Кафедра медико-біологічних дисциплін

Кафедра створена на підставі рішення Вченої ради УжНУ згідно наказу № 258/01-17 від 27.02.2018 р.

 На базі кафедри здійснюється підготовка фахівців у галузі стоматології та лікарів іншого профілю шляхом впровадження інноваційних підходів в процес навчання та з метою підготовки кадрів для реалізації П4 медицини в Україні. 

П4 медицина (https://www.systemsbiology.org/research/p4-medicine/) – це превентивна, прогностична, персоніфікована і пацієнт орієнтована медицина, яка базується на 1) адекватній сучасній діагностиці та 2) доказовому призначенні лікарських засобів, що є основним принципом сучасної фармакології.

Сьогодні успішність підготовки стоматолога зокрема чи медичного працівника в цілому залежить від нашої здатності забезпечити студентів новими знаннями про сучасні методологічні підходи, які вже використовуються  в світовій практиці в клініко-лабораторній діагностиці інфекційних і некомунікативних захворювань.

Кінцевою метою такого навчання є реальна можливість застосування одержаних знань в медичній практиці.

Основним завданням фахівців кафедри є навчити студентів самостійно мислити, орієнтуватись і бути здатними аналізувати релевантну інформацію.

Для формування у майбутніх спеціалістів уміння адекватного застосування превентивних і раціональних методів лікування, нами в рамках лекційних курсів і практичних занять передбачене інтерактивне (LABSTER) та блокове навчання.

 

Мультидисциплінарність і комплементарність навиків спеціаліста забезпечується через оволодіння:

 

базовими дисциплінами і курсами:

1) Загальна мікробіологія

2) Медична (спеціальна) мікробіологія

3) Гістологія і цитологія

4) Біологічна і медична хімія

5) Фармакологія

6) Клінічна імунологія

 

інноваційними розділами та блоками у їх складі:

1) Мікробіом людини, його роль в діагностиці, профілактиці та лікуванні інфекційних і неінфекційних         хвороб

2) Епігенетика

3) Імуногістохімія

4) Сучасні методи клінічної і лабораторної діагностики

5) Омікс дисципліни (метаболоміка, нутріоміка та протеоміка)

6) Біоінформатика, бази даних, математичне моделювання та ІТ технології в медичній практиці

Основним завданням фахівців кафедри є навчити студентів самостійно мислити і бути здатними аналізувати наявну інформацію.

Загальне фото кафедри

Відповідальний за інформацію: БОЙКО Надія Володимирівна
Дата оновлення інформації: 29.09.2021