Відділення фізики ядра та елементарних частинок

Відділення фізики ядра та елементарних частинок на кафедрі теоретичної фізики створено в 2006 році внаслідок приєднання кафедри ядерної фізики. На відділенні проводиться підготовка:

  • бакалаврів за спеціалізацією «фізика ядра та фізика високих енергій» спеціальностей 014.08 -Середня освіта. Фізика та 104 – Фізика та астрономія
  • магістрів за спеціалізацією «фізика ядра та фізика високих енергій» спеціальності 104 – Фізика та астрономія
  • докторів філософії за спеціалізацією «фізика ядра та фізика високих енергій» спеціальності 105 –Прикладна фізика та наноматеріали

Відповідальний за інформацію: Гайсак Іван Іванович
Дата оновлення сторінки: 01.12.2022