Кафедра неорганічної хімії

ПЕРЕЛІК КУРСІВ ДИСЦИПЛІН

 

Загальні курси

№ п/п

Дисципліна

Курс

(спеціальність)

Викладач

1.

Неорганічна хімія

1 ("хімія")

проф. Переш Є.Ю.

2.

Інформатика, обчислюваль­ні машини, програмування

1 ("хімія")

проф. Барчій І.Є.

3.

Історія хімії

2 ("хімія")

доц. Кун Г.В.

4.

Геохімія

2 ("хімія")

доц. Сабов М.Ю.

5.

Квантова механіка і квантова хімія

2 ("хімія")

доц. Сабов М.Ю.

6.

Кристалохімія

2 ("хімія")

проф. Поторій М.В.

7.

Будова речовини

3 ("хімія")

проф. Поторій М.В.

8.

Фізичні методи досліджень

3 ("хімія")

доц. Кохан О.П.

9.

Обчислювальна техніка і основи програмування

2 ("екологія")

проф. Барчій І.Є.

10.

Геологія з основами геоморфології

2 ("екологія")

доц. Кохан О.П.

11.

Хімія

1-2 ("лісове і садово-паркове господарство"

проф. Барчій І.Є.

12.

Загальна хімія

1 ("інженерна механіка, будівн­ицтво, приладобудування")

доц. Кохан О.П.

13.

Фізична хімія

1 ("електронні системи")

доц. Зубака О.В.

14.

Загальна хімія

2 ("фізика")

доц. Зубака О.В.

15.

Загальна хімія

1,2 ("прикладна фізика")

проф. Поторій М.В.

16.

Фізична хімія

1 ("мікро- і наноелектроніка")

проф. Поторій М.В.

17.

Хімія з основами геохімії

1 ("географія")

проф. Барчій І.Є.

18.

Неорганічна хімія

1 ("фармація")

проф. Переш Є.Ю.

 

Дисципліни спеціалізації рівня підготовки бакалаврів

№ п/п

Дисципліна

Курс

(спеціальність)

Викладач

1.

Хімія твердого тіла

4 ("хімія")

доц. Сабов М.Ю.

2.

Нанохімія та методи нанотехнології

4 ("хімія")

доц. Сабов М.Ю.

3.

Основи наукових досліджень і планування експерименту

5 ("хімія")

проф. Барчій І.Є.

4.

Технологія матеріалів електронної техніки

5 ("хімія")

доц. Кун Г.В.

5.

Симетрія та властивості кристалів

5 ("хімія")

проф. Поторій М.В.

 

Додаткові курси магістратури

№ п/п

Дисципліна

Курс

(спеціальність)

Викладач

1.

Вибрані розділи неорганічного матеріалознавсчтва

V ("хімія")

доц. Сабов М.Ю.

2.

Хімія галогенхалькогеннних неорганічних сполук

V ("хімія")

проф. Барчій І.Є.

 

 

Відповідальний за інформацію: Барчій Ігор Євгенович
Дата оновлення сторінки: 26.11.2020