Кафедра терапевтичної стоматології

Кафедра терапевтичної стоматології – одна з перших, що була відкрита з організацією стоматологічного факультета у 2006 році. Її очолила доцент Добровольська М.К.

Основними дисциплінами, що викладаються на кафедрі, є: пропедевтика терапевтичної стоматології, клінічні курси з терапевтичної стоматології ІІІ, IV, V років навчання, основи стоматології для відчизняних та іноземних студентів-медиків 5 року навчання, курс за вибором «Пародонтологія».

В свій час з весняного симестру ІІ курсу було запропоновано викладання дитячої терапевтичної стоматології (ас. Мельничук Н.І.), курсів за вибором із зуботехнічного матеріалознавства (ас. Рогач Р.В.), з «Медсестринства в стоматології» для студентів медиків (Добровольська М.К., Варга М.Д.), з «Терапевтичної стоматології  екстримальних ситуацій» (Добровольська М.К.,Холодняк О.В.). На кафедрі викладались курси з діагностичного процесу та деонтології (доц. Сливка Я.І.), клінічної імунології та фізіотерапії (проф. Лелеко І.С., ст.викл. Джупіна С.І.). на даний час додатково введений курс з пародонтології.

З Осіннього семестру 2016 року організовано навчання стоматологічних дисциплін англійською мовою (доц. Костенко С.Б., ас. Білинський О.Я.,  Вучкан О.В.). Викладацький склад кафедри представлений 15-ма особами, серед яких 1 професор, 4 доцента, 3 старших викладача, 7 асистентів. Обсяг педагогічного навантаження, що виконується педагогічним колективом кафедри, щорічно досягає до 7500 годин. Викладацький склад кафедри обіймає 12 ставок, допоміжний лаборантський склад – 4 чоловіки (які займають 2 ставки). Навчально-допоміжний склад кафедри надає суттєву допомогу у підготовці навчального матеріалу та проведенні практичних занять.

Зі студентами проводяться комплексні контрольні роботи, тренінги з «Крок-2». Усі викладачі постійно підвищують свою професійну кваліфікацію на курсах вдосконалення з педагогіки та терапевтичної стоматології.

Доц. Джупа Петр – керівник виробничою лікарською практикою на 3,4 курсах, завдяки якому, студенти мають змогу проходити її у Словаччині в його власній клініці «Петрадент», де можуть ознайомитися з особливостями надання стоматологічної допомоги в Слованничі, побувати на науково-практичній конференції, переможці якої набувають можливості прийняти участь в  конференції м. Брно. Джупа П. організовує для наших студентів цікаву культурну програму з відвідуванням Відня (Австрія), Братіслави. Навчально-допоміжний склад кафедри представлений 4-ма лаборантами, які надають суттєву допомогу у підготовці навчального матеріалу та проведенні практичних занять.

Доц. Джупа Петр – керівник виробничою лікарською практикою на 3,4 курсах, завдяки якому студенти мають змогу проходити її у Словаччині в його власній клініці «Петрадент». Там практиканти можуть ознайомитися з особливостями надання стоматологічної допомоги в Словаччині, побувати на науково-практичній конференції, переможці якої мають  можливість прийняти участь в  конференції м. Брно. Джупа П. організовує для наших студентів цікаву культурну програму з відвідуванням Відня (Австрія), Братислави.

На кафедрі проводиться навчання одного із аспірантів, одного клінічного ординатора з Індії, двох магістрів.

В процесі навчання використовується сучасне устаткування та матеріали фірм «3М», «Shofu»., «Colgate».  Представник фірми «3М», працює за сумісництвом у складі асистентської групи, а тому студенти мають  змогу побувати на майстер-класах.

Усі викладачі постійно підвищують свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення з педагогіки та терапевтичної стоматології. На кафедрі проходять методичні наради, на яких виступають викладачі, що доповідають про передові технології, з якими вони ознайомились на курсах удосконалення . Викладачами підготовлені матеріали до тестового контролю знань усіх змістових та заключних модулів з 2 по 5 курс навчання, методичні розробки до практичних занять, лекції та тестовий контроль базисних знань для студентів 2 курсу. 3 січня 2017 р. на кафедрі запроваджена електронна система навчань. З метою визначення довговічності знань згідно графіків  проводяться комплексні контрольні роботи.

 Лікувально-консультативна робота проводиться на базі кабінетів і устаткування  Університетської стоматологічної поліклініки, що обслуговує місцеве населення. Вона є базою проведення практичних занять виробничої лікарської практики та виконання наукових робіт.

Виховна робота серед студентів проводиться у вигляді інституту кураторства, відвідування гуртожитку, індивідуальних бесід, залучення студентів до наукової роботи у гуртках, відвідувань дитячих будинків  у період новорічних свят.

Викладацький склад бере активну участь у спортивному житті університету (наприклад,  спортивний захід «Кубок декана»).

Зважаючи на сучасні вимоги МОН України щодо роботи навчальних закладів, можна сформувати наступні завдання, що стоять перед колективом кафедри: 

  1. забезпечення навчання студентів на сучасному рівні з використанням новітніх матеріалів  і методик. Цьому будуть сприяти договори про співпрацю з іншими вищими навчальними закладами, кафедрами  і фірмами (наприклад, договір про співпрацю з кафедрою терапевтичної стоматології Одеського державного медичного університету, з фірмою 3М);
  2. ширше впровадити в навчальний процес методи навчання, отримані викладачами кафедри під час проходження курсів підвищення кваліфікації з педагогіки.
  3. підготувати нові тести, ситуаційні задачі, теоретичні питання до аудиторної роботи студентів;
  4. оновити базу контрольних матеріалів до змістових молів та підсумкового контролю знань вітчизняних та іноземних студентів;
  5. ширше впровадити обмін досвідом педагогічної роботи серед викладачів кафедри шляхом доповідей на методичних засіданнях;
  6. активувати наукову роботу викладачів кафедри в плані виконання кафедральної та індивідуальних науково-дослідних робіт та дисертацій;
  7. активізувати видавничу, патентно-інформаційну та раціоналізаторську роботу викладачів.

Відповідальний за інформацію: Добровольська Маріамна Константинівна
Дата оновлення сторінки: 10.09.2018р.