Кафедра терапевтичної стоматології

 

Кафедра терапевтичної стоматології – одна з перших, що була відкрита з організацією стоматологічного факультету у 2006 році. 

З 2006 року по 2020 рік кафедру очолювала к.мед.н., доцент Добровольська Маріамна Костянтинівна.

З вересня 2020 року виконує обов’язки завідувача кафедри к.мед.н., доцент Горзов Людмила Федорівна

 

Колектив кафедри складає 1 професор, 4 доцента, 6 старших викладачів, 4 асистента та 3 лаборанта, кожен з яких, досвідчений фахівець, який готовий допомогти студенту при вивченні, як теоретичного матеріалу з дисципліни, так і в засвоєнні практичних навиків.

Усі викладачі постійно підвищують свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення з педагогіки та терапевтичної стоматології, відвідують вітчизняні та міжнародні конференції. На кафедрі проходять методичні наради, на яких викладачі доповідають про передові технології, з якими вони ознайомились на курсах удосконалення . Колективом підготовлені матеріали до тестового контролю знань усіх змістових та заключних модулів з 2 по 5 курс навчання, методичні розробки до практичних занять, лекції та тестовий контроль базисних знань для студентів. З січня 2017 р. на кафедрі запроваджена електронна система навчання. З метою визначення довговічності знань згідно графіків проводяться комплексні контрольні роботи. 

З осіннього семестру 2016 року організовано викладання стоматологічних дисциплін англійською мовою (доц. Горзов Л.Ф.,ст. викладач Білинський О.Я., ас. Данко Е.М.). Видано методичне забезпечення для студентів-іноземців 2-го та 5-го курсів на англійській мові.

Доц. Джупа Петер – керівник виробничою лікарською практикою на 3,4 курсах, завдяки якому студенти мають змогу проходити її у Словаччині м. Чадці в його власній клініці «Petramed». Там практиканти можуть ознайомитися з особливостями надання стоматологічної допомоги в Словаччині, побувати на науково-практичній конференції, переможці якої мають  можливість прийняти участь в студентській конференції м. Брно. Джупа П. організовує для наших студентів цікаву культурну програму з відвідуванням Відня (Австрія), Братислави та Праги (Чехія).

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Клінічна база кафедри представлена 4-ма клінічними залами із 7-ма сучасними стоматологічними установками на базі «Університетської стоматологічної поліклініки», де викладачі у повній мірі можуть продемонструвати усі особливості клінічного прийому та ведення стоматологічних пацієнтів, допомогти студентам у освоєнні необхідних клінічних навичок та проконтролювати їх під час проходження клінічної практики. 

На базі кафедри створена «Пародонтологічна школа», метою якої є діагностика і лікування захворювань тканин пародонта із застосуванням сучасних методів (лазерне, поляризоване та світлодіодне випромінювання) та профілактика захворювань тканин пародонту, якою займається ас. Данко Е.М.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

На кафедрі проводиться викладання з профільних дисциплін по всіх розділах терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету: Основними дисциплінами, що викладаються на кафедрі, є: «Пропедевтика терапевтичної стоматології» для 2-го курсу, клінічні курси з курсу «Терапевтичної стоматології» для 3-го, 4-го та 5-го курсів для вітчизняних та іноземних студентів, «Основи стоматології» - для студентів-медиків 5 року навчання.

На базі кафедри здійснюється підготовка висококваліфікованих наукових та педагогічних кадрів через аспірантуру, клінічну ординатуру та магістратуру.

Також на базі кафедри діє гурток з терапевтичної стоматології, де студенти мають змогу дізнатися про найсучасніші протоколи лікування та профілактики стоматологічних захворювань.

ВИХОВНА РОБОТА

На базі кафедри працюють наукові гуртки, в межах яких проводиться наукова робота серед студентів стоматологічного факультету та молодих вчених кафедри. Результати роботи гуртків представляються студентами не тільки на вітчизняних, а й на міжнародних конференціях, з яких вони повертаються не тільки із новими враженнями, але й з призовими місцями. 

Доц. Костенко С.Б. на базі кафедри проводить гурток з реставрації зубів, де студенти за допомогою різноманітних сучасних пломбувальних матеріалів намагаються відтворити природню анатомію зубів. 

Викладацький склад бере активну участь у спортивному житті університету (наприклад,  спортивний захід «Кубок декана»).

Зважаючи на сучасні вимоги МОН України щодо роботи навчальних закладів, можна сформувати наступні завдання, що стоять перед колективом кафедри: 

  1. забезпечити навчання студентів на сучасному рівні з використанням новітніх матеріалів і технологій. Цьому будуть сприяти договори про співпрацю з іншими вищими навчальними закладами, кафедрами і фірмами (наприклад, договір про співпрацю з кафедрою терапевтичної стоматології Одеського державного медичного університету, з фірмою 3М);
  2. ширше впровадити в навчальний процес методи навчання, отримані викладачами кафедри під час проходження курсів підвищення кваліфікації з педагогіки. 
  3. підготувати нові тести, ситуаційні задачі, теоретичні питання до аудиторної роботи студентів;
  4. оновити базу контрольних матеріалів до змістових модулів та підсумкового контролю знань вітчизняних та іноземних студентів;
  5. ширше впровадити обмін досвідом педагогічної роботи серед викладачів кафедри шляхом доповідей на методичних засіданнях;
  6. активувати наукову роботу викладачів кафедри в плані виконання кафедральної та індивідуальних науково-дослідних робіт та дисертацій;
  7. активізувати видавничу, патентно-інформаційну та раціоналізаторську роботу викладачів.

Відповідальний за інформацію: Горзов Людмила Федорівна
Дата оновлення сторінки: 09.11.2020