Кафедра основ медицини

6.227 Фізична терапія, ерготерапія

 1. Гігієна
 2. Фізіологія людини
 3. Пропедевтика внутрішніх хвороб
 4. Загальна патологія
 5. Долікарська медична допомога
 6. Функціональна та клініко-лабораторна діагностика
 7. Захворювання нервової системи та методи відновної терапії
 8. Основи внутрішньої медицини та фізична терапія
 9. Апаратна фізіотерапія
 10. Вікова анатомія та фізіологія
 11. Фітотерапія
 12. Спортивна медицина

 

6.016 Спеціальна освіта

 1. Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології
 2. Гігієна дітей та підлітків
 3. Невропатологія

 

6.014 Фізична культура - середня освіта

6.017 Фізична культура і спорт

 1. Фізіологія людини

 

8.227 Фізична терапія

 1. Діагностика та програми фізичної терапії при захворюваннях внутрішніх органів
 2. Основи патології вагітних та гінекологічних хворих та програми фізичної терапії
 3. Сучасні технології здоров’язбереження
 4. Протезування та ортезування у фізичній терапії9.227 Фізична терапія, ерготерапія

 1. Діагностика та програми фізичної реабілітації в геронтології та геріатрії

Відповідальний за інформацію: Мелега Ксенія Петрівна
Дата оновлення сторінки: 26.11.2019