpathian Region / Vasyl Kruchanytsya, Іvan Mironyuk,Natalia Cemerys, Gennady Slabkiy, Oleh Lyubinets // Abstract book International paediatric conference “The faces of contemporary pediatrics from clinical problems to public health”. – 24-26 may 2018, Rzeszow, Poland. – P. 57.
 40. Кручаниця В.В. Щодо кримінальних правопорушень, які вчинені жителями Закарпатської області в стані алкогольного, наркотичного, токсичного або психотропного сп’яніння / В.В. Кручаниця, І.С. Миронюк, Г.О. Слабкий // Матеріали VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (м.Київ, 25-27 квітня 2018 року). – С. 11.
 41. Скрип В.В. Особливості підготовки закладів охорони здоров’я до автономізації в умовах їх конкуренції з різними формами власності / В.В. Скрип, І.С. Миронюк, Г.О. Слабкий // Матеріали VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (м.Київ, 25-27 квітня 2018 року). – С. 12.
 42. Мелега К.П. Особливості порушень харчової поведінки жінок молодого віку з надлишковою масою тіла та можливості її корекції / К.П. Мелега,М.М. Дуб // Сучасні  аспекти збереження  здоров’я людини: збірник  праць ХІ міжнародної міждисциплінарної  наук.-практ. конф. / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018.  – С. 156-160.                                 
 43. Виявлення інфекції Нeliсobacter pylori при ішемічній хворобі серця з супутньою гастродуоденальною патологією та можливості антибактеріальної дії лікарських рослин в НР-позитивних пацієнтів / Т. Ганич, М. Швед, О. Ганич, К. Мелега, А. Січка // Сучасні  аспекти збереження здоров’я  людини: збірник праць ХІ міжнародної міждисциплінарної  наук.-практ. конф. / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018.  – С. 10-14.                                     
 44. Мальцева О. Варикозна хвороба, особливості фізичної реабілітації / Ольга Мальцева, Ольга Андріїв, Валерій Пантьо, Мар'яна Дуб // Матеріали Всеукраїнської науково–практ. інтернет – конференції «Вітчизняна наука на зламі епох» (16 лютого 2018 року). - Переяслав- Хмельницький, 2018. - № 40. – С. 215 – 218.
 45. Сирчак Е.С. Изменения психологического статуса у больных хроническим холециститом в сочетании с сахарным диабетом ІІ типа / Е.С. Сирчак, С.М. Сидей, Л.Т. Сиксай, В.В. Брич // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2018. – Т. 28, №2, прил. № 51. Материалы XXІІІ ежегодного Международного Конгресса «Гепатология сегодня». – 23-25 марта 2018. - г. Москва. - С. 48, Р. 94.
 46. Слабкий Г.О. Аналіз результатів соціологічного дослідження серед осіб, що зловживають алкоголем з оцінки діяльності наркологічної служби та перспектив оптимізації її діяльності / Г.О. Слабкий, І.С. Миронюк, В.В. Кручаниця // Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 12-13 січня 2018 року). – Дніпро: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2018. – С. 106-108.
 47. Слабкий Г.О. До питання захворюваності дорослого населення Закарпатської області на алкоголізм та його поширеності в регіоні / Г.О. Слабкий, І.С. Миронюк, В.В. Кручаниця // Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 12-13 січня 2018 року). – Дніпро: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2018. – С. 108-111.
 48. Slabkiy G. О. PRIMARY TASKS OF PUBLIC HEALTH SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE / G.O Slabkiy, I. S. Myronyuk //  International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics “ «Mind technologies: INVESTMENTS IN INNOVATION», December, 2017 - January, 2018, Prague, Chech Republic. – P.123 – 126.
 49. Кручаниця В.В. Щодо проблем здоров’я населення, які пов’язані з вживанням наркотичних речовин / В.В. Кручаниця, І.С. Миронюк, Г.О. Слабкий // STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ NA KONFERENCJI CONFERENCE ABSTRACTS ALL-UKRAINIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION “POLTAVA DAYS OF PUBLIC HEALTH” MAY 25, 2018, POLTAVA, UKRAINA. - Wiadomości Lekarskie (Польща). – 2018, tom LXXI, № 4. – C. 938.
 50. Скрип В.В. Особливості підготовки закладів охорони здоров’я до автономізації в умовах впровадження нової системи їх фінансування / В.В. Скрип, І.С. Миронюк, Г.О. Слабкий / STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ NA KONFERENCJI CONFERENCE ABSTRACTS ALL-UKRAINIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION “POLTAVA DAYS OF PUBLIC HEALTH” MAY 25, 2018, POLTAVA, UKRAINA. - Wiadomości Lekarskie (Польща). – 2018, tom LXXI, № 4. – C. 936.
 51. Миронюк І.С. Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні / І.С. Миронюк, Г.О. Слабкий // The 5th International youth conference ― Perspectives of science and education‖ (October 19, 2018) SLOVO\WORD, New York, USA., 2018. – Р. 41-52.
 52. Пришляк Н.М. Фактори, що впливають на стоматологічний статус спортсменів і їх роль у загостренні запальних захворювань пародонта / Н.М. Пришляк, В.І. Росоха, Р.Є. Кедик, Ю.В. Дуткевич-Іванська // Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук: Зб.матеріалів міжнародної науково-практичної конференції; тези доп., м.Одеса (16-17 листопада 2018 р.). - С. –  54-57.
 53. Нетрадиційні методи оздоровлення в комплексі фізичної реабілітації студентської молоді / Мальцева О.Б, Дуло О.А., Дуб М.М, Качанова В.В., Стряпко Я.І., Гузак О.Ю., Дикий Б.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка здоров'я» (18-19 травня 2018 року). – Харків, 2018. – С.98-101.
 54.  Снитюк Ю.В. Колонізаційна резистентність порожнини рота у дітей дошкільного віку з вродженим незрощенням піднебіння до уранопластики, які проживають в Закарпатській області. / Ю.В. Снитюк, І.В.Пензелик, Ю.В. Дуткевич-Іванська // Сучасні аспекти в лікуванні та реабілітації пацієнтів з патологією щелепно-лицевої ділянки: зб.матеріалів науково-практичної конференції (м.Харків, 26 жовтня 2018 р). – Харків, 2018. - С. –73-75
 55. Вплив препаратів есенціальних фосфоліпідів на функціональні показники у дітей з артеріальною гіпертензією / О.М.Горленко, Н.В. Сочка, О.В. Дебрецені, Г.В. Радовецька, А.В. Ленченко, О.Ю. Александров, М.І. Переста, В.В. Брич, В.Л Піріді // Проблеми клінічної педіатрії. – 2018. – № 1 (39). – С. 61-65.
 56. Актуальність надання комплексних послуг хворим на бронхіальну астму, що мають інвалідність / Мальцева О.Б., Качанова В.В., Стряпко Я.І., Дуб М.М., Самойленко Т.М. // Україна. Здоров'я нації. – 2018. - № 3/1. -  С. 39 – 41.
 57. Пришляк Н.М. Стоматологічний статус і особливості гігієнічного виховання дітей віком 3–6 років з обмеженими можливостями в Закарпатській області / Пришляк Н.М., Горзов В.В., Дуткевич-Іванська Ю.В. //  Україна. Здоров’я нації.  – 2018. - № 3/1 (51) - С. – 49-51.
 58. Брич В.В. Ознаки втоми у підлітків, які займаються танцювальним спортом / В.В. Брич, Т.В. Міщан // Проблеми клінічної педіатрії. – 2018. – № 4 (42). – С. 14-18.
 59. Мелега К.П. Оцінка індексу здорового способу життя студентів, майбутніх фахівців з фізичної терапії, як показника сформованості їх здров’язберережувальної компетентності / К.П. Мелега, М.І. Кляп, С.Ф. Чорей // Україна. Здоров’я нації. - 2018. - № 4/1 (53). – С. 7-12.
 60. Horlenko O., Pushkash L., Studeniak V., Peresta M., Brych V.et al. P306 Environmentally dependent endocrinopathies in the children from mountainous region. Abstracts for the 9th Europaediatrics Congress. Archives of Disease in Childhood 2019; 104:A279-A280; DOI: 10.1136/archdischild-2019-epa.655
 61. Педагогічний контроль та щоденна фізична активність – запорука ліквідації ознак порушення постави / О.Б. Мальцева, К.П. Мелега, М.М. Дуб,В.В. Качанова, С.М. Самойленко //Advances of science: Proceeding of articles the international scientific conferens. Czech Republic, Karlovy Vary. – Ukraine, Kyiv, 22  February 2019. - Р. 38 – 47. ISBN 978-80-7534-078 (Skleneny Mustec, Karlovy Vary, Czech Republic).
 62. Мелега К.П. Можливості використання рослинних адаптогенів для корекції проявів вегетативної дисфункції у студентів / К.П. Мелега, О.Б. Мальцева, К.В. Ляшина // Сучасні  аспекти збереження здоров’я  людини: збірник праць ХІІ міжнародної міждисциплінарної  наук.-практ. конф. (12-13 квітня 2019 року) / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019.  – С. 89-93.        
 63. Особливості комплексу фізичної реабілітації для хворих з невритом лицьового нерва  / О.Б. Мальцева, Н.І. Бабинець,  М.М. Дуб,  С.М. Самойленко, М.М. Варга // Збірн. праць Міжнародної н.-пр. конф. «Традиції та інновації у підготовці фахівців  з фізичної культури та фізичної реабілітації» (22 – 23 березня 2019 року, м. Київ). - Київ: Видав. дім «Гельветика», 2019. -  С. 73 – 79.
 64. Брич В.В.Особливості вираженості хронічної втоми серед підлітків, які займаються танцювальним спортом / В.В. Брич, Т.В. Міщан // Матеріали IV Всеукраїнського з’їзду фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини-2019», Дніпро, 11-13 квітня 2019 року. – С. 29-30.
 65. Особливості гігієнічного виховання та стоматологічний статус дітей з обмеженими можливостями молодшого шкільного віку (6-9 років), що проживають в Закарпатсьій області / Ватуня А.В., Горзов В.В., Горзов С.С., Дуткевич-Іванська Ю.В., Горзов С.П., Мельник В.С. // Матеріали V Всеукраїнської мультидисципл. конф. (17 травня 2019 р., м. Одеса.). - Одеса, 2019. - С.112-115.

 

Навчально-методичні матеріали:

 

Підручник: 

Основи здорового способу життя: Підручник / [Кручаниця М.І., Кручаниця В.В., Мелега К.П., Дуло О.А, Розумикова Н.В.]. – Ужгород, ТОВ «РІК-У», 2016. - 264 с.

 

Навчальні посібники:

1. Застосування моделі поліпшення якості надання послуг у закладах охорони здоров’я (на прикладі поліпшення континууму послуг для ВІЛ-інфікованих дорослих та підлітків): навчальний посібник / Миронюк І. С., Новічкова О. М.. — К. : Друкарський двір Олега Федорова, 2017. — 156 с. 

2.Мелега К.П. Сучасні технології здоров’язбереження: навчальний посібник / К.П. Мелега. – Ужгород: Вид-во УжНУ "Говерла", 2018. – 200 с.   

 

Монографії:

1. Мелега К.П. Наукові засади профілактики найпоширеніших неінфекційних захворювань сучасності / К.П. Мелега // Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження: колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: Вид. Рожко С. Г., 2017. – С. 256-262.

2.Мелега К.П. Сучасні моделі здорового харчування як основа здоров’язбереження та профілактики хронічних захворювань / К.П. Мелега // Сучасні здоров’язбережувальні технології: колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: Оригінал, 2018. – С. 227-236.

 

Методичні рекомендації:

 1. Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт з дисципліни «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» для студентів заочної форми навчання / К.П. Мелега,О.А. Дуло, Ю.В.Дуткевич-Іванська, Л.П. Русин // Методична розробка для самостійної роботи студентів заочної форми навчання – Ужгород: „Говерла”, 2016. – 68 с.
 2. Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт з дисципліни «Діагностика та програми фізичної реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів» для студентів заочної форми навчання / К.П. Мелега, О.А. Дуло, Ю.В. Дуткевич-Іванська, Л.О. Ляховець // Методична розробка для самостійної роботи студентів заочної форми навчання. – Ужгород: „Говерла”, 2016. – 56 с.
 3. Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт з дисципліни «Долікарська медична допомога» для студентів заочної форми навчання / М.М. Дуб, К.П. Мелега, Л.П. Русин // Методична розробка для самостійної роботи студентів заочної форми навчання. – Ужгород: „Говерла”, 2016. –  56 с.
 4. Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт з дисципліни «Загальна теорія здоров’я» для студентів заочної форми навчання / О.А. Дуло, О.Б. Мальцева, М.М. Дуб, М.І. Кручаниця. – Ужгород: „Говерла”, 2016. - 60 с.
 5. Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт з дисципліни «Діагностика та моніторинг стану здоров’я» для студентів заочної форми навчання / О.Б. Мальцева, М.І. Кручаниця, М.М. Дуб. – Ужгород: „Говерла”,  2016. - 48 с.
 6. Основи фізичної реабілітації / О.Ю. Гузак, О.А. Дуло, Ю.В.Дуткевич-Іванська // Методична розробка для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання – Ужгород: „Говерла”, 2016. – 32 с.
 7. Методичні рекомендації з підготовки та написання дипломних (бакалаврських і магістерських) робіт за спеціальністю 227 – Фізична реабілітація: Методичний посібник / Укладачі: Н.Я. Бондарчук, О.А. Дуло, В.Д. Чернов, К.П. Мелега. – Ужгород: ФОП Биков О.В., 2016. – 40 с.
 8. Методична розробка до лабораторних занять з дисципліни «Діагностика та програми фізичної терапії при захворюваннях внутрішніх органів» / Укладачі:  Мелега К.П., Дуткевич-Іванська Ю.В. – Ужгород, 2017. – 56 с.
 9. Діагностика та моніторинг стану здоров’я. Методична розробка для самостійної роботи студентів / Укладачі:  О.Б. Мальцева, О.А. Дуло, М.М. Дуб,  М.І. Кручаниця, Л.П. Русин, Ю.В. Дуткевич –Іванська. – Ужгород, 2017. -  65 С.
 10. Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт з дисципліни «Основи раціонального харчування» для студентів заочної форми навчання / Укладачі: Брич В.В., Миронюк І.С. – Ужгород, 2018. – 72 с.
 11. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи раціонального харчування» / Укладачі: Брич В.В., Миронюк І.С. – Ужгород, 2018. – 96 с.
 12. Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт з дисципліни «Громадське здоров’я з основами епідеміології» для студентів заочної форми навчання / Укладачі: Миронюк І.С., Брич В.В.. – Ужгород, 2018. – 44 с.
 13. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Громадське здоров’я з основами епідеміології» / Укладачі: Миронюк І.С., Брич В.В. – Ужгород, 2018. – 60 с.

Відповідальний за інформацію: Мелега Ксенія Петрівна
Дата оновлення сторінки: 26.11.2019