Кафедра стоматології післядипломної освіти

Кафедра стоматології післядипломної освіти була створена на базі факультету післядипломної освіти  29 серпня 2008 року.  Згідно наказу ДВНЗ “УжНУ” 14.12.2012 р №257/01-03 переведена  у склад стоматологічного факультету та наказу № 297/01-03 від 5 липня 2013 року кафедра була реформована з утворенням кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології (завідувач, проф. Потапчук А.М.) та кафедри стоматології дитячого віку (завідувачка, проф. Клітинська О.В.). З метою оптимізації навчального процесу стоматологічного факультету наказ №652/06-03 від 08.11.2022, відбулася реорганізація в кафедру стоматології післядипломної освіти (завідувач проф. Потапчук А.М.), яка забезпечує навчання в інтернатурі, клінічній ординатурі, аспірантурі та вдосконалення фахового рівня  лікарів – стоматологів на курсах підвищення кваліфікації, спеціалізації,стажування, тематичного удосконалення, тренінгів та майстер класів з терапевтичної, хірургічної, ортопедичної, дитячої стоматології та ортодонтії.

З метою оптимізації проведення вступної кампанії на навчання в інтернатурі та курсах підвищення кваліфікації за спеціальністю «Стоматологія» з 2021/2022 навчального року, вперше на кафедрі стоматології післядипломної освіти проводиться елекртонна онлайн реєстрація, а інформація про порядок і умови подачі відповідних документів та процедури її проведення висвітлено на сайті університету.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують висококваліфіковані науковці і лікарі-практики з відповідною освітою викладання дисципліни, які пройшли навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів. 

Для покращення якості підготовки інтернів і лікарів практичної стоматології та залученням працівників вищої школи до безперервної післядипломної освіти, перепідготовки лікаря-спеціаліста з нових спеціальностей, подальшого підвищення професійних знань та навичок лікаря з метою фахового підтримання рівня підготовки, тематичного удосконалення з окремих розділів стоматології, практичного навчання лікарів та впровадження доказового скринінгу в їх практику сучасних методів діагностики і протоколів лікування з використанням сучасних технологій, згідно принципів доказової медицини, на кафедрі застосовуються новітні мультимедійні електронні засоби – повний методичний комплекс текстової, графічної, звукової та відео інформації для проведення лекцій та конференцій з поєднанням елементів дистанційної форми та онлайн навчання в режимі реального часу.

З метою підтримання сучасного рівня підготовки лікарів-інтернів та лікарів практичної стоматології, тематичного удосконалення з окремих розділів стоматології та впровадження доказового скринінгу в їх практику, згідно принципів доказової медицини а також в рамках міждисциплінарної інтеграції та безперервної післядипломної освіти на кафедрі введені нові елективні навчальні програми з погодинною формою оплати для викладачів:

  1. «Цифрова стоматолологія» док. філософії Гончарук-Хомин М.Ю. 
  2. «Ризики в стоматології. ВІЛ інфекція, вірусні гепатити В,С. Коронавірусна хвороба (COVID-19): нові виклики для стоматологічної практики» к.мед.наук, доц. Потокій Н.Й., к. мед. наук, доц. Брич В.В.
  3. «Сучасний погляд на проблеми антибіотикотерапії в стоматології» д. б. наук, доц. Кривцова М.В.  
  4. «Екологічна безпека стоматологічного здоров’я населення» д. хім. наук, проф. Сухарев С.М. 
  5.  «Фармакохімія біоматеріалів» к. хім. наук, доц. Сабов М.Ю.
  6.  «Судова стоматологія» д. мед. наук, проф. Костенко Є.Я.
  7.  «Медична статистика» к. мед. наук Войнарович Ю.Е.
  8. «Фізичні основи біоматеріалознавства та методи візуалізації і біосенсорики в стоматології» к. ф.-м. наук. доц. Трикур І. І.

Навчання на післядипломній освіті проводиться з використанням клінічних баз: університетська стоматологічна поліклініка, обласна клінічна стоматологічна поліклініка, відділення щелепно-лицевої хірургії обласної клінічної лікарні ім. Новака, стоматологічний центр (Створений при підтримці American International Health Alliance Rotary Club of Corvallis, Oregon USA, Rotary International, Austin Dental Equipment, Burkhart Dental Equipment, Corvallis Sister City Association). 

З метою підвищення рівня практичної підготовки лікарів-інтернів базисні клінічні бази стажування доповнились авторитетними приватними стоматологічними медичними закладами, згідно вимог паспорту до баз стажування: медичний центр «VITRUS» (керівник доц. Русин В.В.), ТОВ «ДЕНС»(керівник Рогач Р.В.), стоматологія «White» (керівник Костенко О.Є), стоматологічна клініка «Д/М» (керівник Мельничук Н.В.), стоматологічна клініка «Дентал Класік» (керівник доц. Криванич В.М.), «Ортодонтична клініка» (керівник Рівіс М.В.), які затверджені департаментом охорони здоров’я Закарпатської ОДА. Керівники цих закладів є штатними працівниками кафедри.

 На кафедрі працює навчальний комп’ютерний центр з швидкісним скловолоконним провідним інтернетом.

Сьогодні наша кафедра це базовий консолідований науково-педагогічний колектив, який успішно проводить навчально-методичну програму споріднених навчальних дисциплін за спеціальністю «стоматологія» з використанням цифрової трансформації організації навчального процесу, що особливо важливо в період карантинного періодута військового стану.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє проводити навчальний процес, професійне вдосконалення та підвищення рівня кваліфікації лікарів-інтернів та курсантів.

Мікрохірургічна операція на курсах підвищення кваліфікації

Викладачі кафедри  беруть участь в організації міжнародних наукових конференцій з проблем стоматології.

V український міжнародний конгрес «Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція» проф. Суров О.М. (Литва), проф. Варес Е.Я., проф. Політун А.М., член кор. АМНУ Маланчук В.О., проф. Маєвський Я.К. (Польща), проф. Потапчук А.М., проф. Вовк Ю.В., проф. Заблотський Я.В., проф. Дробишев О.Ю. (Москва) та ін.

 З ініціативи проф. Потапчук А.М. у 2002 році вперше в Закарпатті були проведені базисні курси із дентальної імплантології, спільно із Сегедським медичним університетом проф. Іштван Вайдович та фірмою “Денті-Систем” (Угорщина). Знаковою подією для стоматологічної спільноти краю стало проведення ювілейної науково-практичної конференції із міжнародною участю “Сучасна стоматологія та перспективні напрями розвитку” присвячена пам’яті проф. І.П. Горзова – засновнику наукової стоматології Закарпаття, яка відбулася 19-20 жовтня 2012 року в м. Ужгород. 

Наш лікар-інтерн Михайло Тодавчич, став переможцем міжнародного змагання "Призма-чемпіонат 2012" серед претендентів лікарів-стоматологів з України, Росії та Білорусії, яке проводить відома німецька фірма "Денсплай", з питань практичних навичок естетичної реставрації зубів.

Вручення нагороди переможцю міжнародного змагання "Призма-чемпіонат 2012"

Згідно підписаних договорів про співпрацю, проводиться міжнародне співробітництво із стоматологічним факультетом Дебреценського медичного університету (Угорщина) та Кошицького медичного університету (Словаччина).

 

Підписання договору про співпрацю із стоматологічним факультетом Дебреценського медичного університету (Угорщина) (2010 р.), і його пролонгація в 2019 році

Основні напрямки наукових досліджень пов’язані з комплексною науковою тематикою кафедри: «Вивчення проблеми біологічного впливу йод-фторного дефіциту в навколишньому середовищі та забруднення територій екосистеми Верхнього Потисся на інтенсивність клінічного перебігу патології щелепно-лицевої ділянки. Сучасні методи діагностики та особливості комплексного лікування». 

У 2010 р. в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» відкрита постійно діюча аспірантура зі спеціальності 14.01.22 – “Стоматологія”.

Спільно з кафедрою твердотільної електроніки з/с Інформаційної безпеки ДВНЗ «Ужгородський національний університет»  виконувались і виконуються фундаментальні наукові теми з державним б’юджетним фінансуванням №реєстрації 0103U001705 “Особливості одержання та властивості нано- та мікроструктурованої кальцій-фосфатними сполуками поверхні титану” (співкерівник – д.мед.н., проф. Потапчук А.М.). Кафедра стоматології є співвиконавцем держбюджетних науково-дослідних пошуково-прикладних розробок з пріоритетними напрямками: нові речовини і матеріали “Фізико-технологічні основи одержання біореактивних неорганічних матеріалів із заданими фізичними властивостями” (№ 0198003104, шифр – ДБ-311), “Особливості одержання та властивості біокерамічних градієнтних структур” та гранту за програмою міждержавного науково-технічного співробітництва України (2М/172-99) – Угорщина (НК-7/99) “Нанокомпозитні матеріали для біомедицини”. Спільний українсько-угорський науково-дослідний проект «Чутливі елементи біосенсорів на основі нанокомпозитних оптичних структур з фотохромними біомолекулами та кальцій-фосфатних біосумісних матеріалів» (керівник – доц. Шаркань Йосип Петрович – Monofibre optical meter for chemical measurement. Y.P. Sharkan, S.O. Korposh, M.Y. Sichka, N.B. Zhitov, J.J. Ramsden. UK Patent Application GB 2428290 A,24.01.2007 Код КПКВ 2201040 – «Прикладні дослідження та розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ». Спільний українсько-угорський проект науково-технічного співробітництва на 2009–2010 роки “Дослідження та розробка оптичних матеріалів і структур для біосенсорів”. “Біосенсори анестетиків з чутливим елементом на основі фотохромних біомолекулярних нанокомпозитних оптичних структур” на 2011 – 2012рр. “Розробка нанокомпозитних чутливих елементів біосенсорів на основі бактеріородопсину з використанням золь-гельних матриць та квантових точок “ на 2013 – 2014 рр. 

Для методичного забезпечення навчальних дисциплін та вдосконалення навчального процесу колективом кафедри надруковані: монографія Екологічні аспекти карієсу зубів та хвороб пародонту / Потапчук А.М., Горзов І.П. – 1998., навчальні посібники: Основи стоматології . / Потапчук А.М. – 2006,  Сучасна фізіотерапія та діагностика в стоматології. / Потапчук А.М., Добра П.П., Русин В.В., Рівіс О.Ю. - 2012. с. з грифом МОН від 28.05.2012 р., Алгоритми надання невідкладної медичної допомоги в стоматологічній практиці: навчальний посібник // Жеро Н.І., Маляр-Газда Н.М., Криванич В.М.// 2018,   підручник для лікарів-інтернів: Стоматологія у 2 кн. / М.М.Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова, А.М. Потапчук та ін.. 2013, Савичук НО, Клітинська ОВ, Мочалов ЮО,
Джупа Петер.  Будова та функція жувального апарату людини. Навчальний посібник. Ужгород: ПРАТ «Видавництво «Закарпаття», 2014.112 с. Гасюк НВ, Клітинська ОВ, Криничко Ф. Гематологічна абетка стоматолога. Методичні рекомендації, Тернопіль - Ужгород, 2017. 32с. Гасюк НВ, Клітинська ОВ, Черняк ВВ, Бородач ВО, Криванич ВМ. Додаткові методи обстеження в стоматології. Начальний посібник. Тернопіль 2017.120с Клітинська ОВ, Костенко ЄЯ, Бородач ВО (разом 13 авторів). Курс лекцій. Ортодонтія. Частина 1. Начальний посібник., Ужгород, 2017. 80 Клітинська ОВ, Костенко ЄЯ, Бородач ВО (разом 13 авторів). Курс лекцій. Ортодонтія. Частина 2 Начальний посібник. Ужгород, 2017. 75с. Клітинська ОВ, Костенко ЄЯ, Бородач ВО (разом 13 авторів) Курс лекцій. Ортодонтія. Частина 3. Начальний посібник. Ужгород, 2017. 29с Hasyk NV, Klitynska OV,Chernyak VV, Kostenko YeYa, Mochalov YuO, Savchuk OV, Maistruk PO. Additional methods of examination in dentistrya manual for self-training for practical classes. Tutorial.Ternopil, 2018. 114 p. Клітинська ОВ, Костенко Є.Я., Фера М.О., Гончарук – Хомин М.Ю Алгоритм ортопедичної реабілітації стоматологічних пацієнтів з використанням дентальних імплантатів. Навчальний посібник Ужгород, 2018. 56 с Клітинська ОВ, Костенко ЄЯ, Гасюк НВ (разом 15 авторів) Профілактика стоматологічних захворювань Начальний посібник. Ужгород, 2019. – 87с Гасюк НВ, Клітинська ОВ, Радчук ВБ. На допомогу студенту та лікарю-інтерну підготовка до «Крок». Шинування. Начальний посібник. Тернопіль - Ужгород, 2021.  63с. Фізіотерапевтичні технології в стоматології. Навчальний посібник /Потапчук А.М., Русин В.В., Рівіс О.Ю.// Ужгород, 2022. – 377 с. 

Наукове впровадження кафедри: З метою спрямування реалізації державної політики у сфері питань збереження здоров’я людини, розроблений і впроваджений в виробництвофункціональний харчовий продукт - фіточай загальнозміцнюючий "Дентесвіта" збагачений йодом та фтором. 

Цей функціональний харчовий продукт є джерелом природних вітамінів, мінералів, біоактивних речовин, макро-, мікроелементів йоду та фтору, що створює оптимальні дієтологічні умови для загального зміцнення організму та профілактики основних стоматологічних та йоддефіцитних захворювань, який включений в регіональну програму профілактики  “Здорові зуби, міцне здоров’я – вища якість життя”.

Згідно рішення Вченої Ради та наказу ректора ДВНЗ „Ужгородський національний університет” від 23.01.2018 № 58/1/01-17 на стоматологічному факультеті створений «Навчально-науковий тренінговий центр післядипломної освіти стоматологічного факультету ДВНЗ "УжНУ"».

Головним завданням Центру є організаційний супровід безперервного навчання лікарів стоматологів, зубних техніків та медичних сестер-гігієністів щодо надання первинної стоматологічної допомоги на засадах доказової медицини і їх участі в процесі реформування медичної галузі та проведенні короткочасних навчальних курсів тематичного вдосконалення. Практичним сателітом Центру являється – Університетська стоматологічна поліклініка.

Адреса кафедри:88000, м. Ужгород, вул. Станційна, буд. 60а, 1 поверх; kaf-stomat-po@uzhnu.edu.ua, stomatkafedra@gmail.com

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Потапчук Анатолій Мефодійович
Дата оновлення сторінки: 29.12.2022