Кафедра неорганічної хімії

Наукові досягнення 

На кафедрі здійснюються систематичні дослідження фазових рівноваг у складних халькогенідних, галогенідних та галогенхалькогенідних системах, будуються відповідні діаграми стану. Щороку проводяться розробки технологічних умов одержання монокристалів тернарних хількогенідних і галогенідних сполук та твердих розчинів на їх основі, досліджуються властивості отриманих матеріалів. Окремі з них, наприклад, сегнетоелектрик-напівпровідник Sn2P2S6 та його аналоги і тверді розчини за їх участю є перспективними функціональними матеріалами для електронної техніки. Одержані та досліджені ряд тернарних халькогенідів з високими показниками коефіцієнта термо-ЕРС та термоелектричної добротності: Tl4TiS4, Tl2SnS3, Tl4SnS4, Tl4Sn(Pb)S3(Se3,Te3), Tl9Sb(Bi)Se6(Te6) Деякі з них, завдяки унікальним характеристикам, є конкурентноздатними з термоелектриками, що вже використовуються на практиці. Значна увага приділяється покращенню термоелектричних параметрів шляхом одержання нових матеріалів на основі твердих розчинів та евтектичних сумішей. Проведяться дослідження ряду суперіонних матеріалів на основі тетрарних галогенхалькогенідів. Результати досліджень мають пріоритетний характер.

Всього за роки існування кафедри (з 1966 року) видано 5 монографії, 6 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти та науки, опубліковано понад 1200 наукових статей, одержано понад 100 авторських свідоцтв і патентів. Захищені 46 кандидатських та 9 докторських дисертацій. Професори Головей М.І., Ворошилов Ю.В., Олексеюк І.Д., Переш Є.Ю. та ст.н.с. Гурзан М.І. – автори наукової роботи “Хімія, технологія і властивості складних галогенхалькогенних матеріалів (1965–1999)”, стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки 2000 року. У 2016 році колективу авторів к.х.н., ст.н.с. Малаховській Т.О., к.х.н. Філепу М.Й., к.х.н. Погодіну А.І. за наукову роботу «Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів» присуджено премію Президента України для молодих вчених. Професори кафедри Переш Є.Ю. та Барчій І.Є. є членами Координаційної Ради з проблем "Неорганічна хімія" при НАН України. Проф. Барчій І.Є. входить до складу експертної ради МОН України з проблеми "Хімія". 5 викладачів кафедри професори Переш Є.Ю., Поторій М.В., Барчій І.Є., доценти Кохан О.П., Сабов М.Ю. входять до складу спеціалізованої вченої ради К61.051.03  по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей "Неорганічна хімія" та "Аналітична хімія" (головою спеціалізованої ради є проф.Барчій І.Є.).

Щорічно колектив кафедри працює над виконанням 2-3 держбюджетних наукових тем, результати роботи висвітлюються в статтях в наукових журналах та тезах доповідей на конференціях (близько 50 публікацій щорічно). 

Перспективи розвитку

Наукова робота в співдружності з хіміко-технологічним відділом ІФХТТ проводитиметься в декількох напрямках:

Основний напрямок: Розробка фізико-хімічних основ синтезу, одержання та дослідження властивостей нанокомпозитів та монокристалів на базі тернарних та більш складних халькогенідних, галогенідних та галогенхалькогенідних сполук як перспективних матеріалів для електронної техніки (наукові керівники д.х.н., професор Барчій І.Є., д.х.н., професор Переш Є.Ю.).

Інші напрямки:  Вивчення електронно-іонних процесів на контактах змішаного електронно-іонного провідника з електролітами та металами (науковий керівник: к.х.н., доцент Кохан О.П.);

Складні халькогеніди у системах Tl(Ag,Cu)–MeIV(MeV)–S(Se,Te)": фазові рівноваги, одержання і властивості кристалів (наукові керівники: д.х.н., професор Переш Є.Ю., д.х.н., професор Барчій І.Є.);

Нові сегнетоелектричні та функціональні матеріали в системах МеІ–МеІІІ–Р–Х, де МеІ – Cu,Ag,Tl; МеІІІ – In,Cr,V,Sb,Bi,РЗМ; Х – S,Se,Te – склад, характер утворення, діаграми стану квазібінарних перерізів, фазові рівноваги в квазіпотрійних системах, вирощування монокристалів (наукові керівники: д.х.н., професор Поторій М.В., д.х.н., професор Барчій І.Є.). 

 Список публікацій кафедри за 2019–2020 роки:

2019 рік

Монографії та навчальні посібники

1. Системи Tl2X‒BX2, Tl2X‒BX (B – Si, Ge, Sn, Pb; X – S, Se, Te): фазові рівноваги та кристалічна структура проміжних сполук: монографія / Барчій І.Є., Малаховська Т.О., Переш Є.Ю., Сабов М.Ю., Філеп М.Й. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. 100 с. ISВN 978-617-7333-92-9

2. Чундак С.Ю., Барчій І.Є. Основи хімії комплексних сполук (навчальний посібник ISВN 978-617-7333-93-6). Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. 133 с.

 

Статті у закордонних виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science)

1. Pogodin A.I., Filep M.J., Malakhovska T.O., Sabov M.Yu., Sidey V.I., Kokhan O.P., Studenyak I.P. The copper argyrodites Cu7-nPS6-nBrn: Crystal growth, structures and ionic conductivity // Solid State Ionics.–2019.–V.341, №115023.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167273818309998

2. Studenyak I.P., Pogodin A.I., Kokhan O.P., Kavaliukė V., Šalkus T., Kežionis A., Orliukas A.F. Crystal growth, structural and electrical properties of (Cu1-хAgx)7GeS5I superionic solid solutions // Solid State Ionics.–2019.–V.329, P 112-123.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167273818307549

3. Studenyak I.P., Luchynets M.M., Izai V. Yu., Pogodin A.I., Kokhan O.P., Azhniuk Yu.M., Zahn D.R.T. Structural and optical properties of (Cu6PS5Br)1-x(Cu7PS6)x mixed crystals // Journal of Alloys and Compounds.–2019.–V.782, P 586-591.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925838818347704

4. Mys O., Martynyuk-Lototska I., Pogodin A., Dudok T., Adamenko D., Krupych O., Skab I., Vlokh R. Acousto-optic interaction between circularly polarized optical eigenwaves: example of AgGaS2 crystals // Appl. Opt.–2019.–V.58, P. 6012-6018.

https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-58-22-6012

5. Liubachko V., Oleaga A., Salazar A., Kohutych A., Glukhov K., Pogodin A., Vysochanskii Yu. Thermal diffusivity and thermal conductivity in layered ferrielectric materials M1+M3+P2(S,Se)6 (M1+ = Cu, Ag; M3+ = In, Bi) // Phase Transitions.–2019.–V.92, №5, P 494-499.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01411594.2018.1550640

6. Liubachko V., Oleaga A., Salazar A., Kohutych A., Glukhov K., Pogodin A., Vysochanskii Yu. Cation role in the thermal properties of layered materials M1+M3+P2(S, Se)6 (M1+ = Cu, Ag; M3+ = In, Bi) // Physical review materials.–2019.–V.3, 104415.

https://journals.aps.org/prmaterials/abstract/10.1103/PhysRevMaterials.3.104415

7. Adamenko D., Pogodin A., Vasylkiv Yu., Martynyuk-Lototska I., Vlokh R. Manifestations of the polytype structure of β-TlInS2 crystals in their optical anisotropy parameters // Ukr. J. Phys. Opt. –2019, –V. 20, №4, P 151-158.

http://ifo.lviv.ua/journal/2019/2019_4_20_02.html

8. Studenyak I.P., Pogodin A.I., Studenyak V.I., Kokhan O.P., Azhniuk Yu.M., Cserháti C., Kökényesi S., Zahn D.R.T. Synthesis and characterization of new potassium-containing argyrodite-type compounds // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics.– 2019. –V. 22, N 1. P. 26-33.

http://journal-spqeo.org.ua/n1_2019/v22n1-p026-033.pdf

9. Izai V.Yu., Luchynets M.M., Studenyak I.P., Pogodin A.I., Kokhan O.P., Rajňák M., Timko M., Kopčanský P. Preparation and electrical properties of composites based on (Cu6PS5I)1–x(Cu7PS6)x mixed crystals // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics.– 2019. –V. 22, N 2. P. 182-187.

http://journal-spqeo.org.ua/n2_2019/v22n2-p182-187.pdf

10. Studenyak I.P., Luchynets M.M., Pop M.M., Studenyak V.I., Pogodin A.I., Kokhan O.P., Grančič B., Kúš P. Ellipsometric studies of (Cu6PS5I)1–x(Cu7PS6)x and (Cu6PS5Br)1–x(Cu7PS6)x mixed crystals // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics.– 2019. –V. 22, N 3. P. 347-352. http://journal-spqeo.org.ua/n3_2019/v22n3-p347-352.pdf 

11. Sidey V. A simplified empirical model for predicting the lattice parameters for the cubic perovskite-related inorganic A2BX6 halides // J. Phys. Chem. Solids. – 2019. – V.126. – P.310-313. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2018.11.029

12. Fizer M., Fizer O., Sidey V., Mariychuk R., Studenyak Y. Experimental and theoretical study on cetylpyridinium dipicrylamide – A promising ion-exchanger for cetylpyridinium selective electrodes // J. Mol. Struct. – 2019. – V.1187. – P.77-85. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.03.067

13. Sidey V. A simplified empirical model for predicting the lattice parameters of the cubic/pseudocubic perovskites // J. Solid State Chem. – 2019. – V.279. – 120951(1-4). https://doi.org/10.1016/j.jssc.2019.120951

 

Статті у фахових виданнях України

1. Barchiy I., Tovt V., Piasecki M., Fedorchuk A., Pogodin A., Filep M., Stercho I. Tl2Se–TlInSe2–Tl4P2Se6 quasiternary system // Ukrainian Chemistry Journal.–2019.–Т.85, №2, С. 101-110.

https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/28/11

http://visnyk-khim.uzhnu.edu.ua/article/view/170888/170583

2. Cабов В.І., Поторій М.В., Кітик І.В., Філеп М.Й., Погодін А.І., Сабов М.Ю. Взаємодія компонентів у системах AgSbP2Se6 – AgSbSe2 (Sb4(P2Se6)3) // Наук. вісник Ужгород. ун-ту (Сер. Хімія).– 2019.– Т. 41, № 1. С.38-42.

http://visnyk-khim.uzhnu.edu.ua/article/view/171402/171063

3. Філеп М.Й., Малаховська Т.О., Погодін А.І., Сабов М.Ю. Встановлення квазібінарних перерізів у потрійній взаємній системі Tl2Se+SnTe↔Tl2Te+SnSe// Наук. вісник Ужгород. ун-ту (Сер. Хімія).– 2019.– Т. 41, № 1. С.43-48.

http://visnyk-khim.uzhnu.edu.ua/article/view/171404/171065

4. Sabov V., Potorij.М., Kityk I., Filep M.,Sabov M. (2019). Interaction in quasibinary systems based on TlSbP2Se6 and compounds of the Tl2Se-Sb2Se3 system. // Ukrainian Chemistry Journal, 85(3), 20-26.

5. А. М. Потапчук, Є. Л. Оніпко, М. Ю. Сабов, В. М. Алмаші, А. В. Юрженко, М. О. Стецик. (2019). Біомаркери в діагностиці хвороб пародонта. // Клiнiчна стоматологія, 2, 19-25.

6 .Барчій І.Є., Федорчук А.О., Павлюк В.В., Товт В.О., П’ясецкі М., Стерчо І.П. Кристалічна будова та хімічний зв’язок у проміжних сполуках системи Tl2Se–In2Se3–”P2Se4”//  Наук. вісник Ужгород. ун-ту (Сер. Хімія), 2019, № 1 (41) 11-19 DOI: 10.24144/2414-0260.2019.1.11-19

7. Малаховська Т.О., Глух О.С., Погодін А.І., Філеп М.Й., Сабов М.Ю., Стасюк Ю.М., Барчій І.Є. Фізико-хімічна взаємодії в системі Tl4PbTe3–Tl9BiTe6–TlBiTe2 // Наук. вісник Ужгород. ун-ту (Сер. Хімія), 2019, № 1 (41) 32-37 DOI: 10.24144/2414-0260.2019.1.32-37

8. Стерчо І.П., Зубака О.В., Кохан О.П., Погодін А.І., Філеп М.Й., Барчій І.Є., Переш Є.Ю., Федорчук А.О. Одержання кристалів твердого розчину (Cs3Sb2Br9)1–х(DyBr3)х. // Наук. вісник Ужгород. ун-ту (Сер. Хімія), 2019, № 2 (42) 11-19 DOI: 10.24144/2414-0260.2019.1.11-19

9. Мільович С.С., Гомонай В.І., Ковльчікова А., Шепа І., Молчанова Ж., Барчій І.Є., Павлюк В.В., Стерчо І.П. Хімічний склад і кристалічна структура природного клиноптилоліту сокирницького родовища та його модифікованих форм. // Наук. вісник Ужгород. ун-ту (Сер. Хімія), 2019, № 2 (42) 11-19 DOI: 10.24144/2414-0260.2019.1.11-19

10. А.І. Погодін, М.М. Лучинець, М.Й. Філеп, О.П. Кохан, І.П.Студеняк, П.Куш.Синтез, вирощування та структурні властивостітвердих розчинів (Cu1-xAgx)7GeSe5I // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. "Фізика". – 2019. – Вип.45. – С.6-12.

11. А.І. Погодін, О.П. Кохан, О.О. Ямковий, Л.М. Сусліков, І.П.Студеняк. Електричні властивості композитів на основі твердих розчинів суперіонних провідників (Cu1-xAgx)7SiS5I // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. "Фізика". – 2019. – Вип.45. – С.18-25.

12. Переш Є.Ю., Сідей В.І., Зубака О.В., Перец М.І. Сполуки A3B2C9 (A – K, Rb, Cs; B – As, Sb, Bi; C – Cl, Br, I): закономірності зміни та прогноз властивостей // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. "Хiмiя". – 2019. – Вип.41. – С.25-31. https://doi.org/10.24144/2414-0260.2019.1.25-31

13. Мільович С.С., Гомонай В.І., Фізер М.М., Сідей В.І. Іонообмінна сорбція іонів деяких металів на клиноптилоліті з водних розчинів та ґрунтів. Теоретичні розрахунки та експериментальні дослідження // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. "Хiмiя". – 2019. – Вип.41. – С.94-99. https://doi.org/10.24144/2414-0260.2019.1.94-99

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях 

1. Yu. Azhniuk, O. Yamkovy, A. Pogodin, O. Kokhan, I. Studenyak, D. R. T. Zahn. Raman scattering in superionic (AgxCu1–x)7GeS5I and (AgxCu1–x)7GeSe5I mixed crystals. VIII International seminar «Properties of ferroelectric and superionic systems» Uzhhorod, 29-30 October, 2019. Р.73.

2. A. Pogodin, V. Studenyak, S. Bereznyuk, M. Filep, O. Kokhan, I. Studenyak, M. Kranjčec, P. Kúš. Electrical conductivity of superionic (Cu1-xAgx)7SiS5I mixed crystals and composites on their base. VIII International seminar «Properties of ferroelectric and superionic systems» Uzhhorod, 29-30 October, 2019. Р.92.

3. I. Studenyak, M. Pop, S. Bereznyuk, A. Pogodin, O. Kokhan, L. Suslikov, B. Grančič, P. Kúš. Optical parameters of  (Cu1-xAgx)7SiS5I mixed crystals studied by spectral ellipsometry. VIII International seminar «Properties of ferroelectric and superionic systems» Uzhhorod, 29-30 October, 2019. Р.96.

4. M. Piasecki, G. Muronchuk, O. Khyzhun, I. Barchiy, I. Kityk, M. Brik. Impact of structure on the electronic and optical properties of metalchalcogenide/halide crystals. TIM 19 Physics Conference. May 29-31 2019. Romania. –Р.24. https://timconference.uvt.ro/program.php

5. I.Barchiy, M.Sabov, M.Piasecki, I.Kityk, T.Malakhovskaya, M.Filep, A.Kozma. New materials based on the phases of Tl–BIV,V–CVI (BIV – Sb,Bi, BV – Sn,Pb, CVI – S,Se,Te) systems. International Thermoelectric Workshop on ”New materials for direct conversion of heat into electricity” May 9-10, 2019 AGH-UST Сracow, Poland. –Р.31. https://www.ios.krakow.pl/1325,a,international-workshop-on-new-materials-for-direct-conversion-of-heat.htm

6. M.Piasecki, K.T.Wojciechowski, B.Andriyevskiy, I.V.Kityk, M.Yu.Sabov, I.E.Barchiy. Photo-induced enhancement of the power factor in low-dimension thermoelectric chalcogenides. International Thermoelectric Workshop on ”New materials for direct conversion of heat into electricity” May 9-10, 2019 AGH-UST Сracow, Poland. –P.37. https://www.ios.krakow.pl/1325,a,international-workshop-on-new-materials-for-direct-conversion-of-heat.htm

7. Barchiy I., Tovt V., Piasecki M., Khyzhun O., Pavlyuk V., Fedorchuk A. Crystal structure of M2P2Se6 type compound. // Collected Abstracts of the XIV International conference on crystal chemistry of intermetallic compounds. Lviv, Ukraine, September 22-26, 2019. -P.41. http://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/collected_abstracts.pdf

8. Milyovich S.S., Gomonaj V.I., Pavlyuk V.V., Stercho I.P., Barchiy I.E.. Crystal structure of Clinoptilolite 1.4(Na,K)2O×(Ca,Mg)O×3Al2O3×28SiO3×22H2O. // Collected Abstracts of the XIV International conference on crystal chemistry of intermetallic compounds. Lviv, Ukraine, September 22-26, 2019. -P.117. http://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/collected_abstracts.pdf

9. Barchiy I., Tovt V., Piasecki M., Khyzhun O., Pavlyuk V., Fedorchuk A., Pogodin A. Complex compounds MP2Se6 type (M–Tl, In): formation, crystal structure, properties. // VIII International seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems” Uzhhorod, Ukraine, 29-30 October, 2019. –P.20-23. http://seminar.pp.ua/images/Docs/Programme___FIN__.pdf

10. Sabov M., Filep M., Pogodin A., Malakhovska T., Peresh E., Barchiy I. Interaction of the components and properties of phases in the Tl – Sn(Pb) – S(Se, Te) systems. // VIII International seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems” Uzhhorod, Ukraine, 29-30 October, 2019. –P.36-37. http://seminar.pp.ua/images/Docs/Programme___FIN__.pdf

11. Товт В.О., Барчій І.Є., П’ясецкі М., Погодін А., Філеп М.Й., Стерчо І.П. Фізико-хімічна взаємодія в системі Tl2Se–TlInSe2–Tl4P2Se6.Тhird international conference “Actual problems of fundamental science” APFS’2019, June 1-5, 2019, Lutsk-Lake “Svityaz’”, Ukraine. –P.18-19

 

Патенти 

1. Патент України на корисну модель №135943 «Спосіб одержання калій пентатіофосфату (V) K7РS6» МПК C30B 9/00, C30B 13/00. № u201901643; заявл. 18.02.19.; опубл. 25.07.19., Бюл. №14. // Погодін А.І., Кохан О. П., Філеп М.Й., Студеняк І.П.

2. Патент України на корисну модель №135942 «Спосіб одержання натрій пентатіофосфату (V) Na7РS6» МПК C30B 9/00, C30B 13/00. № u201901638; заявл. 18.02.19.; опубл. 25.07.19., Бюл. №14/2019. // Погодін А.І., Кохан О. П., Філеп М.Й., Студеняк І.П.

3. Патент України на корисну модель №135937 «Спосіб одержання натрій пентатіофосфату (V) броміду Na6РS5Br» МПК C30B 9/00, C30B 13/00. № u201901615; заявл. 18.02.19.; опубл. 25.07.19., Бюл. №14/2019. // Погодін А.І., Кохан О. П., Філеп М.Й., Студеняк І.П.

4. Патент України на корисну модель №135935 «Спосіб одержання калій (І) пентатіофосфату (V) броміду K6РS5Br» МПК C30B 9/00, C30B 13/00. № u201901609; заявл. 18.02.19.; опубл. 25.07.19., Бюл. №14/2019. // Погодін А.І., Кохан О. П., Філеп М.Й., Студеняк І.П.

5. Патент України на корисну модель №135731 «Спосіб одержання натрій пентатіофосфату (V) хлориду Na6РS5Cl» МПК C30B 9/00, C30B 13/00. № u201901641; заявл. 18.02.19.; опубл. 10.07.19., Бюл. №13/2019. // Погодін А.І., Кохан О. П., Філеп М.Й., Студеняк І.П.

6. Патент України на корисну модель №135723 «Спосіб одержання калій (І) пентатіофосфату (V) йодиду K6РS5I» МПК C30B 9/00, C30B 13/00. № u201901605; заявл. 18.02.19.; опубл. 10.07.19., Бюл. №13/2019. // Погодін А.І., Кохан О. П., Філеп М.Й., Студеняк І.П.

7. Патент України на винахід №119623 «Спосіб вирощування Ag7SіS5I методом спрямованої кристалізації з розплаву» МПК C30B 9/00, C30B 13/00, C30B 13/04. № a201805699; заявл. 22.05.18.; опубл. 10.07.19., Бюл. №13/2019. // Погодін А.І., Кохан О. П., Філеп М.Й., Студеняк І.П.

8. Патент України на винахід №119419 «Спосіб вирощування Cu7SіS5I методом спрямованої кристалізації з розплаву» МПК C30B 9/00, C30B 13/00. № a201805680; заявл. 22.05.18.; опубл. 10.06.19., Бюл. №11/2019. // Погодін А.І., Кохан О. П., Філеп М.Й., Студеняк І.П.

9. Патент України на винахід (на 20 р.) №119942 «Спосіб вирощування монокристалів твердих розчинів складу (Cu1-xAgx)7SiS5I методом спрямованої кристалізації з розплаву-розчину» МПК (2006) C30B 9/00 C30B 13/00 C30B 13/04 (2006.01)  № a201805704 заявл. 22.05.2018.  опубл 27.08.2019, бюл. № 16 /2019 // Погодін А.І., Кохан О. П., Філеп М.Й., Студеняк І.П.

10. Патент України на корисну модель №130702  «Спосіб вирощування Cu7SiS5I методом спрямованої кристалізації з розплаву» МПК C30B 9/00, C30B 13/00, C30B 13/04 (2006.01) Заявка № u201805674. Подана 22.05.2018  опубл 26.12.2018 бюл. № 24/2018 // Погодін А.І., Кохан О. П., Філеп М.Й., Студеняк І.П.

11. Патент України на корисну модель №136192  «Спосіб одержання калій (І) пентатіофосфату (V) хлориду K6РS5Cl» МПК C30B 9/00, C30B 13/00. № u201901614; заявл. 18.02.19.; опубл. 12.08.2019, бюл. № 15/2019.  // Погодін А.І., Кохан О. П., Філеп М.Й., Студеняк І.П.

12. Патент України 132997 МПК C30B 9/00, C30B 13/00. Спосіб вирощування Cu7SiS5I методом спрямованої кристалізації з розплаву / Малаховська Т. О.; Погодін А.I.; Сабов М. Ю.; Філеп М. Й., Стасюк Ю. М. Барчій І. Є.; Переш Є. Ю. заявник і власник патенту ДВНЗ “УжНУ”. - № 132997, u201808804, заявл. 17.08.2018.; опубл. 25.03.2019,  Бюл. № 6/2019

13. Рішення про видачу Патенту України на винахід №19884/3А/19 «Спосіб одержання твердого розчину складу Tl4Sn0.6Pb0.4Se3» МПК H01L35/00, C01G 15/00. № a201705991; заявл. 15.06.17.; опубл. 28.08.19., Бюл. №11. // Філеп М.Й.,Сабов М.Ю., Малаховська Т.О.,Когутич А.А

 

2020 рік

Статті у закордонних виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science)

1. Ihor Barchiy, Marian Sabov, Volodymyr Pavlyuk, Adrij Stetskiv, Bernard Marciniak, Ewa Różycka-Sokołowska, Victoria Sabov. New quaternary selenides Tl4Sb8Sn5Se24 and Tl5Sb2Sn4Se14−x (x=0.5). Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials. 2020. 235 (3). 59-68. DOI: https://doi.org/10.1515/zkri-2020-0004 

2. Tuan V. Vu, A.A. Lavrentyev, B.V. Gabrelian, Dat D. Vo., V.I. Sabov, M.Yu. Sabov, I.E. Barchiy, M. Piasecki, O.Y. Khyzhun. Highly anisotropic layered selenophosphate AgSbP2Se6: The electronic structure and optical properties by experimental measurements and first-principles calculations. Chemical Physics.2020. 536. (Available online 20 April 2020). 110813. https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2020.110813 

3. Tuan V. Vu, A.A. Lavrentyev, B.V. Gabrelian, V.I. Sabov, M.Y. Sabov, A.I. Pogodin, I.E. Barchiy, A.O. Fedorchuk, A. Balinska, Z. Bak, O.Y. Khyzhun, M. Piasecki. TlSbP2Se6 - a new layered single crystal: growth, structure and electronic properties. Journal of Alloys and Compounds. 2020. 848https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.156485

4. Studenyak I.P, Pogodin A.I, Luchynets M.M, Studenyak V.I, Kokhan OP, Kúš P. Impedance studies and electrical conductivity of (Cu1–xAgx)7GeSe5I mixed crystals. // J Alloys Compd. – 2020.– Vol.817, № 152792 https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.152792

5. Studenyak I.P, Pogodin A.I, Studenyak V.I, Izai V.Y, Filep M.J, Kokhan O.P, Kranjčec M, Kúš P. Electrical properties of copper- and silver-containing superionic (Cu1−xAgx)7SiS5I mixed crystals with argyrodite structure. // Solid State Ionics. – 2020. –Vol.345, № 115183 https://doi.org/10.1016/j.ssi.2019.115183

6. Pogodin A.I, Luchynets M.M, Studenyak V.I, Kokhan O.P, Studenyak I.P, Kúš P. Electrical conductivity studies of composites based on (Cu1–xAgx)7GeSe5I solid solutions. // Ukrainian J. Phys.–2020.– Vol. 65(1), P. 55-60. https://doi.org/10.15407/ujpe65.1.55

7. Fedyshyn O., Bazeľ Y., Fizer M., Sidey V., Imrich J., Vilkova M., Barabash O., Ostapiuk Y., Tymoshuk O., Spectroscopic and computational study of a new thiazolylazonaphthol dye 1-[(5-(3-nitrobenzyl)-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]naphthalen-2-ol // Journal of Molecular Liquids – 2020. – V.304. – 112713(1-13). https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.112713.

8. Sidey V., Shteyfan A. An empirical model for predicting the cell parameters of the high symmetry argyrodites // J. Solid State Chem. – 2020. – V.292. – 121713(1-4). https://doi.org/10.1016/j.jssc.2020.121713.

9. Studenyak I.P., Bereznyuk S.M., Pop M.M., Studenyak V.I., Pogodin A.I, Kokhan O.P., Grančič B., Kúš P. Influence of cation substitution on optical constants of (Cu1–xAgx)7SiS5I mixed crystals // Semicond Phys Quantum Electron Optoelectron. – 2020. – Vol.23(2), P. 186-192. https://doi.org/10.15407/spqeo23.02.186, http://journal-spqeo.org.ua/n2_2020/P186-192abstr.html

10. I.P. Studenyak, A.I. Pogodin, I.A. Shender, S.M. Bereznyuk, M.J. Filep, O.P. Kokhan, P. Kopcansky. Structural and impedance studies of copper-enriched (Cu0.75Ag0.25)7SiS5I-based ceramics // Semicond Phys Quantum Electron Optoelectron. – 2020. – Vol.23(3), P. 260-266. https://doi.org/10.15407/spqeo23.03.260

http://journal-spqeo.org.ua/n3_2020/P260-266abstr.html

11 Igor Barchiy, Anatolii Fedorchuk, Valeriya Tovt, Michal Piasecki, Anatolii Potapchuk. Phase Equilibria in the TlInSe2–TlInP2Se6– Tl4P2Se6 Quasiternary System. Arc. Org. Inorg. Chem. Sci. 2019. 4(2). (Available online January 2020) 487-492. https://lupinepublishers.com/chemistry-journal/pdf/AOICS.MS.ID.000182.pdf

 

Статті у фахових виданнях України

1. Переш Е.Ю., Сідей В.І., Зубака О.В., Барчій І.Є. Закономірності зміни та прогноз деяких властивостей сполук A2TeC6 (A – Li, Na, K, Rb, Cs; C – F, Cl, Br, I). Наук. вісник Ужгород. ун-ту (Сер. Хімія), 2020, № 1 (43), 16-22. DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2020.1.16-22

2. Sabov V.I, Potorij M.V, Piasecki M, Fedorchuk A.A, Filep M.Y, Pogodin A.I, Sabov M.Yu Фазові рівноваги в системі Tl4P2Se6 – TlSbP2Se6 // Наук. вісник Ужгород. ун-ту (Сер. Хімія).– 2020.– Т. 43, № 1. С.23-26. https://doi.org/10.24144/2414-0260.2020.1.23-26

3. Сідей В.І., Фізер М.М., Сливка М.В. Теоретичне дослідження фотоелектричних властивостей гексабромотелурату 3-метилтіо-4-феніл-5-феніламіно-1,2,4-триазол-1-ію. Наук. вісник Ужгород. ун-ту (Сер. Хімія), 2020, № 1 (43), 46-52. https://doi.org/10.24144/2414-0260.2020.1.46-52

4. Barchiy I., Zubaka O., Peresh E., Sidey V., Kokhan O., Stercho I., Fedorchuk A., Piasecki M. Reciprocal K2TeI6 + Rb2TeBr6 K2TeBr6 + Rb2TeI6 system: phase relation, crystal and electronic structures. Chem. Met. Alloys. 2020, 13 (1/2), 14-22. https://doi.org/10.30970/cma13.0400. http://chemetal-journal.org.

5. Барчій І.Є., Зубака О.В., Стерчо І.П., КоханО.П., Погодін А.І., Переш Е.Ю., Федорчук А.О., Шпеник О.О., Молнар О.Б.Взаємна система Cs3Sb2Br9+Cs2TeI6 Cs3Sb2I9+Cs2TeBr6: фазові рівноваги, електронна структура та оптичні властивості проміжних фаз. Наук. вісник Ужгород. ун-ту (Сер. Хімія), 2020, № 2 (44) in press. 

6. Семрад О.О., Сідей В.І., Переш Є.Ю. Метавалентні хімічні сполуки типу AIBVCVI2 (AI – Li, Na, K, Rb, Cs; BV – As, Sb, Bi; CVI – Se, Te) Наук. вісник Ужгород. ун-ту (Сер. Хімія), 2020, № 2 (44) in press..

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях 

1. I.Barchiy, V.Tovt, M.Piasecki, O.Khyzhun, A. Fedorchuk, A. Pogodin. Complex hexaselenodiphosphate(IV) in Tl2Se–In2Se3–“P2Se4” system. Book of Abstracts International scientific-practical conference «ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE CARPATHIAN EUROREGION» Uzhhorod, May 13-15, 2020. Uzhhorod: UzhNU "Hoverla". 2020.–P.78. https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/25955.

2. I.Barchiy, I. Stercho, A. Kokhan, A. Pogodin, A. Fedorchuk, E. Peresh, O. Zubaka. New pure perovskite materials for «green» energy. Book of Abstracts International scientific-practical conference «ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE CARPATHIAN EUROREGION» Uzhhorod, May 13-15, 2020. Uzhhorod: UzhNU "Hoverla". 2020.–P.80. https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/25955.

3. M.Piasecki, K.Wojciechowski, O. Cherniushok, A. Pogodin, O. Kokhan, M. Sabov, I. Barchiy. Influence of structure and phase transition on the thermoelectric features of the Cu7P(Se1-xSx)6. Book of Abstracts International scientific-practical conference «ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE CARPATHIAN EUROREGION» Uzhhorod, May 13-15, 2020. Uzhhorod: UzhNU "Hoverla". 2020.–P.81. https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/25955.

4. Fedorchuk A., Barchiy I., Piasecki M., Tovt V., Pogodin A., Filep M., Potapchuk A. Crystal chemistry of complex hexaselenodiphosphates in Tl2Se–In2Se3–”P2Se4” system. X International conference «Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials» RNAOPM-2020. Lutsk–Lake «Svityaz'», UKRAINE, 25.06-29.06.2020. p. 54-57. https://eenu.edu.ua/en/event/relaxed-nonlinear-and-acoustic-optical-processes-and-materials-rnaopm2020

5. Barchiy I., Kokhan A., Pogodin A., Fedorchuk A., Peresh E., Stercho I., Zubaka O., Shpenyk O., Molnar O. Obteining new Cs-containing perovskite materials for “green” energy. X International conference «Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials» RNAOPM-2020. Lutsk–Lake «Svityaz'», UKRAINE, 25.06-29.06.2020. p. 57-60. https://eenu.edu.ua/en/event/relaxed-nonlinear-and-acoustic-optical-processes-and-materials-rnaopm2020

6. Погодін А.І., Когутич А.А., Малаховська Т.О., Філеп М.Й., Кохан О.П., Студеняк І.П. Дослідження температурної залежності коефіцієнту зеєбека та електропровідності монокристалічного зразку Cu7PS6. X International conference «Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials» RNAOPM-2020. Lutsk–Lake «Svityaz'», UKRAINE, 25.06-29.06.2020. р.76-78. https://eenu.edu.ua/en/event/relaxed-nonlinear-and-acoustic-optical-processes-and-materials-rnaopm2020

7. Munkachi O.J., Filep M.J., Sabov M.Yu. Triangulation of Cu-Sb-Se system. X International conference «Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials» RNAOPM-2020. Lutsk–Lake «Svityaz'», UKRAINE, 25.06-29.06.2020. р.78-80. https://eenu.edu.ua/en/event/relaxed-nonlinear-and-acoustic-optical-processes-and-materials-rnaopm2020

8. I.Barchiy, A.Kokhan, A.Pogodin, E.Peresh, O.Zubaka, I.Stercho, O.Shpenyk, O.Molnar. Crystal and electronic structures, optical properties of phases in Cs3Sb2Br9+Cs2TeI6 Cs3Sb2I9+Cs2TeBr6 reciprocal system. IX International seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems” Uzhhorod, October 27, 2020. p.21-23. http://seminar.pp.ua/images/Docs/9th_Seminar%202020_.pdf

9. V. Sabov, M. Potorij, M. Filep, A. Pogodin, M. Piasecki, M.Sabov. Phase transformation in the Ag(2-x)SbxP2xSe(1+5x) (0˂x˂1) System. IX International seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems” Uzhhorod, October 27, 2020. p. 56-57.  http://seminar.pp.ua/images/Docs/9th_Seminar%202020_.pdf

10. Filep M., Pogodin A., Luchynets M., Kohutych A., Malakhovska T., Sabov M., Kokhan O., Studenyak I. Thermoelectric properties of argyrodite-type Cu7-xPS6-xBrx and Cu7-xPS6-xIx mixed crystals. IX International seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems” Uzhhorod, October 27, 2020. p. 40-41. http://seminar.pp.ua/images/Docs/9th_Seminar%202020_.pdf

11. A. Pogodin, I. Shender, S. Bereznyuk, M. Filep, O. Kokhan, L. Suslikov, I. Studenyak. Preparation and electrical properties of ceramics based on (Cu1-xAgx)7SiS5I superionic conductor. IX International seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems” Uzhhorod, October 27, 2020. p. 9-11.

12. O. Kokhan, V. Studenyak, A. Pogodin, I. Studenyak, Kökényesi. Synthesis and properties of new ion-conducting sodium- and potassium-containing argyrodites IX International seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems” Uzhhorod, October 27, 2020. p. 53-55. http://seminar.pp.ua/images/Docs/9th_Seminar%202020_.pdf

13. M. Luchynets, A. Pogodin, M. Filep, T. Malakhovska, O. Kokhan, I. Studenyak. Electrical conductivity studies of Cu7-xPS6-xIx mixed crystals. IX International seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems” Uzhhorod, October 27, 2020. p. 87-88. http://seminar.pp.ua/images/Docs/9th_Seminar%202020_.pdf

14. Nebola I.I., Katanytsia A.F., Shteyfan A.Ya., Sidey V.I., Ochkay I.I., Studenyak I.P. Phonon spectra of the Cu7SiS5I and Ag7SiS5I crystals. International Meeting "Clusters and nanostructured materials (CNM-6)", 5-9 October 2020, Uzhhorod (Ukraine), Program and Materials. – Uzhhorod, 2020. – P.279-282. http://teib.info/wp-content/uploads/2020/08/program-materials-CNM6.pdf.

15. Nebola I.I., Katanytsia A.F., Shteyfan A.Ya., Sidey V.I., Maryan I.I., Pal Yu.O., Studenyak I.P. Phonon spectra of Cu7GeSe5I and Ag7GeSe5I crystals IX International seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems” Uzhhorod, October 27, 2020. р.58-61. http://seminar.pp.ua/images/Docs/9th_Seminar%202020_.pdf

 

Патенти 

1. Патент України на корисну модель № 142642 «Застосування кристалічного йодид-пентаселеногерманату міді Cu7GeSe5I, вирощеного кристалізацією розчину-розплаву, як матеріалу для твердоелектролітичного джерела енергії» МПК H01M 6/18. № u201910441; заявл. 17.10.2019.; опубл. 25.06.2020., Бюл. №12. // Студеняк І.П., Погодін А.І., Кохан О. П., Куш П.

2. Патент України на корисну модель № 141407 «Спосіб вирощування монокристалів Cu7GeSe5I кристалізацією з розплаву-розчину» МПК C30B 9/00, C30B 13/00. № u201908881; заявл. 22.07.2019.; опубл. 10.04.2020., Бюл. №7. // Погодін А.І., Кохан О. П., Студеняк І.П.

3. Патент України на корисну модель № 141406 «Спосіб вирощування монокристалів Ag7GeSe5I кристалізацією з розплаву-розчину» МПК C30B 9/00, C30B 13/00. № u201908880; заявл. 22.07.2019.; опубл. 10.04.2020., Бюл. №7. // Погодін А.І., Кохан О. П., Студеняк І.П.

4. Патент України на корисну модель № 141400 «Спосіб вирощування монокристалів твердих розчинів складу (Cu1-xAgx)7GeSe5I методом спрямованої кристалізації з розплаву-розчину» МПК C30B 9/00, C30B 13/00, C30B 13/04. № u201908815; заявл. 22.07.2019.; опубл. 10.04.2020., Бюл. №7. // Погодін А.І., Кохан О. П., Філеп М.Й., Студеняк І.П.

5. Патент України на винахід № 121828 «Спосіб одержання натрій пентатіофосфату (V) хлориду Na6РS5Cl» МПК C30B 9/00, C30B 13/00, C30B 29/10. № a201901619; заявл. 18.02.2019.; опубл. 27.07.2020., Бюл. №14. // Погодін А.І., Кохан О. П., Філеп М.Й., Студеняк І.П.

6. Патент України на винахід № 121783 «Застосування суперіонної кераміки на основі нанокристалічного йодид-пентатіогерманату міді Cu7GeS5I як матеріалу для твердоелектролітичного джерела енергії» МПК H01M 6/18. № a201803369; заявл. 30.03.2018.; опубл. 27.07.2020., Бюл. №14. // Студеняк І.П., Ямковий О.О., Кохан О.П., Погодін А.І., Мінець Ю.В., Сусліков Л.М.

7. Патент Укра

Відповідальний за інформацію: Барчій Ігор Євгенович
Дата оновлення сторінки: 26.11.2020