The Section of Nuclear Physics and Elementary Particles

Відділення фізики ядра та елементарних частинок на кафедрі теоретичної фізики створено в 2006 році в наслідок приєднання кафедри ядерної фізики. На відділенні проводиться підготовка

  • бакалаврів за напрямом 6.040203 – «фізика» (за напрямом фізика ядра),
  • спеціалістів спеціальності 7.04020304 –«фізика ядра та фізика високих енергій»,
  • магістрів спеціальності 8.04020304 –«фізика ядра та фізика високих енергій»,
  • докторів філософії за спеціальністю 01.04.16 –«фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій».

Відповідальний за інформацію: Гайсак Іван Іванович
Дата оновлення сторінки: 21.06.2017