Кафедра терапевтичної стоматології

 

1. Добровольська Маріамна Константинівна  — кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедрою терапевтичної стоматології. У 1973 році з відзнакою закінчила стоматологічний факультет Львівського державного медичного інституту. У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Застосування клейової стомат. композицiї СК-1 в комплексному лiкуваннi запальних захворювань пародонту”. Після присвоєння звання доцента у 1991 р. була призначена завідувачем тієї ж кафедри, на якій пропрацювала до 2004 року. Того ж року за сімейними обставинами переїхала до м. Ужгорода, де до 2006 р. займала посаду лікаря-стоматолога ЗОСП. В зв’язку з відкриттям стоматологічного ф-ту УжНУ, була призначена на посаду доцента, а зрештою завідувача кафедри терапевтичної стоматології. Читає курс лекцій для студентів 3 та 5 курсів, веде практичні заняття на 5 курсі. 

Добровольська М.К. є автором більш як 90 наукових публікацій, посібників, 6 винаходів, 2 авторських свідоцтв, 1 декларативного патенту, 8 раціоналізаторських пропозицій. Під її керівництвом захищені 3 кандидатські дисертації. На даний час є керівником кафедральної НДР «Клініко-експериментальне обґрунтування вдосконалення методів лікування та профілактика основних стоматологічних захворювань населення в Закарпатській області». Добровольська М.К. є членом атестацiйної комiсiї стоматологічного факультету при Управлiннi охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї. Методична робота пов’язана з редагуванням і складанням збірників та нових завдань для студентів 2-5 курсів

2. Джупа Петер – кандидат медичних наук, доцент – керівник лікарської практики студентів 3,4 курсів у Словаччині. Закінчив Трнавський університет, факультет Охорони здоров’я та соціальної роботи. Захистив дисертацію на звання доктора філософії: «Дентальна гігієна щодо привентивних та профілактичних заходів при захворюваннях порожнини рота». Директор клініки «Петрамед», в якій ужгородські студенти проходять практику.        

3. Жеро Наталія Іванівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології. У 1979р.закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Дніпропетровського медичного інституту. У 1995 році захистила дисертацію кандидата медичних наук: «Стоматологічний статус онкологічних хворих на фоні протипухлинної терапії та методи його корекції (клініко-лабораторне дослідження)», КН № 009803. 17 червня 2010 року присвоєно вчене звання доцента, атестат 12ДЦ № 023088. Лікар вищої категорії з терапевтичної та ортопедичної стоматології, має спеціалізацію з дитячої стоматології. Має спеціалізацію за фахом «Організація і управління охороною здоров’я», сертифікат СЕ № 001446 від 06.05.2015 р.

Педагогічна діяльність: проводить клінічний курс з пародонтології для студентів 5-го курсу.

Наукова робота:автор 65 публікацій, в т.ч. 2 патенти України на винахід та корисну модель, з них 38 наукового та 27 навчально-методичного характеру, у тому числі 22 публікацій у фахових виданнях України та провідних наукових виданнях інших держав. За наукометричними базами Scopus  та Google Scholar h-індекс (індекс Гірша) становить 1. Автор 1 навчального посібника з грифом МОН Хвороби зубів./ Жеро Н.І. – 1996 р.. Співавтор тестів для ліцензійних іспитів «Крок-2» та «Крок-3» за фахом «Стоматологія». Виконує докторську дисертацію «Клініко-експериментальне обгрунтування лікування деструктивних форм періодонтиту із застосуванням  морфологічного моделювання».                                                                                

4. Балега Мар’яна Іванівна — кадидат мед.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології. Лікар-стоматолог ІІ категорії.

У 2008 році закінчила навчання у ЛНМУ ім. Данила Галицького за спеціальністю «лікар-стоматолог».

Педагогічна діяльність: проводить клінічний курс з терапевтичної стоматологiї та начитку лекцій для студентів 4-го курсу.

Наукова робота: виконувала наукове дослідження на здобуття кандидата медичних наук на тему:  «Клініко-експериментальне обгрунтування методу профілактики основних стоматологічних захворюваня у жінок, що контактують з пестицидами»,  яку успішно захистила у 2015р в м.Одеса. Є автором понад 20-ти наукових публікацій.

5.Кулигіна Валентина Миколаївна – д.мед.наук, професор кафедритерапевтичної стоматології стоматологічного факультету, Ужгородського національного університету.

У 1973 році закінчила ОМІ ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікар-стоматолог».

Педагогічна діяльність: проводить практичнi заняття на клiнiчному курсi з пародонтології та терапевтичної стоматології для студентів 5-го курсу. Стаж науково-педагогічної роботи 29 років.

Наукова робота: працювала над докторською дисертацією на тему: «Патогенетичне обгрунтування комплексного лікування та профілактики запальних і деструктивних захворювань червоної облямівки губ». Є автором понад 90 наукових публікацій.

6. Богдан Олена Михайлівна — старший викладач кафедри терапевтичної стоматології стоматологічного факультету, Ужгородського національного університету.  

Після закінчення Хустської гімназії вступила до Івано-Франківського медичного університету. Потім повернулася на інтернатуру до рідного Закарпаття. З 2010 року  викладає на стоматологічному факультеті в УжНУ.

Педагогічна діяльність: проводить практичнi заняття на клiнiчному курсi з терапевтичної стоматології для студентiв 5-го курсу.

Наукова робота: виконує фрагмент  НДР кафедри.

7. Варга Марина Дмитрівна – старший викладач кафедри терапевтичної стоматології стоматологічного факультету, Ужгородського національного університету.

Педагогічна діяльність: проводить практичні заняття з терапевтичної стоматології для студентів 3-го курсу.

Наукова робота: підготувала методичні розробки для бакалаврів лікувального факультету «Медсестринство в стоматології». Є академнаставником, працює над науковою роботою з прогнозування, лікування і профілактики карієсу зубів у студентів УжНУ.

8. Глеба Людмила Андріївна - старший викладач кафедри терапевтичної стоматології . Лікар-стоматолог І категорії. У червні 2016 року закінчила курси удосконалення педагогіки.

Педагогічна діяльність: проводить практичні заняття на клінічному курсі з терапевтичної стоматології для студентів 5 курсу.

Наукова робота: підготувала розділ збірника тестових завдань для студентів 3 курсу.

9. Білинський Олександр Ярославович  – старший викладач кафедри терапевтичної стоматології.

У 2006 році був зарахований на перший курс стоматологічного факультету УжНУ, який успішно закінчив у 2011р. З 2011 по 2013 проходив інтернатуру на факультеті післядипломної освіти УжНУ. Одночасно працював старшим лаборантом кафедри терапевтичної стоматології. У 2013 році здобув спеціалізацію за фахом «Терапевтична стоматологія».

Педагогічна діяльність: Проводить практичні заняття з терапевтичної стоматології для студентів-іноземців 2-го, 3-го, 5-го курсів, а також «Основи стоматології» для студентів-іноземців 5-го курсу медичного факультету.

Наукова робота: бере активну участь в науковій діяльності кафедри та факультету в цілому. Є постійним учасником наукових конференцій, публікує наукові статті та тези в стоматологічних журналах українського та міжнародного рівня. В даний час працює над кандидатською дисертацією на тему: «Роль спадкового та середовищних факторів у виникненні карієсу в осіб молодого віку, які проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду». Є співавтором збірників тестових завдань та методичних рекомендацій для студентів стоматологічного факультету.

10. Войтович Вікторія Іванівна – асистент кафедри терапевтичної стоматології з вересня 2017 року.

У 2008 році закінчила навчання ЛНМУ ім. Данила Галицького за спеціальністю «лікар-стоматолог».

Педагогічна діяльність: проводить практичні заняття на клінічному курсі з терапевтичної стоматології для студентів 4-го курсу.

Наукова робота: бере активну участь в науковій діяльності кафедри та факультету в цілому. На даний час працює над кандидатською дисертацією на тему : «Експертна клініко-лабораторна оцінка якості прямих реставрацій композитними матеріалами дефектів твердих тканин зубів».

11. Гангур Іван Юрійович  – асистент кафедри терапевтичної стоматології з вересня 2016 року.

З 2005 року до 2008 навчався в медичному училищі "Медик", де здобув середню спеціальну освіту за спеціальністю "Зубний технік". Закінчив навчання в  Ужгородському національному університеті за спеціальністю «Лікар – стоматолог». З 2014 до 2016 року  пройшов інтернатуру на базі Факультету післядипломної освіти Ужгородського національного університету. 

Педагогічна діяльність: веде практичні заняття для студентів 2 курсу з пропедевтики терапевтичної стоматології та студентів 3-го курск з терапевтичної стоматології.

Виконує методичну роботу по підготовці тестового контролю базисних знань.

12. Данко Ельвіра Михайлівна - асистент кафедри терапевтичної стоматології з вересня 2018 року.

У 2012 році відмінно закінчила навчання в класичній гімназії м. Ужгород, після якої вступила на стоматологічний факультет ДВНЗ «УжНУ», який закінчила у 2017 році з відзнакою за спеціальністю «лікар-стоматолог».

Педагогічна діяльність: веде практичнi заняття на клiнiчному курсi з пародонтології та терапевтичної стоматології для студентів-іноземців 3-го, 4-го та 5-го курсів.

Наукова робота: працює над науковою-практичною роботою з використання світлових технологій у комплексному лікуванні пародонтолгічних хворих. Є співавтором більше 20-ти наукових публікацій, серед яких 5 патентів України на корисну модель.

13. Сорокопуд Ігор Володимирович - асистент кафедри терапевтичної стоматології з вересня 2016 року.

З 2009 до 2014 року навчався в  Ужгородському національному університеті за  спеціальністю «Лікар – стоматолог». З 2014 до 2016 року  пройшов інтернатуру на базі Факультету післядипломної освіти Ужгородського національного університету.

Педагогічна діяльність: веде практичнi заняття з пропедевтики терапевтичної стоматології для студентів 2-го курсу та терапевтичної стоматології для студентів 3-го курсу.

Виконує методичну роботу по підготовці тестового контролю знань з самостійної аудиторної роботи.

14. Марушинець Ярослав Ярославович - асистент кафедри терапевтичної стоматології з вересня 2017 року.

У 2015 році закінчив навчання на стоматологічному факультеті ДВНЗ «УжНУ» за спеціальністю «лікар-стоматолог». На даний час проходить клінічну ординатуру на кафедрі терапевтичної стоматології.

Педагогічна діяльність: веде практичні заняття з «Основ стоматології» для студентів 5-го курсу медичного факультету.

Наукова робота: бере активну участь у науково-практичних конференціях та НДР кафедри.

15. Кольба Олександра Орестівна – доцент кафедри терапевтичної стоматології. Пройшла у 2016 році курси підвищення кваліфікації з педагогіки та стоматології . Лікар вищої категорії. Захистила кандидатську дисертацію з лікувальних властивостей ацилакту.

Відповідальна за проведення літньої лікарської практики 3,4 курсів.

16. Жуйков Андрій Валерійович - асистент кафедри терапевтичної стоматології , за сумісництвом  працює як фахівець компанії 3М. Проводить майстер-класи з реставрації зубів.

17. Шкварок Юлія Сергіївна – лаборант кафедри терапевтичної стоматології.

У 2016 році закінчила навчання на стоматологічному факультеті ДВНЗ «УжНУ» за спеціальністю «лікар-стоматолог». На даний час працює над магістерською роботою, бере активну участь в науковій діяльності кафедри та факультету в цілому.

18. Костевич Владислава Іванівна - лаборант кафедри терапевтичної стоматології.

У 2016 році закінчила навчання на стоматологічному факультеті ДВНЗ «УжНУ» за спеціальністю «лікар-стоматолог». На даний час проходить інтернатуру на базі Університетської стоматологічної поліклініки.Відповідальний за інформацію: Добровольська Маріамна Константинівна
Дата оновлення сторінки: 10.09.2018