Кафедра прикладної фізики

 Кафедра прикладної фізики є наймолодшою з кафедр фізичного факультету. Вона була створена 1-шого листопада 1999 року. На кафедрі працюють три доктори фізико-математичних наук, професори, шість кандидатів наук, доцентів, і шість співробітників навчально-допоміжного персоналу. Завідувач кафедрою – проф. Небола Іван Іванович. 

 Кафедрою проводиться підготовка ліцензованих Державною атестаційною комісією України спеціалістів із спеціалізацій " фізико-технічна експертиза", "комп'ютерна фізика  за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр", "Магістр". Студенти одержують фундаментальні знання з фізики, вищої математики, загальної хімії, матеріалознавства, основ інформаційно-вимірювальної техніки, проектування та управління автоматизованими системами,  напівпровідникової і фізичної електроніки, сучасних методів фізико-хімічного аналізу, стандартизації і сертифікації та стандартизованих методів випробувань, основ маркетингу і менеджменту, економіки, організації та управління підприємствами. Велика увага приділяється викладанню предметів, покликаних навчити студентів основам комп'ютерної техніки та ознайомити їх з сучасними інформаційно-комп'ютерними технологіями.

Кафедра прикладної фізики підтримує зв'язки з провідними ВНЗ України (Київським, Львівським та Чернівецьким університетами), а також з університетами та політехнічними інститутами Словаччини, Польщі, Югославії, Угорщини, Хорватії. Наукова співпраця з вузами та інститутами України сприяє підвищенню рівня науково-методичного, кадрового та науково-технічного забезпечення навчального процесу.

Одним з напрямків навчання на кафедрі є підготовка спеціалістів для лабораторій, які ведуть розробку систем нагляду і контролю за екологічною, виробничою та метрологічною діяльністю в регіоні. Особливу увагу, виходячи з перспектив розвитку Закарпаття, як рекреаційно-курортного регіону, привертає орієнтація майбутніх спеціалістів на такі об’єкти, як створення і обслуговування різного типу систем моніторингу екологічного, природо-захисного та експертного характеру, особливо з використанням сучасних комп’ютерних технологій і можливостей Інтернету, фізична експертна оцінка інженерно-екологічних і очисних систем, інфраструктури рекреаційної індустрії. При кафедрі працює аспірантура в якій навчається 22 аспіранти. За час існування кафедри 5 співробітників  захистили дисертації і отримали вчене звання кандидата фізико-математичних наук. В 2019 р. заплановано захист ще трьох. Випускники-магістри можуть працювати в ролі викладачів навчальних дисциплін фахового спрямування в професійних навчальних закладах, а також спеціалістами маркетингу, рекламними агентами в консалтингових, інвестиційних та інших ринкових структурах, діяльність яких пов’язана з фізико-технічною експертизою та сучасними комп’ютерними технологіями.

Кафедра прикладної фізики активно підтримує науково-технічні інтереси студентів. Зокрема ефективно працюють «Студія веб дизайну і програмування» та студентська наукова лабораторія «Bitrate».

За період існування кафедри прикладної фізики (1999 – 2019 роки) нею підготовлено 453 висококваліфікованих спеціалістів. Всі вони успішно працюють в навчальних закладах, в державних адміністративних установах, на промислових підприємствах і в організаціях різних форм власності, в приватних ринкових структурах, що функціонують на території Закарпатської області. Зокрема, створена в 2004 році Закарпатська філія американської компанії Jabil Circuit, яка на 40 заводах, розташованих по цілому світі, виготовляє високотехнологічну електронну продукцію (мобільні телефони, комп’ютери, телевізори та ін.), зацікавлена в наших випускниках, оскільки вона планує щорічно створювати близько 800 нових робочих місць. Цим підприємством створені необхідні умови для проходження студентами кафедри виробничої практики, а також відповідного стажування в Україні та закордонних філіях з подальшим їх працевлаштуванням. 

 

Відповідальний за інформацію: Небола І.І.
Дата оновлення сторінки: 13.12.2022